Cale de navigare

Să luptăm împreună împotriva cancerului - preşedintele Barroso şi comisarul Vassiliou lansează parteneriatul european privind lupta împotriva cancerului

29/09/2009

Astăzi, peste 300 de organisme de combatere a cancerului, bolnavi de cancer şi persoane care au supravieţuit maladiei, profesionişti în domeniul sănătăţii, cercetători, reprezentanţi ai autorităţilor sanitare şi miniştri ai sănătăţii se reunesc la Bruxelles cu ocazia lansării oficiale a parteneriatului european privind lupta împotriva cancerului. În discursurile lor de deschidere, preşedintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, comisarul pentru sănătate, Androulla Vassiliou şi Prinţesa Mathilde a Belgiei vor insista asupra consecinţelor pe care le are cancerul asupra vieţii bolnavilor şi a familiilor acestora. Ei vor sublinia faptul că este important să se vorbească despre această maladie, pentru a pune capăt sentimentului de ruşine şi zidului de tăcere care înconjoară anumite tipuri de cancer. În fiecare an, în Uniunea Europeană  sunt diagnosticate 3 milioane de noi cazuri de cancer. Cancerul reprezintă a doua cauză de mortalitate, atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei. Scopul parteneriatului este de a determina organismele competente să-şi unească eforturile pentru a face schimb de expertiză şi pentru a identifica provocările la care trebuie să răspundă, astfel încât numărul de noi cazuri de cancer depistate în Uniunea Europeană până în 2020 să se reducă cu 15 %.

  Preşedintele Comisiei, José Manuel Barroso, a declarat: "Parteneriatul european privind lupta împotriva cancerului ne va permite să cooperăm şi să utilizăm mai bine resursele, competenţele şi mijloacele de care dispune Uniunea Europeană. Această iniţiativă reprezintă o nouă expresie a valorilor Uniunii Europene, care se bazează pe responsabilitate şi solidaritate, precum şi pe dorinţa noastră de a pune persoanele în centrul acţiunilor noastre".

  Comisarul european pentru sănătate, Androulla Vassiliou, a adăugat:

  "Acest parteneriat presupune curaj şi asumarea unor angajamente: curajul de a vorbi despre cancer cu onestitate şi angajamentul de a ne uni eforturile, de a avea încredere unii în alţii şi de a face schimb de expertiză".

  Janez Potočnik, comisarul european pentru cercetare, a declarat: "Cercetarea privind cancerul face parte dintre priorităţile celui de-al şaptelea program cadru pentru cercetare. Existenţa acestui parteneriat demonstrează dorinţa noastră de a ne intensifica eforturile pentru a ameliora coordonarea la nivelul Uniunii în acest domeniu, în contextul stabilit de Spaţiul european al cercetării. Dacă ne unim forţele şi resursele în domeniul cercetării, vom putea să acţionăm mai eficient".

  Ceremonia de lansare a parteneriatului european pentru lupta împotriva cancerului

   Ceremonia de lansare va avea loc la Bruxelles, la centrul Wolubilis. După discursul de deschidere al preşedintelui Barroso, al comisarului pentru sănătate Androulla Vassiliou şi al Alteţei Sale, Prinţesa Matilda a Belgiei, participanţii vor viziona un scurt metraj intitulat "Life for Living". Filmul ilustrează experienţele, speranţele şi aspiraţiile a cinci persoane provenind din medii diferite, de vârste diferite şi care au suferit forme diferite de cancer, dar care au în comun faptul de a fi supravieţuit maladiei. Participanţii vor putea, de asemenea, să vizioneze un mesaj video înregistrat de cântăreţul de operă Josep Carreras, care va vorbi despre propria sa experienţă cu această boală şi îşi va exprima speranţele cu privire la reuşita parteneriatului. Cele două filme au fost produse special pentru acest eveniment.

  În cadrul mesei rotunde, la care vor participa experţi în domeniul cancerului, ministrul suedez al sănătăţii, precum şi Janez Potočnik, comisarul european pentru cercetare, şi d-l Jo Leinen, preşedintele Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi sănătate alimentară a Parlamentului European, vor fi discutate cele patru axe ale parteneriatului: informarea cu privire la cancer, depistarea precoce şi promovarea sănătăţii, cercetarea privind cancerul şi schimbul de bune practici.

  Evenimentul se va încheia cu mărturiile a 27 de persoane care au suferit de cancer, din cele 27 de state membre ale Uniunii.

  Parteneriatul european privind lupta împotriva cancerului

  Scopul parteneriatului este de a susţine statele membre în lupta lor împotriva cancerului, furnizându-le un cadru pentru identificarea şi schimbul de informaţii, precum şi capacităţi şi expertiză în domeniul prevenirii şi al luptei împotriva cancerului. Parteneriatul vizează să reunească un număr mare de actori, inclusiv organizaţii non-guvernamentale, cercetători, grupuri de pacienţi, întreprinderi şi autorităţi naţionale din toate ţările Uniunii, în cadrul unui efort colectiv şi al unui angajament comun de luptă împotriva cancerului. Acest parteneriat va permite evitarea acţiunilor izolate şi repetarea inutilă a eforturilor, pentru o mai bună folosire a resurselor  limitate ale Uniunii.

  Documentul Comisiei privind Acţiunea împotriva cancerului, adoptat în iunie 2009 (IP/09/996) stabileştescopul, obiectivele şi acţiunile Parteneriatului.După lansarea evenimentului, o serie de reuniuni pregătitoare sunt prevăzute pentru această toamnă.

  Contextul Acţiunii Uniunii Europene împotriva cancerului 

  Încă din 1985, cancerul a reprezentat o prioritate pentru politica de sănătate publică a Uniunii Europene. Această prioritate a fost reflectată în trei programe de acţiune "Europa împotriva cancerului" succesive (1987-1989, 1990-1994,1996-2002).

  În decembrie 2003, Consiliul a adoptat o Recomandare privind depistarea cancerului, care stabileşte principiile fundamentale în ceea ce priveşte bunele practici privind depistarea timpurie a cancerului, şi care invită toate statele membre să ia măsuri comune pentru implementarea unor programe naţionale de depistare a cancerului de sân, a cancerului de col uterin şi a cancerului colorectal, care vor permite o evaluare comparativă a rezultatelor. La data de 22 decembrie 2008, Comisia a adoptat Raportul privind implementarea Recomandării Consiliului privind depistarea cancerului (IP/09/113)

  Parteneriatul european şi informaţii suplimentare privind acţiunile Uniunii Europene în domeniul cancerului:

  MEMO/09/293

  MEMO/09/294

  Filmul "Life for Living" poate fi vizionat pe site-ul web al parteneriatului, la următoarea adresă:

  http://ec.europa.eu/health/ph_information/dissemination/diseases/cancer_partnership_en.htm.

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii