Cale de navigare

Mass-media poate juca un rol-cheie în eradicarea sărăciei

28/10/2009

Comisia Europeană cheamă astăzi mass-media să i se alăture în lupta împotriva sărăciei prin intermediul a două evenimente majore desfăşurate la Bruxelles în pregătirea Anului european al luptei împotriva sărăciei 2010 – care urmează a fi lansat la Madrid, la 21 ianuarie. Seminarul „Sărăcia şi mass-media” şi conferinţa „Sărăcia: între realitate şi percepţii – provocarea comunicării” va aduce alături reprezentanţi de prim rang ai mass-mediei şi ai părţilor interesate pentru a discuta modul în care vectorii de comunicare şi mass-media pot juca un rol-cheie în combaterea sărăciei şi excluziunii.

  „Noi, cei din Uniunea Europeană, avem şansa de a trăi într-una dintre regiunile cele mai prospere ale lumii şi, cu toate acestea, sărăcia rămâne o realitate de zi cu zi pentru aproape 80 de milioane de europeni,” a declarat Vladimír Špidla, comisarul european pentru ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi egalitate de şanse. „În ianuarie vom lansa Anul european al luptei împotriva sărăciei şi excluziunii sociale 2010. Profesioniştii din mass-media şi comunicare au de jucat un rol-cheie, ajutând la succesul acestei campanii, şi îi invităm să ni se alăture pe parcursul anului viitor.”

  Astăzi, seminarul „Sărăcia şi mass-media” va oferi jurnaliştilor specializaţi în sărăcie şi excluziune socială din întreaga Europă un tur de studiu, însoţit de un schimb de practici profesionale. ATD Fourth World şi Joseph Rowntree Foundation (Regatul Unit) vor conduce două ateliere, iar în Bruxelles se vor organiza trei vizite pe teren, oferindu-se jurnaliştilor posibilitatea de a intervieva oameni care luptă împotriva sărăciei pe teren.

  Conferinţa „Sărăcia: între realitate şi percepţie – provocarea comunicării” va avea loc la 29 octombrie cu participarea a peste 400 de jurnalişti, responsabili politici, reprezentanţi ai ONG-urilor şi cercetători. Se vor da publicităţii rezultatele celor mai recente sondaje Eurobarometru privind percepţia europenilor asupra sărăciei şi excluziunii, precum şi asupra impactului social al crizei (a se vedea IP/09/1585 şi MEMO/09/480).

  Evenimentul va oferi un forum de discuţie privind felul în care mass-media se raportează la această problemă şi felul în care comunicarea poate acţiona drept catalizator pentru incluziunea socială. Vor interveni în cadrul conferinţei preşedintele José Manuel Barroso, prin legătură video, şi comisarul Vladimír Špidla.

  Context

  În urmă cu 10 ani, liderii UE s-au angajat să „facă un efort decisiv pentru eradicarea sărăciei” până în 2010. Cu toate acestea, astăzi, un număr semnificativ de europeni continuă să trăiască în sărăcie şi să aibă acces limitat la servicii de bază, de exemplu, la servicii medicale. Sărăcia şi excluziunea nu afectează numai bunăstarea indivizilor şi capacitatea lor de a fi activi în societate; ele frânează şi dezvoltarea economică. Ţinând cont de aceasta, Uniunea Europeană subliniază importanţa responsabilităţii colective în combaterea sărăciei, implicând factorii de decizie şi actorii din sectoarele public şi privat. Anul european al luptei împotriva sărăciei şi excluziunii sociale 2010 va încerca să facă auzită vocea celor care suferă zi de zi.Site-ul oficial al Anului european al luptei împotriva sărăciei va fi lansat la 29 octombrie la adresa http://www.2010againstpoverty.eu

  Pagini Utile

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii