Cale de navigare

O nouă platformă a societăţii civile promovează multilingvismul

23/10/2009

Astăzi a avut loc întâlnirea de constituire a unei noi platforme a societăţii civile de promovare a multilingvismului. Obiectivul ei major este acela de a promova un dialog permanent între Comisie şi societatea civilă cu privire la diferitele aspecte ale politicilor din domeniul multilingvismului. Printre membri platformei se află reprezentanţi din sectoarele educaţiei şi culturii, din mass-media şi din alte organizaţii ale societăţii civile, cum ar fi Clubul de la Madrid şi Fundaţia Yuste.

  Importanţa cunoaşterii mai multor limbi pentru realizarea coeziunii sociale şi depăşirea barierelor din calea integrării nu poate fi reliefată îndeajuns”, a afirmat comisarul Leonard Orban cu ocazia lansării platformei.

  Platforma societăţii civile de promovare a multilingvismului va fi un forum dedicat schimburilor de cele mai bune practici dedicate mass-mediei, organizaţiilor culturale şi celor implicaţi în procesele de educare non-formală şi informală. Obiectivul va fi acela de a încuraja dezbaterea publică în privinţa celei mai bune modalităţi de promovare a utilizării pe scară largă a diverselor limbi. Grupurile cărora activitatea platformei li se adresează cu prioritate sunt cei care abandonează şcoala, persoanele aflate în curs de educare şi instruire vocaţională, cetăţenii aflaţi la vârsta a treia, precum şi imigranţii.

  Platforma va elabora, de asemenea, propuneri care vor fi examinate de guvernele naţionale în cadrul cooperării acestora în materie de multilingvism în domeniile educaţiei şi formării profesionale.

  Platforma societăţilor comerciale dedicată multilingvismului

  La data de 22 septembrie 2009, Comisia a înfiinţat un forum tematic similar, dedicat societăţilor comerciale.Platforma societăţilor comerciale dedicată multilingvismului implică comunitatea societăţilor comerciale, parteneri sociali, organizaţii comerciale, camere de comerţ, organizaţii de promovare a comerţului, şcoli şi autorităţi din domeniul educaţiei.

  Context

  Importanţa cunoaşterii mai multor limbi pentru coeziunea socială şi pentru depăşirea barierelor din calea integrării este o temă de care Comisia Europeană se ocupă îndeaproape. Comunicarea privind multilingvismul din 2008 a făcut apel la înfiinţarea unei platforme a societăţii civile care să promoveze multilingvismul în scopul facilitării dialogului intercultural.

  În contextul Anului european al creativităţii şi inovării 2009, Comisia a evidenţiat modul în care cunoaşterea mai multor limbi poate contribui la creşterea bunăstării sociale şi personale.

  Lista membrilor platformei

  EEE-YFU – Youth For Understanding Federation of European Publishers

  RECIT – Réseau européen des centres internationaux de traduction littéraire

  ACT – Association of Commercial Television in Europe

  Culturelink Network

  Literature Across Frontiers

  EFIL – European Federation for Intercultural Learning

  CEATL – Conseil européen des associations de traducteurs littéraires

  CMFE Community Media Forum Europe

  Yuste – Fundación Academia Europea de Yuste

  FUEV – Föderalistische Union Europäischer Volksgruppen

  EUROPEAN WRITERS’ COUNCIL

  EAEA – European Association for the Education of Adults

  CEPI – European Coordination of Independent Producers

  European Theatre Convention

  EBLUL – Eurolang Brussels

  ECA – European Council of Artists

  EPC – European Publishers Council

  ALTE – European Projects Officer

  EEU – Eŭropa Esperanto-Unio

  Club of Madrid Brussels Office

  European Association for Terminology

  The European Forum for Vocational Education and Training (EfVET)

  EUROCLIO – European Association of History Educators

  EUNIC Brussels aisbl

  ISSA – International Step by Step Association

  Mercator Network of Language Diversity Centres

  ECSWE – European Council For Steiner Waldorf Education

  EFNIL – European Federation of National Institutions for Language

  Pagini Utile

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii