Cale de navigare

Comisia prezintă o nouă viziune a relaţiilor UE-America Latină

30/09/2009

Astăzi, Comisia va prezenta o politică reînnoită menită să consolideze parteneriatul strategic UE-America Latină.În Comunicarea sa intitulată „UE-America Latină:un parteneriat între actori globali”, Comisia evaluează situaţia actuală a relaţiei biregionale şi defineşte ţintele şi obiectivele pentru anii viitori.În perspectiva viitorului summit UE-America Latină/Caraibe, care urmează să aibă loc în Spania în primăvara anului 2010, comunicarea identifică şi oferă noi orientări şi recomandări politice pentru a face faţă provocărilor care afectează ambele regiuni, cum ar fi schimbările climatice, criza economică şi financiară, securitatea energetică şi migraţia.Mai mult, comunicarea propune crearea unei facilităţi de investiţii pentru America Latină (LAIF), care ar avea un efect de pârghie pentru mobilizarea resurselor provenite de la instituţii financiare în vederea finanţării proiectelor de infrastructură energetică, inclusiv în materie de eficienţă energetică şi sisteme de energie regenerabilă, transport, mediu şi coeziune socială.

  Comisarul pentru relaţii externe şi politica europeană de vecinătate, Benita Ferrero-Waldner, a declarat: „Această comunicare constituie încă un pas vizibil şi concret către consolidarea relaţiilor noastre, deja bine definite şi înfloritoare. Aceasta este o mărturie al rolului important jucat atât de Uniunea Europeană, cât şi de America Latină, în calitatea lor de actori importanţi pe scena mondială, în special în ceea ce priveşte abordarea unor provocări cum ar fi criza financiară şi economică, schimbările climatice şi migraţia. Printr-o mai bună cooperare, contribuim în mod direct la pacea şi stabilitatea în regiune şi la dezvoltarea în continuare a acesteia prin sporirea coeziunii sociale, îmbunătăţirea guvernanţei democratice şi intensificarea integrării regionale. În acest scop, noua facilitate de investiţii va permite efectuarea unor investiţii mai mari, în special în infrastructură, creând astfel noi locuri de muncă şi consolidând dezvoltarea economică în regiune. Mă bucur că astăzi transmitem un semn clar al angajării noastre în parteneriatul strategic încheiat cu această regiune şi sper că summitul UE-America Latină şi Caraibe de anul viitor din Spania va fi un succes.”

  Context

  În 1999, în cadrul reuniunii de la Rio de Janeiro a şefilor de stat şi de guvern din UE şi din ţările din America Latină şi Caraibe (ALC), aceştia au instituit un parteneriat strategic între cele două regiuni. Comunicarea de astăzi, bazată pe experienţa acumulată de-a lungul ultimilor zece ani, face o serie de recomandări politice concrete pentru consolidarea relaţiilor noastre cu America Latină în cadrul parteneriatului strategic UE-ALC. Comunicarea conţine patru orientări politice importante pentru viitor:


  1.)       Intensificarea şi orientarea dialogului biregional

  • Intensificarea dialogului politic cu privire la domenii de politică legate de provocări mondiale, cum ar fi chestiunile macroeconomice şi financiare, securitatea şi drepturile omului, ocuparea forţei de muncă şi afacerile sociale, mediul, schimbările climatice, energia, învăţământul superior şi tehnologia/inovarea.

  • Dezvoltarea şi consolidarea Mecanismului de coordonare şi cooperare în materie de droguri UE-ALC şi continuarea, într-un mod deschis şi constructiv, a actualului dialog structurat şi cuprinzător referitor la migraţie în conformitate cu Abordarea globală a migraţiei a UE.

  2.)       Consolidarea integrării regionale şi a interconectivităţii

  • Continuarea negocierilor actuale (America Centrală, ţările andine şi Mercosur) şi sprijinirea eforturilor de integrare în cadrul regiunii.

  • Adoptarea unei abordări de jos în sus pentru a sprijini integrarea regională prin consolidarea interconectivităţii.

  3.)       Consolidarea relaţiilor bilaterale şi acordarea unei atenţii sporite diversităţii

  • Valorificarea maximă a parteneriatelor strategice existente (Brazilia şi Mexic), a acordurilor de asociere deja încheiate (Chile şi Mexic) şi a acordurilor de cooperare bilaterale.

  • Consolidarea relaţiilor bilaterale cu anumite ţări pentru a completa sprijinul UE acordat grupărilor regionale.

  4.)       Ajustarea şi adaptarea programelor de cooperare

  • Elaborarea unor programe de cooperare cu America Latină care să genereze o creştere economică durabilă, cu un nivel redus de emisii de dioxid de carbon, să promoveze ocuparea forţei de muncă şi o mai bună distribuire a veniturilor şi care să atenueze efectele crizei economice şi financiare.

  • Folosirea actualei revizuiri a programelor de cooperare pentru a examina posibilitatea unei mai mari diversificări a instrumentelor şi pentru a adapta activităţile de cooperare ale Comisiei la anumite nevoi, în special:

  -       orientarea, în continuare, a resurselor financiare din cadrul Instrumentului de cooperare pentru dezvoltare către ţările cele mai sărace şi către nevoile grupurilor celor mai vulnerabile;

  -       îmbunătăţirea cooperării, în special privind coeziunea socială şi integrarea regională, prin orientarea programelor către noile nevoi;

  -       căutarea unei cooperări mai intense în domenii legate de cunoaştere şi inovare, cum ar fi cercetarea/învăţământul superior, ştiinţa, tehnologia şi sursele regenerabile de energie;

  -       integrarea în programele noastre de dezvoltare şi cooperare, inclusiv în materie de combatere a despăduririlor, a consideraţiilor privind atenuarea efectelor schimbărilor climatice şi adaptarea la aceste schimbări;

  -       dezvoltarea unor noi forme de cooperare, în cadrul Instrumentului pentru ţările industrializate+ (IŢI+), cu ţările mai dezvoltate din regiune.

  • În cadrul unui program EUROsociAL reînnoit, explorarea oportunităţilor de creare a unor parteneriate instituţionale (de exemplu pe baza experienţei unor programe cum ar fi înfrăţirea) şi a unei cooperări tripartite.

  • Intensificarea cooperării în domeniul justiţiei, libertăţii şi securităţii.

  Un nou instrument pentru promovarea interconectivităţii, a integrării regionale şi a coeziunii sociale: Facilitatea de investiţii pentru America Latină (LAIF)

  • LAIF este un nou instrument financiar, care va mobiliza resurse provenite de la instituţiile financiare în vederea finanţării unor proiecte de infrastructură energetică, inclusiv în materie de eficienţă energetică şi sisteme de energie regenerabilă, transport, mediu şi coeziune socială. LAIF se va inspira din experienţele şi lecţiile învăţate în cazul instrumentului FIV [1] , utilizat pentru ţările învecinate.

  Recomandări în perspectiva viitorului summit UE-ALC din mai 2010:

  • Asigurarea faptului că summitul ia în considerare impactul crizei, în special asupra ocupării forţei de muncă şi a aspectelor sociale, şi că duce la rezultate viabile.

  • Lansarea Facilităţii de investiţii pentru America Latină (LAIF).

  • Intensificarea dialogului şi a cooperării între cele două regiuni în domeniul tehnologiilor şi inovării ecologice, cu nivel redus de emisii de dioxid de carbon, prin intermediul unor acţiuni concrete, inclusiv prin consolidarea capacităţii instituţionale pentru cooperarea în materie de ştiinţă şi tehnologie în regiune.

  • Crearea unei fundaţii UE-ALC.

  • Încurajarea cooperării între America Latină şi Caraibe cu privire la aspecte de interes comun.


  [1]Potrivit informaţiilor disponibile, în 2008, 71 milioane de euro în subvenţii din Facilitatea de investiţii pentru vecinătate (FIV) au sprijinit proiecte în valoare de aproximativ 2,7 miliarde de euro.

  Pagini Utile

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii