Cale de navigare

Prin „Pactul primarilor” iniţiat de Comisie, 400 de oraşe se angajează să depăşească obiectivele energetice de 20 % ale UE

10/02/2009

Peste 350 de oraşe europene au semnat astăzi, în cadrul unei ceremonii solemne găzduite de hemiciclul Parlamentului European, un „Pact al primarilor” prin care se angajează să întreacă obiectivul energetic al UE de a reduce emisiile de CO2 cu 20 % până în anul 2020.Graţie acestei iniţiative a Comisiei Europene în parteneriat cu Comitetul Regiunilor, reprezentanţii a peste 60 de milioane de cetăţeni vor conlucra pentru realizarea dezideratului comun de a schimba mediul în care trăim şi de a folosi mai raţional energia.

  „Cea mai mare parte din energia produsă în Europa se consumă în zonele urbane”, a declarat comisarul pentru energie, Andris Piebalgs.„În oraşe trebuie să dăm şi să câştigăm bătălia împotriva schimbărilor climatice.  Iată de ce angajamentul de care au dat dovadă primarii din toată Europa, semnând acest «Pact al primarilor», este pentru noi un intens mesaj de speranţă, în special în vremurile grele prin care trecem."

  „«Pactul primarilor» este o iniţiativă excelentă care va continua să se dezvolte în parteneriat cu Comitetul Regiunilor”, a apreciat preşedintele acestui comitet, Luc Van den Brande, în alocuţiunea rostită cu ocazia ceremoniei de semnare. „Obiectivele ambiţioase ale Europei în domeniul reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră nu vor putea fi atinse decât atunci când autorităţile locale şi regionale din Europa vor acţiona împreună şi se vor angaja ca parteneri. Pactul nu vizează numai oraşele mari. Oraşele mici şi foarte mici, ca şi regiunile în ansamblul lor, trebuie de asemenea încurajate să semneze pactul şi să-şi ia acest angajament de protecţie a mediului. Comitetul Regiunilor analizează totodată posibilitatea de a crea o reţea care să lege oraşele şi regiunile semnatare şi să le ajute să facă schimb de experienţă şi de idei în ceea ce priveşte cele mai bune practici.”

  Peste 100 de primari europeni au participat la ceremonia de lansare, care a fost prezidată de preşedintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, comisarul Piebalgs, preşedintele Comitetului Regiunilor, Luc Van den Brande, vicepreşedintele Parlamentului European, Alejo Vidal Quadras, şi primarii Gábor Demszky din Budapesta, Ole von Beust din Hamburg, Alberto Ruiz Gallardón din Madrid,  Jānis Birks din Riga şi Bo Frank din Växjö (Suedia).

  În paralel, a fost inaugurat astăzi şi site-ul de internet al proaspătului Pact al primarilor, care va funcţiona ca portal şi ca structură de sprijin atât pentru oraşele participante, cât şi pentru cetăţeni. Noul site, www.eumayors.eu, oferă ştiri şi imagini legate de acţiunile Pactului, ca şi informaţii despre oraşele implicate.

  Pentru mai multe informaţii, a se vedea MEMO/09/59.

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii