Cale de navigare

Patru state membre elimină restricţiile de pe piaţa muncii pentru lucrătorii români şi bulgari

09/01/2009

Grecia, Spania, Ungaria şi Portugalia au eliminat restricţiile de pe piaţa muncii pentru lucrătorii din Bulgaria şi România. Aceste patru ţări se alătură celorlalte zece state membre care şi-au deschis deja piaţa muncii pentru români şi bulgari. Unsprezece state membre aplică în continuare restricţii.

  "Apreciez faptul că alte câteva state membre au decis ridicarea restricţiiilor de pe piaţa muncii pentru lucrătorii români şi bulgari. Încurajez statele membre care au ales să menţină restricţiile să le elimine cât de curând posibil", a spus Vladimir Špidla, comisarul european pentru ocupare, afaceri sociale şi egalitatea de şanse. "Recesiunea economică nu este un argument pentru menţinerea restricţiilor. Mobilitatea forţei de muncă presupune flexibilitate în ambele direcţii: lucrătorii merg unde există cerere de forţă de muncă, nu pentru a fi şomeri în altă ţară", a adăugat comisarul Špidla.

  Prima etapă a măsurilor tranzitorii privind libera circulaţie a lucrătorilor bulgari şi români s-a încheiat la 31 decembrie 2008. Până în acel moment, bulgarii şi românii puteau lucra în zece state membre, în timp ce în cinsprezece ţări aveau nevoie de un permis de muncă. Ţările care doreau să menţină restricţiile şi pe parcursul celei de-a doua etape a măsurilor tranzitorii au trebuit să anunţe Comisia înainte de 1 ianuarie 2009.

  Patru state membre (Grecia, Spania, Ungaria şi Portugalia) au decis să aplice legislaţia europeană în domeniul liberei circulaţii a lucrătorilor şi să elimine astfel restricţiile impuse lucrătorilor români şi bulgari. Unsprezece state au hotărât menţinerea restricţiilor. Lucrătorii români şi bulgari pot acum să se angajeze în paisprezece state membre. Danemarca, ţară care impune în prezent unele restricţii, a anunţat că le va elimina începând cu 1 mai 2009, atât pentru lucrătorii români şi bulgari cât şi pentru lucrătorii statelor EU-8.

  Statele membre care menţin în prezent măsuri restrictive le pot elimina în orice moment sau la sfârşitul celei de-a doua etape (31 decembrie 2011). Restricţiile privind lucrătorii din Bulgaria şi România nu pot fi menţinute după data de 31 decembrie 2013, data la care principiul liberei circulaţii a lucrătorilor trebuie respectat la nivelul EU-27.

   

  Stat Membru

  Restricţii pe perioada primei etape

  Decizia privind a doua etapă

  Belgia

  Da

  Restricţiile rămân în vigoare

  Cehia

  Nu

  Libera circulaţie a lucrătorilor

  Danemarca

  Da

  Restricţiile rămân în vigoare

  Germania

  Da

  Restricţiile rămân în vigoare

  Estonia

  Nu

  Libera circulaţie a lucrătorilor

  Irlanda

  Da

  Restricţiile rămân în vigoare

  Grecia

  Da

  Libera circulaţie a lucrătorilor

  Spania

  Da

  Libera circulaţie a lucrătorilor

  Franţa

  Da

  Restricţiile rămân în vigoare

  Italia

  Da

  Restricţiile rămân în vigoare

  Cipru

  Nu

  Libera circulaţie a lucrătorilor

  Letonia

  Nu

  Libera circulaţie a lucrătorilor

  Lituania

  Nu

  Libera circulaţie a lucrătorilor

  Luxemburg

  Da

  Restricţiile rămân în vigoare

  Ungaria

  Da

  Libera circulaţie a lucrătorilor

  Malta

  Da

  Restricţiile rămân în vigoare

  Olanda

  Da

  Restricţiile rămân în vigoare

  Austria

  Da

  Restricţiile rămân în vigoare

  Polonia

  Nu

  Libera circulaţie a lucrătorilor

  Portugalia

  Da

  Libera circulaţie a lucrătorilor

  Slovenia

  Nu

  Libera circulaţie a lucrătorilor

  Slovacia

  Nu

  Libera circulaţie a lucrătorilor

  Finlanda

  Nu

  Libera circulaţie a lucrătorilor

  Suedia

  Nu

  Libera circulaţie a lucrătorilor

  Marea Britanie

  Da

  Restricţiile rămân în vigoare

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii