Cale de navigare

Ajutor de stat: Comisia iniţiază procedura de investigaţie aprofundată pentru o conversie în acţiuni a unei creanţe în valoare de 135 de milioane EUR şi pentru o garanţie de stat de 339,2 milioane EUR în cazul Oltchim, societate de produse chimice din România

15/09/2009

Comisia Europeană a iniţiat procedura oficială de investigaţie, în conformitate cu normele privind ajutoarele de stat din Tratatul CE, cu privire la intenţia României de a autoriza o conversie în acţiuni a unei creanţe în valoare de 135 de milioane EUR şi de a acorda o garanţie de stat de 339,2 milioane EUR societăţii de produse chimice Oltchim.Comisia are îndoieli cu privire la compatibilitatea măsurilor propuse cu normele privind ajutoarele de stat, în special în ceea ce priveşte faptul că un operator privat ar fi luat în calcul astfel de măsuri.Deschiderea unei anchete aprofundate oferă părţilor interesate posibilitatea de a prezenta observaţii privind măsurile în cauză.Aceasta nu aduce atingere rezultatului procedurii.

  Comisarul pentru concurenţă, doamna Neelie Kroes, a declarat: „Comisia trebuie să verifice dacă măsurile propuse în cazul Oltchim presupun existenţa unor ajutoare de stat şi, în cazul unui răspuns pozitiv, dacă astfel de măsuri nu ar genera denaturarea excesivă a concurenţei.”

  La data de 17 iulie 2009, România a notificat Comisiei două măsuri de sprijin în favoarea Oltchim SA Râmnicu Vâlcea, una dintre cele mai mari întreprinderi petrochimice din România şi din sud-estul Europei.Statul român este acţionarul majoritar al acestei întreprinderi.

  În conformitate cu normele UE în materie de ajutoare de stat, se poate considera că intervenţiile autorităţilor publice în cadrul întreprinderilor care desfăşoară activităţi economice nu implică ajutor de stat dacă acestea au loc în condiţii pe care le-ar fi acceptat un actor privat care operează pe piaţă (principiul investitorului în economia de piaţă).

  Prima măsură implică o conversie a datoriei publice în acţiuni, în valoare de aproximativ 135 de milioane EUR. Datoria publică provine din activarea garanţiilor de stat aferente creditelor comerciale neperformante contractate înainte de anul 2000. Comisia se întreabă care este motivul pentru care România nu a perceput nicio dobândă pentru datoria publică, în special după aderarea României la UE, la 1 ianuarie 2007, întrucât România ar fi trebuit să aplice integral Tratatul CE începând de la acea dată.

  A doua măsură este o garanţie de stat în valoare de 339,2 milioane EUR, care acoperă 80% dintr-un credit comercial de 424 milioane EUR, sumă care urmează să fie folosită pentru investiţiile necesare pentru punerea în aplicare a planului de dezvoltare al întreprinderii. România consideră că măsurile propuse nu conferă un avantaj beneficiarului, întrucât sprijinul acordat de stat întreprinderii Oltchim în calitate de principal acţionar, respectiv de principal creditor, este comparabil cu soluţia pe care ar alege-o un operator privat de pe piaţă în condiţii similare.

  În această etapă, având în vedere istoricul datoriei, situaţia actuală a întreprinderii şi gradul de expunere a statului la viitoare riscuri, Comisia îşi exprimă îndoiala că un investitor privat şi un creditor privat ar fi optat pentru aceste două măsuri.

  Versiunea neconfidenţială a deciziei va fi disponibilă cu numărul de caz în Registrul ajutoarelor de stat pe site-ul internet al DG Concurenţă. State Aid Weekly e-News conţine lista noilor decizii referitoare la ajutoarele de stat publicate pe internet şi în Jurnalul Oficial.

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii