Cale de navigare

Pachetul de măsuri al UE privind clima şi energia

11/05/2009

  Cu ce probleme ne confruntăm?

  - Schimbările climatice ar putea atinge niveluri alarmante în secolul nostru dacă nu se iau măsuri urgente şi ferme destinate să reducă emisiile de gaze cu efect de seră

  - UE are nevoie de surse mai sigure de aprovizionare cu energie, cu alte cuvinte trebuie să fie mai puţin dependentă de importurile de petrol şi gaz

   

  Ce face Europa pentru a răspunde acestor provocări?

  - Politica UE privind energia stabileşte următoarele obiective ambiţioase pentru anul 2020:

  - reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puţin 20% faţă de nivelurile din 1990 (30%, în cazul în care alte ţări dezvoltate se angajează să realizeze reduceri comparabile)

  utilizarea, într-o mai mare măsură, a surselor regenerabile de energie (eoliană, solară, biomasă etc.), astfel încât acestea să reprezinte până la 20% din producţia totală de energie (faţă de 8,5%, în prezent)

  - reducerea consumului de energie cu 20% faţă de nivelurile estimate pentru anul 2020, prin îmbunătăţirea eficienţei energetice.

  Ce schimbări se vor produce?

  Pachetul de măsuri al UE pentru climă şi energie, aprobat în decembrie 2008, implementează aceste obiective.

  - Pentru centralele atomice şi industriile mari consumatoare de energie se preconizează, până în 2020, o reducere cu 21% a emisiilor, faţă de nivelul înregistrat în 2005.
  - În ce mod? Acordând mai puţine certificate de emisii în baza Sistemului UE de comercializare a emisiilor - ETS (care acoperă aproximativ 40% din totalul emisiilor UE).

  - În sectoarele care nu fac obiectul prevederilor ETS (cum ar fi, transporturile - cu excepţia aviaţiei care va face parte din ETS începând din 2012 – agricultura, gestionarea deşeurilor şi locuinţele), până în 2020, emisiile vor fi reduse cu 10%, faţă de nivelul înregistrat în 2005.
  - În ce mod? Prin aplicarea unor obiective naţionale obligatorii (reduceri mai mari în cazul ţărilor mai bogate şi creşteri limitate în cazul ţărilor mai sărace).

  - Până în 2020, sursele regenerabile de energie vor reprezenta 20% din producţia totală de energie a UE.
  - În ce mod? Prin aplicarea unor obiective naţionale obligatorii (de la 10% pentru Malta, până la 49% pentru Suedia).
  - În fiecare ţară, cel puţin 10% din combustibilul utilizat în transporturi trebuie să provină din surse regenerabile de energie (biocombustibili, hidrogen, electricitate „verde” etc.).

  - Biocombustibilii trebuie să respecte criteriile de durabilitate stabilite.

  - Promovarea utilizării în condiţii de siguranţă a tehnologiilor de captare şi stocare geologică a carbonului (CSC) care ar putea elimina o mare parte din emisiile de carbon generate de combustibilii fosili utilizaţi în industrie şi în producerea energiei.

   

  Care sunt avantajele acestor măsuri?

  - O contribuţie majoră la combaterea schimbărilor climatice

  - Un exemplu pentru restul lumii, care ar putea duce la încheierea unui nou acord global privind schimbările climatice

  - Asigurarea aprovizionării cu energie

  - O reducere anuală cu 50 de miliarde de euro a valorii importurilor de petrol şi gaz, până în 2020

  - Aproximativ 1 milion de locuri de muncă suplimentare (în prezent, 300 000) în industria europeană care exploatează sursele regenerabile de energie, până în 2020

  - Un avantaj competitiv datorită gradului ridicat de inovare din sectorul european al energiei

  - Mai multe locuri de muncă în industriile din domeniul protecţiei mediului 

  - O reducere a poluării atmosferice – avantaje considerabile pentru sănătate şi limitarea bugetului consacrat măsurilor de control

  De ce este necesară intervenţia UE?

  - Statelor membre le revine sarcina de a limita, pe cât posibil, emisiile de gaze cu efect de seră, însă acţiunile întreprinse la nivel european sau internaţional sunt mai eficiente

  - O acţiune comună poate
  - asigura eficienţa maximă a măsurilor luate
  - crea economii de scară astfel încât măsurile să coste mai puţin şi să nu afecteze schimburile comerciale pe piaţa internă a UE

  Toate cele 27 de state membre îşi pot aduce contribuţia la lupta globală împotriva schimbărilor climatice mult mai eficient acţionând împreună decât individual.

  Când se preconizează intrarea în vigoare a acestor măsuri?

  - Până în 2011, cel târziu.

  Sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii se va modifica începând cu 1 ianuarie 2013.

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii