Cale de navigare

Comisia întâlneşte angajatorii şi sindicatele pentru a aborda criza economică şi pentru a lua măsuri cu privire la ocuparea forţei de muncă

25/02/2009

Astăzi, Comisia Europeană şi-a continuat activitatea de punere în aplicare a Planului european de redresare economică printr-o reuniune specială cu reprezentanţii sindicatelor şi ai angajatorilor la nivelul UE.Aceasta a demonstrat existenţa unui larg consens cu privire la faptul că piaţa internă şi Planul de redresare oferă punctul de plecare adecvat pentru abordarea crizei şi pentru luarea de măsuri referitoare la ocuparea forţei de muncă în Europa şi că ar trebui aplicate măsuri ulterioare la nivelul UE.

  „Abordarea crizei economice şi luarea de măsuri cu privire la locurile de muncă înseamnă cooperare”, a afirmat preşedintele Barroso.„Politica adoptată de Comisie are drept obiectiv limitarea impactului crizei asupra economiei reale şi a ocupării forţei de muncă, pregătind întreprinderile şi lucrătorii pentru redresare şi ajutând cetăţenii europeni să găsească locuri de muncă viabile pentru viitor.Impactul crizei asupra ocupării forţei de muncă este evident.Pentru a opri declinul, pentru a limita pierderile de locuri de muncă şi închiderile de întreprinderi şi pentru a ajuta Europa să revină pe drumul creşterii şi al ocupării forţei de muncă, avem nevoie de un parteneriat.Sunt încântat că am această ocazie de a discuta cu partenerii sociali modul cel mai eficient în care ne putem desfăşura activitatea şi putem coopera pentru a obţine rezultate.” 

  În cadrul reuniunii de astăzi, Comisia şi partenerii sociali europeni (CES, Business Europe, CEEP şi UEAPME) au convenit asupra necesităţii de a coopera pentru a menţine şi a dezvolta în continuare realizările sociale şi economice ale Uniunii Europene şi ale pieţei sale interne ca sursă de prosperitate, creştere şi ocupare a forţei de muncă în Europa.

  De asemenea, partenerii sociali europeni au întâmpinat favorabil Planul european de redresare economică ca fiind punctul de plecare adecvat şi şi-au afirmat disponibilitatea de a garanta punerea sa în aplicare efectivă şi de a-l duce la bun sfârşit transpunându-l în acţiuni ulterioare şi dând dovadă de ambiţia necesară.

  Planul european de redresare economică propus de Comisie şi adoptat de Consiliul European în decembrie defineşte o gamă largă de măsuri pentru păstrarea şi crearea de locuri de muncă şi pentru maximizarea capacităţii economiei europene de a depăşi recesiunea.

  Multe dintre elementele-cheie ale Planului de redresare vor avea un impact direct asupra forţei de muncă.Printre acestea se numără formarea pentru a menţine lucrătorii în activitate şi pentru a-i ajuta să găsească noi locuri de muncă.Există posibilităţi de finanţare din partea UE prin intermediul Fondului social european şi al Fondului european de adaptare la globalizare şi sunt disponibile noi surse de finanţare pentru IMM-uri.

  Dezbaterea cu reprezentanţii partenerilor sociali s-a concentrat asupra propunerilor acestora cu privire la măsuri de consolidare a creşterii şi a ocupării forţei de muncă, de punere în aplicare a măsurilor privind flexicuritatea şi de sprijinire a întreprinderilor şi a lucrătorilor pe parcursul recesiunii, de încurajare a investiţiilor şi de susţinere a puterii de cumpărare şi a cererii, de respectare a liberei circulaţii a lucrătorilor şi a convenţiilor colective, precum şi de asigurare a continuităţii pieţei interne. Opiniile lor vor fi integrate în contribuţia Comisiei la reuniunea informală a şefilor de stat şi de guvern care va avea loc la 1 martie, precum şi la Consiliul European de primăvară şi la summitul privind ocuparea forţei de muncă, care va avea loc în luna mai. Comisia şi partenerii sociali au convenit să colaboreze îndeaproape şi să găsească modalităţi de a se asigura că angajatorii şi sindicatele din întreaga Uniunea Europeană pot contribui la reuşita redresării economice în Europa.

  Reprezentanţii partenerilor sociali care au participat la această reuniune: preşedintele Business Europe, Ernest-Antoine Seillière; preşedintele CEEP, Carl Cederschiöld; secretarul general al CES, John Monks; preşedintele UEAPME, Georg Toifl.

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii