Cale de navigare

O platformă pentru dialog: Forumul european al integrării şi site-ul web european interactiv privind integrarea, două instrumente noi de promovare a integrării

20/04/2009

Astăzi, Comisia a lansat două instrumente noi de integrare a resortisanţilor ţărilor terţe care trăiesc în Uniunea Europeană:Forumul european al integrării, organizat în cooperare cu Comitetul Economic şi Social European, în cadrul căruia instituţiile UE, factorii interesaţi şi organizaţiile societăţii civile vor face un schimb de opinii referitoare la aspecte privind integrarea,precum şi Site-ul web european privind integrarea, care va deveni în curând „Integrarea la îndemâna dumneavoastră” şi va oferi materiale de înaltă calitate primite din toată Europa, construind o comunitate online de practicieni în domeniul integrării.

  Vicepreşedintele Barrot, însărcinat cu problemele de justiţie, libertate şi securitate, a declarat:„Am convingerea că este esenţial pentru reuşita politicilor de integrare să ne reunim eforturile. Iată de ce sunt foarte mulţumit că astăzi, cu ocazia reuniunii de inaugurare a Forumului european al integrării şi de lansare a Site-ului web european privind integrarea, reunim toţi factorii interesaţi şi organizaţiile a căror activitate se desfăşoară în domeniul integrării. Forumul este o platformă «fizică» pentru un dialog privind provocările actuale şi priorităţile viitoare ale politicilor de integrare. Site-ul web reprezintă o «platformă virtuală», un set de instrumente online pentru toţi cei care desfăşoară activităţi legate de migranţi. Site-ul web este un instrument cu adevărat interactiv cu ajutorul căruia se face schimb de bune practici, se identifică oportunităţi de finanţare şi parteneri de proiect. Acest sit va contribui la construirea online a unei comunităţi noi de persoane cu preocupări în domeniul integrării.”

  Mario Sepi, preşedintele Comitetului Economic şi Social European, a declarat: „Integrarea s-a dovedit a fi un proces îndelungat, marcat uneori de întârzieri, atitudini refractare şi opoziţii, dar, în acelaşi timp, a fost un proces care a înregistrat progrese majore.Integrarea este un proces care se desfăşoară în ambele sensuri, fiind întemeiat pe drepturile şi responsabilităţile imigranţilor şi ale societăţii care îi primeşte.Acesta este motivul pentru care am continuat să promovăm o politică reală de integrare participativă, cu atât mai mult cu cât dialogul continuu pe care l-am avut cu societatea civilă a evidenţiat cu claritate aşteptările uriaşe ale societăţii civile în această privinţă. Nu este o coincidenţă faptul că niciuna din opiniile noastre nu a fost atinsă de izul fetid al xenofobiei, o dovadă clară în acest sens fiind Programul nostru pentru Europa: Propuneri ale societăţii civile.”

  Forumul european al integrării:o platformă pentru dialogul privind integrarea

  Forumul european al integrării va oferi reprezentanţilor societăţii civile posibilitatea de a-şi exprima punctele de vedere cu privire la aspecte ale integrării, cu precădere în legătură cu „Agenda UE în domeniul integrării”.În acelaşi timp, forumul va permite instituţiilor europene să aibă un rol proactiv în acest domeniu. Fiind o platformă nouă de dialog privind integrarea, organizat în cooperare cu Comitetul Economic şi Social European, forumul reprezintă o şansă importantă de a se discuta, împreună cu reprezentanţii instituţiilor europene, atât provocările actuale, cât şi priorităţile viitoare.Astăzi, la reuniunea de inaugurare, vor fi abordate rolul şi metodele prin care forumul poate contribui la dezvoltarea agendei viitoare a UE în domeniul integrării, precum şi teme relevante, de exemplu consecinţele crizei economice actuale asupra integrării imigranţilor.La forum vor participa atât organizaţii ale societăţii civile care au drept obiect de activitate integrarea la nivelul UE, cât şi partenerii sociali şi instituţiile europene.Vor fi prezente, de asemenea, platformele naţionale din sfera integrării, împreună cu reprezentanţii reţelei punctelor de contact naţionale din domeniul integrării.

  Site-ul web european privind integrarea:integrarea la îndemâna dumneavoastră

  De asemenea, forumul reprezintă ocazia de lansare oficială a Site-ului web european privind integrarea (www.integration.eu).

  Site-ul web european privind integrarea are rolul de a promova politicile şi practicile în materie de integrare, prin împărtăşirea strategiilor de succes şi sprijinirea cooperării la nivelul factorilor interesaţi şi al organizaţiilor societăţii civile din UE.Site-ul web se află la dispoziţia tuturor şi permite vizitatorilor să facă schimb de bune practici, să identifice oportunităţi de finanţare şi parteneri de proiect, să fie informaţi cu privire la ultimele evoluţii la nivel comunitar, naţional şi local şi să ţină legătura cu membrii comunităţii care desfăşoară activităţi în domeniul integrării europene.Acţionând ca punte între practicienii integrării şi responsabilii politici, site-ul web european privind integrarea va deveni în curând „Integrarea la îndemâna dumneavoastră” – un sit în care vor fi prezentate materiale de înaltă calitate primite din toată Europa şi care va promova comunitatea practicienilor din domeniul integrării.

  Pe site-ul web (www.integration.eu) puteţi găsi:

  -       o colecţie de „bune practici” inovatoare în domeniul integrării, prezentată într-o manieră clară şi comparabilă;

  -       instrumente comunitare, cum ar fi „caută – un proiect – un partener – un instrument”, al căror rol este de a sprijini crearea unor reţele de contacte şi dezvoltarea de proiecte comune;

  -       informaţii privind oportunităţile de finanţare;

  -       o bibliotecă vastă pentru documentare, care conţine rapoarte, documente de politici sectoriale, legislaţie şi analize de impact; - forumuri de discuţii;

  -       fişe de ţară cu caracter informativ, în care sunt incluse cele mai recente informaţii din domeniul legislativ şi al programelor de politici sectoriale;

  -       o listă de link-uri către situri web externe;

  -       informaţii şi evenimente actualizate cu regularitate.

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii