Cale de navigare

Comisia propune noi investiţii de 5 miliarde € în infrastructura energetică şi internet de bandă largă în perioada 2009-2010 pentru a sprijini planul de redresare a UE

29/01/2009

În cadrul implementării în curs a planului de redresare a UE, aprobat de Consiliul European în decembrie 2008, Comisia Europeană a prezentat astăzi propuneri de investiţii în proiecte cheie privind infrastructura energetică şi internet de bandă largă.Acestea vor conduce la impulsionarea atât de necesară a economiei UE pe termen scurt, vizând în acelaşi timp obiective strategice precum securitatea energetică.Acest pachet de măsuri va produce beneficii pentru toate statele membre.

  Preşedintele Comisiei, José Manuel Barroso, a declarat:„Planul de redresare a UE constă în «investiţii inteligente» - un stimulent pe termen scurt care vizează obiective pe termen lung.Tocmai de aceea Comisia a adoptat astăzi o listă de proiecte specifice prin care 5 miliarde € din sumele necheltuite din bugetul UE sunt canalizate în vederea construirii unei Europe mai puternice pe termen lung.Trebuie să învăţăm din recenta criză a gazului şi să investim masiv în sectorul energetic.Trebuie, de asemenea, să stimulăm economia europeană dotând comunităţile rurale cu autostrăzi informaţionale.Comisia se angajează să conlucreze cu statele membre, care vor beneficia în totalitate de măsurile pe care le propunem, pentru a revigora economia UE prin investiţii în aceste domenii cheie.”

  Pachetul de măsuri prezentat astăzi conţine:

  -       o scurtă comunicare ce evidenţiază contextul şi obiectivele iniţiativei;

  -       pentru proiectele energetice:o propunere de regulament prin care se acordă sprijin comunitar proiectelor energetice strategice.Se propune o sumă totală de 3,5 miliarde € pentru investiţii în captarea şi stocarea carbonului (pachet financiar: 1 250 de milioane €), în proiecte privind energia eoliană offshore (500 de milioane €) şi în proiecte de interconectare pentru gaze şi energie electrică (1 750 de milioane €);

  -       pentru banda largă: Comisia propune canalizarea sumei de 1 miliard € în vederea extinderii şi modernizării internetului de mare viteză în comunităţile rurale.Această sumă va fi canalizată prin intermediul actualului Fond European pentru dezvoltare rurală pentru a acoperi „spaţiile albe” de pe harta de bandă largă a Europei (30% din populaţia zonelor rurale care nu are acces la infrastructura de bandă largă).

  -       şi pentru abordarea noilor provocări identificate în evaluarea stării de sănătate a politicii agricole comune (PAC): utilizarea mecanismelor de dezvoltare rurală existente pentru a canaliza 0,5 miliarde € pentru a demara eforturile de abordare a „noilor provocări” convenite în evaluarea stării de sănătate. Aceste noi provocări sunt următoarele: schimbările climatice, energia regenerabilă, gestionarea apelor, biodiversitatea şi restructurarea sectorului produselor lactate.

  Reţelele energetice şi de bandă largă sunt esenţiale pentru viitorul economiei UE.

  Provocarea reprezentată de securitatea energetică a fost subliniată în cea de-a doua revizuire strategică a politicii energetice realizată de Comisie în noiembrie 2008. Importanţa acesteia a fost evidenţiată şi mai mult de recenta criză a gazului.Dat fiind climatul economic şi financiar actual, accesul la investiţii în vederea realizării de proiecte este deosebit de dificil.Sprijinul acordat de UE va relansa aceste proiecte, care vor contribui la eliminarea lacunelor din interconexiunile energetice şi vor menţine tendinţa de valorificare la maxim a surselor interne de energie ale UE.  Proiectele se concentrează asupra necesităţilor transfrontaliere şi asupra dezvoltării de noi tehnologii esenţiale pentru nevoile energetice viitoare ale Europei.

  Extinderea şi modernizarea infrastructurii internet de mare viteză reprezintă un imperativ economic şi social.Planul european de redresare economică a stabilit obiectivul de dezvoltare a reţelelor de bandă largă pentru a ajunge până în 2010 la o acoperire de 100% în ceea ce priveşte internetul de mare viteză.Cu toate acestea, zonele rurale se vor confrunta mereu cu dificultăţi suplimentare în ceea ce priveşte conectarea la o reţea de bandă largă. Pe măsură ce investiţiile scad foarte mult, riscul devine de două ori mai important, ceea ce produce consecinţe directe asupra mediului social şi economic. De aceea, este bine ca această acţiune să se concentreze asupra zonelor rurale, iar utilizarea instrumentelor de dezvoltare rurală va permite demararea rapidă a acţiunii pe teren.

  Anexa conţine o listă completă a proiectelor în domeniul infrastructurilor energetice prezentate de Comisie.

  Context

  În noiembrie 2008, în cadrul planului european de redresare economică, Comisia a sugerat mobilizarea, în 2009 şi 2010, a unei sume suplimentare de 5 miliarde € din sumele necheltuite din bugetul UE pentru investiţii în proiecte energetice şi internet de bandă largă. Propunerea a fost lansată în ideea de a accelera investiţiile necesare, de a atenua efectele încetinirii creşterii economice asupra sectorului construcţiilor şi de a mări potenţialul de creştere durabilă a UE pe termen mai lung prin stimularea economiei UE, având în vedere obiective specifice. Aceasta reprezintă o contribuţie importantă în vederea atingerii nivelului convenit de stimulare economică de 1,5% din PIB, alcătuit atât din măsuri naţionale, cât şi din acţiuni la nivelul UE.

  Propunerea a fost prezentată astăzi de către preşedintele Barroso, de comun acord cu următorii comisari: Piebalgs, Fischer-Boel şi Reding. Prin aceste propuneri, Comisia îşi exercită mandatul încredinţat de Consiliul European din decembrie 2008 de a prezenta rapid o listă de proiecte specifice, luând în considerare un echilibru geografic adecvat. Pentru a maximiza rapid efectele asupra economiei, în general, a fost subliniată în special necesitatea de a începe cheltuirea fondurilor în 2009 şi 2010.

  Pentru a asigura faptul că propunerile produc efecte cât mai curând posibil, Comisia speră că Parlamentul European şi Consiliul pot realiza progrese rapide în ceea ce priveşte dezbaterea şi adoptarea măsurilor legislative. Prin urmare, Comisia speră că procedurile obişnuite în celelalte instituţii pot fi accelerate pentru a lansa pachetul de măsuri.

  Pagini Utile

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii