Cale de navigare

Investiţii în viitor: Comisia preconizează investiţii de încă 50 miliarde de euro în tehnologii cu emisii scăzute de carbon

07/10/2009

Comisia Europeană a invitat autorităţile publice, întreprinderile şi cercetătorii să îşi coordoneze eforturile pentru ca până în 2020 să dezvolte tehnologiile necesare pentru combaterea schimbărilor climatice, garantarea securităţii aprovizionării cu energie a Uniunii Europene şi asigurarea competitivităţii economiilor noastre. În cadrul unei propuneri privind investiţiile în dezvoltarea de tehnologii energetice cu emisii scăzute de carbon, Comisia a estimat că în următorii zece ani vor fi necesare investiţii de încă 50 de miliarde de euro în cercetarea din acest domeniu. Aceasta înseamnă aproape triplarea investiţiilor anuale din Uniunea Europeană, de la 3 la 8 miliarde de euro, şi reprezintă un pas înainte către implementarea Planului strategic european privind tehnologiile energetice (Planul SET), pilonul tehnologic al politicii comunitare în domeniul energiei şi climei. Sunt avute în vedere diverse surse de finanţare, din sectorul public şi din cel privat, la nivel naţional şi comunitar, care, utilizate într-un mod coordonat, vor permite impulsionarea sectorului industrial aflat în creştere rapidă şi crearea de locuri de muncă.

  Comisarul european pentru ştiinţă şi cercetare, Janez Potočnik, a declarat: „Creşterea nivelului investiţiilor în cercetarea din domeniul tehnologiilor curate se impune de urgenţă, pentru ca Europa să parcurgă drumul către şi dincolo de Copenhaga la costuri mai reduse. Ţinând cont de estimările actuale, Comisia doreşte ca Planul SET să devină o adevărată trambulină către o economie cu emisii scăzute de carbon, ceea ce este posibil numai dacă sectorul public şi cel privat îşi reunesc resursele într-un mod coerent.Creşterea investiţiilor inteligente în cercetare în acest moment este o oportunitate de a identifica noi surse de creştere, de a „ecologiza” economiile noastre şi de a asigura competitivitatea Uniunii Europene în momentul ieşirii din criză”.

  Comisarul european pentru energie, Andris Piebalgs, a declarat: „Revoluţiile industriale din trecut au arătat că modul nostru de viaţă poate fi îmbunătăţit cu tehnologiile adecvate.Astăzi avem ocazia unică de a înlocui un model energetic bazat pe combustibili fosili poluanţi, disponibili în cantităţi limitate şi riscanţi cu un model ecologic, sustenabil şi mai puţin dependent. Totul depinde de alegerea tehnologiilor corespunzătoare”.

  „Necesarul de investiţii pentru producerea de energie ecologică şi regenerabilă poate fi acoperit numai prin utilizarea unei game largi de instrumente financiare. Comisia şi BEI au majorat deja considerabil nivelul finanţării dedicate acestui scop,însă este nevoie să fie mobilizate mai multe fonduri din sectorul public şi din cel privat. Propunem consolidarea mecanismului de finanţare cu partajarea riscurilor, sprijinirea mai puternică a capitalului de risc şi dezvoltarea fondului Marguerite, alături de alte fonduri”, a declarat comisarul pentru afaceri economice şi monetare, Joaquin Almunia.

  Principalele tehnologii şi activităţi care urmează să fie finanţate

  Comisia, împreună cu sectorul energetic şi comunitatea ştiinţifică, a elaborat foi de parcurs tehnologice care identifică principalele tehnologii cu emisii scăzute de carbon care prezintă un potenţial ridicat la nivel comunitar în şase domenii:energie eoliană, energie solară, reţeaua energetică, bioenergie, captarea şi stocarea carbonului (CSC) şi fisiunea nucleară sustenabilă. Costurile suplimentare ar urma să acopere cercetarea de bază şi aplicată, demonstraţia şi introducerea iniţială pe piaţă, fără a include însă activităţile de implementare a tehnologiilor. A fost propusă o nouă iniţiativă în domeniul eficienţei energetice pentru cel mult 30 de oraşe (iniţiativa „oraşe inteligente”), pentru a facilita adoptarea de către publicul larg a tehnologiilor din domeniul eficienţei energetice, al energiei regenerabile şi al reţelelor energetice.

  O responsabilitate comună pentru eficienţa costurilor

  Comisia invită părţile interesate să întreprindă acţiuni coordonate şi complementare şi să îşi asume totodată mai multe riscuri.Sprijinul public este necesar în condiţiile unui nivel ridicat de incertitudine tehnologică şi de risc de piaţă. Acest sprijin trebuie să reprezinte un stimulent pentru implicarea sectorului, alături de investiţii mai puternice ale băncilor şi ale investitorilor privaţi în companiile care vor face posibilă tranziţia către o economie cu emisii scăzute de carbon. Este avută în vedere şi o eventuală intervenţie a BEI pentru majorarea împrumuturilor destinate finanţării Planului SET.

  A se vedea şi MEMO/09/437 - Întrebări şi răspunsuri

  Pagini Utile

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii