Cale de navigare

Internetul viitorului, pentru sisteme europene mai inteligente şi mai eficiente: mai puţine blocaje în trafic, emisii mai scăzute, servicii medicale mai bune

28/10/2009

 

Şosele mai puţin aglomerate, o alimentare cu energie mai bună şi mai eficientă sau posibilitatea de a beneficia la domiciliu de tratamente medicale, de vârf, iată câteva exemple tip referitoare la ceea ce ne poate oferi în viitor internetul. Prin internet se va asigura conexiunea dintre obiecte fizice, precum automobilele sau autovehiculele şi infrastructuri (sisteme de gestionare a traficului, de exemplu), ceea ce va permite utilizarea în timp real a unui volum imens de date pentru ameliorarea funcţionării şi sporirea eficienţei infrastructurilor. Astăzi, Comisia Europeană a anunţat o strategie care va plasa Europa în avangarda dezvoltării de infrastructuri inteligente bazate pe internet. Comisia Europeană invită guvernele europene şi sectorul european al  tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) să tragă foloase din creşterea tot mai mare a cererii de aplicaţii internet inovatoare pentru a transforma infrastructurile existente, cum sunt sistemele de asistenţă medicală, reţelele energetice sau gestionarea traficului, în sisteme "inteligente". În acest scop Comisia va promova un parteneriat între autorităţile publice şi principalii actori din sectorul TIC, cu un buget de 300 de milioane EUR pentru perioada 2011–2013, disponibil pentru proiecte care urmează să fie selectate în viitorul apropiat; acesta va completa sprijinul anual de 200 de milioane EUR acordat sectorului TIC pentru proiectele de cercetare în curs privind fundamentele tehnologiei internet.

   

  „Internetul ne poate ajuta să facem faţă provocărilor viitorului şi poate oferi soluţii pentru ieşirea economiei europene din criză.Aplicaţiile şi tehnologiile on-line pot contribui la ameliorarea condiţiilor de transport în oraşe, unde va locui în curând 70% din populaţia planetei.Acestea pot, chiar trebuie, să amelioreze sistemele care ne gestionează energia, deoarece până în anul 2030 consumul de electricitate se va dubla.Şi, în contextul îmbătrânirii populaţiei UE, internetul poate contribui la eficientizarea sistemelor noastre de asistenţă medicală prin tratarea pacienţilor la distanţă”, a declarat Viviane Reding, Comisarul European pentru Societatea Informaţională şi Media.„Europa şi întreprinderile europene trebuie să profite de această ocazie şi să dezvolte aceste tehnologii şi aplicaţii respective care pot spori în mod spectaculos eficienţa economică şi socială a activităţilor noastre de zi cu zi.”

  Comisia Europeană a propus astăzi o strategie, la nivel UE, de inovare în domeniul internetului care reuneşte guvernele şi diferite sectoare de activitate din toată Europaşi al cărei obiectiv este ameliorarea infrastructurilor esenţiale pentru economia şi societatea noastră sporindu-le capacitatea de a procesa volume mari de date în funcţionarea lor cotidiană.În prezent, traficul de date pe internet creşte cu 60% în fiecare an.


  Având în vedere că internetul permite conectarea la miliarde de senzori şi de dispozitive mobile on-line pentru a furniza informaţii mereu mai sofisticate, infrastructurile respective trebuie să fie destul de „inteligente” pentru a utiliza în timp real volume atât de impresionante de date.De exemplu, prin intermediul tehnologiei internet cum sunt senzorii, etichete inteligente, şi, într-o zi, sistemul de navigaţie prin satelit Galileo, ar putea duce la reducerea cu 20% a blocajelor în trafic care înseamnă costuri de 135 miliarde EUR pentru Europa, şi la reducerea cu încă 15% a emisiilor (IP/08/1979).

  Obiectivul strategiei prezentate astăzi este de a plasa Europa pe poziţia de lider în domeniul cercetării şi de a implementa tehnologiile internet viitoare de care este nevoie pentru ca infrastructurile care au impact asupra vieţii de zi cu zi, în sectoare ca sănătatea, transporturile şi energia. să devină mai „inteligente”. Aceasta înseamnă nu numai sporirea competitivităţii sectorului european al TIC, ci şi că primii care vor beneficia de noile aplicaţii şi servicii sunt consumatorii europeni.

  În diferite regiuni şi oraşe ale Europei, există deja sisteme inteligente, în faza de proiecte pilot.De exemplu, oraşul Stockholm a făcut investiţii într-un sistem inteligent de gestionare a traficului care scurtează timpul de deplasare, impulsionează transportul în comun şi reduce emisiile de carbon.Prin utilizarea reţelelor de senzori şi a dispozitivelor mobile, este posibilă colectarea datelor (aproape) în timp real, ceea ce prezintă o importanţă capitală pentru gestionarea energiei şi a sistemelor de transport.Informaţiile respective pot fi utilizate ulterior, de pildă, la optimizarea sistemului de mobilitate urbană.Pe măsură ce se vor generaliza, dispozitivele wireless vor beneficia, de asemenea, de spectrul radio suplimentar reprezentat de dividendele digitale (IP/09/1595, MEMO/09/482).

  Comisia a îndemnat astăzi guvernele şi diferitele sectoare de activitate să coopereze pentru ca cercetarea europeană să se concentreze în continuare asupra tehnologiilor internet fundamentale şi a aplicării rapide a acestora în viaţa zilnică.Comisia va demara acest parteneriat public-privat prin lansarea unei cereri de propuneri de proiecte în 2010.Pentru această iniţiativă se prevăd în total 300 de milioane EUR pentru perioada 2011–2013 – sumă care va fi completată cu o valoare echivalentă de către sectoarele de activitate.

  Comisia finanţează deja activităţi de cercetare pentru realizarea unui internet mai inteligent: 400 de milioane EUR investite în 90 de proiecte europene în cadrul programului de cercetare în domeniul TIC şi alte 200 de milioane EUR care urmează să fie investite anual din bugetele pentru cercetare în perioada 2011–2013.De exemplu, proiectul SENSEI urmăreşte conectarea lumii digitale cu cea reală prin crearea unei reţele de locuri “inteligente”; astfel, persoanele care aleg să se grupeze pentru a se deplasa împreună cu un singur autovehicul ar putea primi un mesaj text atunci când în apropiere se află un autobuz care îi poate transporta mai repede la destinaţie.

  Context

  Comunicarea de astăzi a Comisiei se situează în cadrul elaborării unui plan european privind inovarea şi cercetarea, solicitat de Consiliul European în decembrie 2008.De asemenea, aceasta face parte din răspunsul Comisiei la recomandările din apelul grupului Aho la realizarea în Europa, în domeniul TIC, a unor activităţi de cercetare mai curajoase, care să facă mai multe eforturi pentru comercializarea rezultatelor obţinute (IP/08/1288, MEMO/08/430).

  Pagini Utile

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii