Cale de navigare

Lansare licitaţie pentru buletinul informativ lunar al Reprezentanţei CE în România / Launch of tender for the monthly newsletter of the EC Representation in Romania

17/08/2009 - 28/09/2009

Reprezentanţa Comisiei Europene în România organizează procedura de licitaţie deschisă pentru atribuirea contractului intitulat "Redactarea, tipărirea şi distribuirea buletinului informativ lunar al Reprezentantei Comisiei Europene în România".

Dosarul de licitaţie, inclusiv informaţiile adiţionale, poate fi descărcat aici.

Termenul limită de depunere a ofertelor este 28 septembrie 2009 .

Contact: comm-rep-buh-tenders-oper@ec.europa.eu 

    The Representation of the European Commission in Romania is organising an open tender procedure for the contract entitled: "Editing, printing and dissemination of the monthly newsletter of the European Commission Representation in Romania".

    Complete tender documentation, including additional information, if any, can be downloaded here.

    The deadline for the submission of the offers is 28.09.2009 .

    Contact: comm-rep-buh-tenders-oper@ec.europa.eu 

    Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii