Cale de navigare

Comisia lansează o nouă provocare la adresa societăţii informaţionale: formarea în domeniul noilor mijloace de informare

20/08/2009

Modul în care utilizăm mass-media este în schimbare; având în vedere cantitatea enormă de informaţii, nu mai este suficient să ştim să citim, să scriem sau să operăm un computer. Comisia Europeană a lansat astăzi un avertisment, afirmând că europenii, indiferent de vârstă, riscă să fie privaţi de avantajele oferite de societatea informaţională contemporană de înaltă tehnologie, în absenţa unor eforturi mai susţinute de le asigura formarea în domeniul mass-media, astfel încât să poată accesa, analiza şi evalua imagini, sunete şi texte şi să poată utiliza atât mijloacele de informare tradiţionale, cât şi pe cele noi pentru a comunica şi pentru a crea conţinut mediatic. Comisia a afirmat că este necesar ca ţările din UE şi industria media să sensibilizeze mai mult publicul cu privire la numeroasele mesaje transmise de mass-media, fie acestea reclame, filme sau conţinut online.

  „A interacţiona cu mass-media înseamnă, în prezent, mai mult decât a scrie unui ziar. Mass-media, în special noile tehnologii digitale, atrag un număr tot mai mare de europeni într-o lume a schimburilor, a interacţiunii şi a creaţiei.Astăzi, consumatorii pot să îşi creeze propriul conţinut şi să realizeze lucruri noi prin transformarea unor conţinuturi create de terţi”, a declarat Viviane Reding, comisarul pentru societatea informaţională şi media. „Cu toate acestea, persoanelor care nu pot utiliza noile mijloace de informare, cum ar fi reţelele sociale sau televiziunea digitală, le va fi greu să interacţioneze cu lumea în care trăiesc şi să fie activi în acest context. Trebuie să garantăm accesul tuturor la formarea în domeniul mass-media, astfel încât nimeni să nu fie exclus. Cetăţenii sunt în permanenţă ţinta mesajelor mediatice, dar sunt ei oare capabili să răspundă la acestea? Utilizarea mass-media în mod competent şi creativ de către public ar reprezenta o evoluţie în direcţia unei noi forme de participare democratică.”

  Pentru a participa la societatea informaţională contemporană, oamenii trebuie să înţeleagă modul de funcţionare a diferitelor mijloace de informare (atât a celor tradiţionale, cât şi a celor noi). De aceea, Comisia Europeană a adoptat astăzi (la cererea Parlamentului European) orientări de politică prin care invită ţările din UE şi industria media să promoveze în întreaga Europă formarea în domeniul mass-media, prin activităţi care să ajute publicul să acceseze, să înţeleagă şi să evalueze critic toate mijloacele de informare la care sunt expuşi, cum ar fi televiziunea şi cinematografia, radioul, muzica, presa scrisă, internetul şi tehnologiile de comunicare digitale.

  Formarea în acest domeniu ar putea permite publicului să utilizeze mai eficient motoarele de căutare, iar elevilor, să înţeleagă cum se face un film sau cum funcţionează publicitatea. În unele ţări (de exemplu în Suedia, Irlanda şi Marea Britanie), formarea în domeniul mass-media face deja parte din curriculum şcolar. Site-ul kidSMART din Marea Britanie îi învaţă pe tineri să navigheze în siguranţă pe site-urile de socializare în reţea. Educaţia este un sector de competenţă naţională, însă Comisia a invitat astăzi ţările UE să lanseze o dezbatere cu privire la modul în care s-ar putea acorda un loc important în şcoli formării în domeniul mass-media.

  Utilizatorii mass-media trebuie să fie conştienţi de riscurile legate de difuzarea datelor lor personale. Cu cât sunt mai competenţi în utilizarea acestor tehnologii şi cu cât înţeleg mai bine mecanismul de funcţionare al publicităţii online, cu atât îşi pot proteja mai bine intimitatea. Devenind mai competenţi în domeniul mass-media, aceştia vor dori, de asemenea, să cunoască şi să exploreze atât patrimoniul cultural al ţării lor, cât şi evenimentele culturale recente din Europa.

  Raportul „Europa digitală” publicat de Comisie la începutul lunii (IP/09/1221) arată că europenii devin tot mai competenţi în utilizarea internetului şi a computerului: 60% dintre aceştia posedă „competenţe digitale”, aspect esenţial al formării în domeniul mass-media. 56% dintre europeni se conectează la internet cel puţin o dată pe săptămână (faţă de 43% în 2005) şi tot mai multe persoane din grupuri dezavantajate utilizează internetul (a se vedea anexa).

  Tot mai mulţi oameni cu niveluri scăzute de educaţie se conectează la internet (62,5% în 2008, faţă de 53,5% în 2005, unde 100% reprezintă totalitatea utilizatorilor de internet). Tot mai mulţi şomeri utilizează internetul (80,3% în 2008, faţă de 74,4% în 2005), iar procentul de utilizare a internetului de către femei este, în prezent, aproximativ egal cu cel al populaţiei globale a UE (crescând la 94,6% în 2008, faţă de 88,4% în 2005). Din 2006, competenţele în materie de internet şi informatică ale femeilor, şomerilor şi persoanelor cu vârste de peste 55 de ani au crescut cu cel puţin 3% în raport cu populaţia globală.

  Cu toate acestea, deşi preţul conexiunii la internet, în special în bandă largă, devine tot mai accesibil, 24% dintre europenii care nu au internet acasă au declarat că această situaţie se datorează faptului că nu posedă competenţele informatice necesare.

  Context

  Formarea în domeniul mass-media dezvoltă capacitatea de a accesa, de a înţelege şi de a evalua critic diferite aspecte ale mijloacelor de informare şi ale conţinutului mediatic şi de a comunica într-o varietate de contexte. Această formare se raportează la întregul domeniul mass-media, inclusiv televiziunea şi cinematografia, radioul şi muzica înregistrată, presa scrisă, internetul şi toate celelalte tehnologii digitale.

  În 2007, Comisia a publicat o comunicare privind formarea în domeniul mass-media (IP/07/1970), în cadrul eforturilor sale globale de a crea o piaţă unică pentru sectorul audiovizual, în care se înscriu, de asemenea, Directiva serviciilor mass-media audiovizuale (MEMO/08/803), care prevede norme transfrontaliere aplicabile unor sectoare precum publicitatea, şi programul de sprijin pentru industria cinematografică europeană, MEDIA 2007 (IP/07/169).

  De asemenea, Comisia promovează formarea în domeniul mass-media prin proiecte de formare în domeniul cinematografic, în cadrul acţiunii pregătitoare MEDIA Internaţional (MEDIA International preparatory action). Această iniţiativă încurajează acţiuni de educare şi de sensibilizare, în special a tinerei generaţii, în ceea ce priveşte creaţiile din domeniul cinematografic şi cel audiovizual din ţări terţe şi viceversa.

  Pagini Utile

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii