Cale de navigare

Reţeaua „Masterul European în Traduceri” funcţionează

08/12/2009

Întrunirea constitutivă a reţelei „Masterul European în Traduceri” (EMT) are loc la Bruxelles în zilele de 8 şi 9 decembrie.Universităţile membre, care oferă programe de formare pentru traducători, se întâlnesc pentru a stabili structura de administrare a reţelei şi pentru a planifica setul de competenţe de care ar putea avea nevoie traducătorul profesionist al viitorului.În luna septembrie, anul trecut, 34 de programe de master din universităţi din întreaga Europă au fost selectate pentru a face parte din reţeaua EMT pentru o perioadă iniţială de patru ani.Următoarea cerere de propuneri va fi lansată la sfârşitul anului 2010.Odată cu reţeaua EMT se înfiinţează o etichetă de calitate pentru programele de traducere la nivel master.Aceasta va deschide calea către o educaţie de înaltă calitate pentru studenţii în traducere, lărgindu-le orizontul profesional, formându-se în acelaşi timp o forţă de muncă competentă, utilă chiar şi pentru instituţiile publice.

  „Conform unui studiu privind industria lingvistică prezentat de noi recent, traducerea este o meserie de viitor. În acelaşi timp, este o meserie în continuă evoluţie, care implică subtitrare, localizare, editare, editare pentru web, etc. Ea ar putea implica şi alte competenţe decât cele legate strict de traducere, precum gestionarea de proiecte, negocierea cu clienţii, gestionarea timpului şi a bugetului, facturare – pentru a da numai câteva exemple. Proiectul EMT este primul care ia în considerare toate aceste elemente. Dacă, în plus, Masterul European în Traduceri are efectul secundar de a stimula o dezbatere privind calităţile pe care trebuie să le posede un traducător profesionist de înaltă clasă, rezultatul va fi o orientare a cercetării în acest domeniu şi, pe termen lung, o îmbunătăţire a calităţii formării traducătorilor”, a declarat Leonard Orban, comisar pentru multilingvism.

  În această primă întâlnire, participanţii aleg consiliul de conducere al reţelei EMT şi stabilesc trei grupuri de lucru.Grupurile reprezintă forumuri de discuţie şi acţiune în trei domenii largi legate de formarea traducătorilor: viitorul profesiei de traducător, instrumente şi tehnologie de traducere (cercetare aplicată), precum şi obiectivele educaţiei şi predării în domeniul traducerii.

  Prima zi a întâlnirii este dedicată discuţiilor între universităţile membre. În cea de-a doua zi, universităţile ale căror aplicaţii nu au avut succes la prima cerere de oferte vor fi invitate şi ele să contribuie la dezvoltarea proiectului.

  Un alt obiectiv acestei întâlniri a reţelei EMT este lansarea unei analize anticipative privind competenţele de care va avea nevoie un traducător în viitor şi care ar trebui asigurate, prin urmare, de către universităţile implicate în programul EMT.

  Conform actualului set de criterii care au guvernat selecţia din septembrie a celor 34 de programe, studenţii înscrişi în programele de master care deţin eticheta de calitate EMT vor acumula competenţe care le permit să ofere servicii de traducere în sens larg, inclusiv toate tipurile de comunicare multilingvă şi multimedia. Astfel ei vor acumula competenţe în asigurarea de servicii de traducere, inclusiv marketing, relaţii cu clienţii, gestionarea timpului şi a bugetului şi facturarea. Ei vor acumula competenţe lingvistice şi interculturale, inclusiv capacitatea de a rezuma texte şi de a înţelege presupuneri sau aluzii, etc. Ei vor şti cum să caute informaţii şi îşi vor dezvolta atât competenţele tehnologice (instrumente de traducere şi terminologice, gestionare de baze de date, etc), cât şi competenţele tematice (cunoştinţe în domenii şi aplicaţii de specialitate).

  Pagini Utile

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii