Cale de navigare

UE consolidează legăturile cu ţările vecine şi continuă să sprijine reformele acestora

23/04/2009

În rapoartele sale anuale de activitate, Comisia Europeană face bilanţul realizărilor concrete în privinţa reformelor înregistrate de ţările incluse în politica europeană de vecinătate (PEV) în 2008 şi identifică domeniile în care sunt necesare eforturi suplimentare.În cadrul unui document de strategie privind punerea în aplicare a PEV, prezentat astăzi, Comisia oferă o imagine de ansamblu a progreselor înregistrate în 12 ţări PEV.De asemenea, documentul subliniază impactul crizei financiare asupra ţărilor respective şi propune o serie de modalităţi prin care UE ar putea contribui la procesul de redresare a acestora.În pofida contextului dificil din 2008, marcat de dificultăţi politice şi economice şi de o încetinire generală a ritmului reformelor, în special în domeniul guvernanţei, ţările partenere au realizat multe progrese în domenii importante de cooperare, cum ar fi contacte politice mult mai strânse, comerţ intensificat, o mai strânsă cooperare în domeniul cercetării şi inovării, o mai mare mobilitate a tinerilor etc. De asemenea, legăturile au fost substanţial consolidate prin două noi cadre regionale care completează relaţiile bilaterale diferenţiate: Uniunea pentru Mediterana şi Parteneriatul estic. Documentul de strategie este însoţit de rapoarte de ţară individuale pentru fiecare ţară, completate de un Plan de acţiune al politicii europene de vecinătate[1], precum şi de un raport sectorial.

[1]Armenia, Azerbaidjan, Egipt, Georgia, Israel, Iordania, Liban, Maroc, Republica Moldova, Teritoriile Palestiniene Ocupate, Tunisia şi Ucraina.

  „Anul 2008 a demonstrat în mod clar importanţa strategică a politicii europene de vecinătate. Criza economică şi financiară, conflictele violente din vecinătatea noastră şi instabilitatea politică au cu toate un impact asupra securităţii şi prosperităţii cetăţenilor UE. Prin urmare, este în continuare foarte important ca UE să ofere vecinilor noştri un sprijin concret, punctual şi credibil pentru a crea securitate reciprocă şi a ne bucura împreună de prosperitate”, a afirmat Benita Ferrero-Waldner, comisar pentru relaţii externe şi politica europeană de vecinătate.

  În ciuda unui context general dificil (criza economică şi financiară mondială, conflictul dintre Rusia şi Georgia din august 2008, intervenţia Israelului în Gaza din decembrie 2008/ianuarie 2009), relaţiile UE cu vecinii săi s-au intensificat în 2008. Partenerii Europei au demonstrat progrese în privinţa reformei economiilor lor şi a creării unor mai bune oportunităţi pentru societăţilor lor, prin eforturi de modernizare.

  Benita Ferrero-Waldner a adăugat:„În pofida contextului internaţional dificil din 2008, PEV a continuat să înregistreze rezultate şi a fost consolidată şi mai mult prin două noi iniţiative: Uniunea pentru Mediterana şi Parteneriatul estic. Partenerii noştri au realizat progrese substanţiale în domenii importante, cum ar fi comerţul, impozitarea şi îmbunătăţirea mediului de afaceri, însă trebuie să facă eforturi şi mai mari în ceea ce priveşte reformele politice, buna guvernanţă şi drepturile omului. Prin urmare, PEV va continua să funcţioneze drept instrumentul Uniunii Europene pentru încurajarea reformelor din imediata sa vecinătate.”

  Consolidarea cooperării politice

  •           Astfel cum au fost invitate să o facă, Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldova şi Ucraina s-au aliniat marii majorităţi a declaraţiilor în materie de politică externă şi de securitate comună, adoptând o poziţie comună cu UE pe scena internaţională.

  •           Comisia Europeană a co-prezidat o conferinţă a donatorilor pentru palestinieni (cu angajamente în valoare de 440 de milioane de euro în 2008) şi sprijină stabilizarea politică şi reconcilierea naţională (reforma electorală) în Liban.

  •           UE a jucat un rol crucial cu privire la încheierea acordului de încetare a focului în Georgia, în timpul conflictului armat cu Rusia, a sprijinit integritatea teritorială a Georgiei, a trimis fără întârziere observatori UE pe teren, a furnizat ajutor umanitar de urgenţă pentru persoanele strămutate intern şi a sponsorizat discuţiile de la Geneva în vederea soluţionării conflictului.CE a co-prezidat o conferinţă internaţională a donatorilor pentru Georgia şi a promis un ajutor în valoare de până la 500 de milioane de euro pentru perioada 2008­2010.

  Stimularea integrării economice şi schimburilor comerciale

  •           Ucraina a aderat la Organizaţia Mondială a Comerţului şi negociază cu UE un acord de liber schimb aprofundat şi cuprinzător în contextul noului acord de asociere (primul acord de acest tip cu vecinii de la est).

  •           Au fost definitivate studii de analiză a posibilităţii încheierii unor acorduri de liber schimb aprofundate şi cuprinzătoare cu Georgia şi Armenia.

  •           Au fost încheiate negocieri comerciale privind produsele agricole şi pescăreşti cu Egipt şi Israel, iar cu Maroc şi Tunisia sunt în curs de desfăşurare.Au început negocierile privind liberalizarea serviciilor şi a stabilirii cu Egipt, Maroc şi Tunisia.

  •           UE este principalul partener comercial al ţărilor PEV.În 2008, exporturile în UE au crescut, depăşind 10%, în cazul Egiptului, Iordaniei, Libanului şi Ucrainei.

  Facilitarea eliberării vizelor şi lupta împotriva migraţiei ilegale

  •           La 1 ianuarie 2008 au intrat în vigoare acordurile de facilitare a eliberării vizelor şi de readmisie cu Ucraina şi Republica Moldova.

  •           În luna octombrie 2008 a fost lansat un dialog cu Ucraina privind vizele, în scopul instituirii unui regim fără vize, ca perspectivă pe termen lung.A fost consolidat un dialog cu Georgia, în vederea încheierii unor acorduri de facilitare a eliberării vizelor şi de readmisie şi a lansării unui parteneriat pentru mobilitate, cu scopul facilitării migraţiei legale şi al combaterii migraţiei ilegale.La mijlocul anului 2008 a fost lansat un astfel de parteneriat pentru mobilitate cu Republica Moldova.

  •           Au fost aprofundate dialogul politic şi cooperarea în probleme de securitate privind lupta împotriva migraţiei ilegale cu Maroc.

  •           Tunisia şi-a actualizat echipamentul şi infrastructura pentru consolidarea controlului la frontiere şi a introdus noi paşapoarte biometrice, însă în 2008, imigraţia ilegală de origine tunisiană a crescut în mod semnificativ.

  Cooperarea în domeniul justiţiei

  •           Au fost îmbunătăţite condiţiile de formare a judecătorilor şi procurorilor palestinieni prin crearea Institutului palestinian de formare judiciară, finanţat de CE.În Liban se pregăteşte formarea specializată a judecătorilor, procurorilor şi grefierilor.

  •           Comisia a pus autovehicule la dispoziţia poliţiei civile palestiniene, sporindu-i semnificativ eficacitatea.

  •           Georgia a înregistrat progrese semnificative în lupta împotriva corupţiei, precum şi în ceea ce priveşte condiţiile îmbunătăţite de detenţie şi combaterea torturii şi a relelor tratamente.

  •           Noua legislaţie din Armenia privind refugiaţii şi azilul are drept obiectiv apropierea de standardele UE şi internaţionale.

  Noua etapă a cooperării în domeniul energiei

  •             Au fost lansate negocieri privind aderarea Republicii Moldova şi a Ucrainei la Tratatul de instituire a Comunităţii Energiei, care include angajamente de convergenţă treptată cu normele UE privind piaţa internă a energiei.

  •             Finanţarea UE este crucială pentru securitatea energetică nucleară a Ucrainei prin modernizarea reactoarelor de tip sovietic.CE continuă să sprijine financiar Armeniaprin asigurareaunor standarde minime de siguranţă în centrala nucleară de la Medzamor.

  •             UE a semnat un Memorandum de înţelegere privind cooperarea în domeniul energiei cu Egipt - un important producător de energie.Azerbaidjan este un partener strategic pentru UE în ceea ce priveşte petrolul şi resursele de gaze caspice, atât în calitate de producător, cât şi de ţară de tranzit.

  •             Israel, Autoritatea Palestiniană şi Comisia Europeană au relansat cooperarea trilaterală în domeniul energiei „Solar for Peace” (Energie solară pentru pace), iar Autoritatea Palestiniană a elaborat planurile unei centrale solare în Ierihon.

  •             Summit-ul Uniunii pentru Mediterana de la 13 iulie 2008 a confirmat Planul solar mediteraneean drept iniţiativă prioritară a Uniunii pentru Mediterana:Procesul de la Barcelona.

  Consolidarea reţelelor de transport

  •             Acordul privind transportul aerian încheiat cu Maroc în 2007 a dus la o creştere a traficului cu 17% şi a permis crearea a 52 de noi linii, precum şi intrarea pe piaţă a 12 noi companii aeriene.Acest acord reduce tarifele şi îmbunătăţeşte oferta pentru turişti, contribuind totodată la dezvoltarea industriei turismului şi la crearea de locuri de muncă.Au fost lansate negocieri privind încheierea unui acord similar cu Ucraina şi sunt planificate alte negocieri cu Georgia.

  •             S-au semnat acorduri orizontale privind transportul aerian cu Armenia, Israelşi Iordania şi au fost lansate negocieri privind acorduri euro-mediteraneene în materie de aviaţie cu Israelşi Iordania.

  •             În Caucazul de Sud a început reabilitarea liniei feroviare Erevan-Tbilisi (Armenia-Georgia).

  •             Contribuţii financiare provenite din Facilitatea de investiţii pentru vecinătate sprijină proiecte cum ar fi:un tramvai la Rabat şi construirea unor drumuri rurale în Maroc, modernizarea aeroportului din Chişinău şi reabilitarea drumurilor din Republica Moldova.

  În plus ...

  •           CE sprijină financiar ONG-urile şi autorităţile locale din Egipt,Georgia, Iordania,Teritoriile Palestiniene Ocupate,Tunisiaşi Ucraina.

  •           Sprijinul financiar pentru reforma sistemului de învăţământ din Maroc are drept obiectiv reducerea analfabetismului (care afectează 38% din populaţie, în majoritate femei).

  •           Condiţia femeilor şi protejarea drepturilor acestora au fost îmbunătăţite în continuare în Iordania, Tunisia şi Egipt.

  •           Sprijinul din partea UE a permis instaurarea asigurării de sănătate obligatorii în Maroc şi constituie un factor esenţial în reforma sectorului sănătăţii în Republica Moldova.

  •           Îmbunătăţirea distribuirii apei în Iordania, finanţată de UE, răspunde nevoilor refugiaţilor irakieni din regiunea Zarqa.

  •           Mecanismul comunitar de protecţie civilă a fost mobilizat în 2008 pentru a sprijini Georgia după războiul cu Rusia şi pentru a ajuta Ucraina şi Republica Moldova să facă faţă unor inundaţii grave.

  •           Israel (în calitate de membru asociat), Egipt, Iordania şi Maroc, în special, au participat cu succes la primele cereri de propuneri din cadrul celui de-al 7-lea program-cadru de cercetare.

  •           S-a înregistrat o creştere semnificativă a numărului de tineri din ţările PEV care au participat la acţiunile de servicii pe bază de voluntariat în cadrul programului comunitar Tineretul în acţiune (+87,5%), precum şi o creştere importantă în ceea ce priveşte schimburile de tineri şi tineri lucrători (+23%).

  Având la bază procesul de la Barcelona, Uniunea pentru Mediterana a revigorat relaţiile Europei cu vecinii săi din sud.De asemenea, Comisia Europeană a propus un ambiţios Parteneriat estic cu Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova şi Ucraina, care oferă un program amplu şi ambiţios de aprofundare a legăturilor UE cu aceste ţări.

  De asemenea, asistenţa UE oferită partenerilor din cadrul PEV s-a intensificat în 2008:a fost angajată o sumă de 1,71 miliarde de euro, comparativ cu 1,67 miliarde de euro în 2007.

   

  Documente disponibile

  Comunicarea Comisiei către Parlament şi Consiliu privind punerea în aplicare a politicii europene de vecinătate în 2008 (Bruxelles, 23 aprilie 2009), rapoartele individuale de ţară pentru Armenia, Azerbaidjan, Egipt, Georgia, Israel, Iordania, Liban, Maroc, Republica Moldova, Teritoriile Palestiniene Ocupate, Tunisia şi Ucraina, precum şi raportul intermediar sectorial, sunt disponibile la adresa:

  http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm

  Rapoarte care rezumă situaţia fiecărei ţări:

  Armenia     MEMO/09/182

  Azerbaidjan    MEMO/09/183

  Egipt          MEMO/09/179

  Georgia  MEMO/09/184

  Israel     MEMO/09/185

  Iordania MEMO/09/186

  Liban         MEMO/09/187

  Maroc        MEMO/09/188

  Republica Moldova MEMO/09/180

  Teritoriile Palestiniene Ocupate MEMO/09/181

  Tunisia  MEMO/09/178

  Ucraina MEMO/09/189

  Pentru informaţii suplimentare privind PEV:

  http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

  Pagini Utile

  • Conferinţa de presă susţinută de comisarul Ferrero-Waldner

   Înregistrarea conferinţei de presă susţinute de Benita Ferrero-Waldner, comisarul european pentru relaţii externe şi politica europeană de vecinătate, poate fi urmărită pe pagina de internet a EbS.

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii