Cale de navigare

Tribunalul anulează decizia OAPI de confirmare a înregistrării mărcii figurative comunitare „LAST MINUTE TOUR”

11/06/2009

OAPI va trebui să reexamineze cererea de declarare a nulităţii acestei mărci, formulată de titularul mărcii naţionale anterioare „lastminute.com”

  Potrivit Regulamentului privind marca comunitară1, titularul unei mărci naţionale neînregistrate poate obţine anularea unei mărci comunitare mai recente, atunci când legislaţia naţională îi dă dreptul de a interzice utilizarea unei astfel de mărci. În Regatul Unit, reglementarea referitoare la utilizarea abuzivă a unei denumiri (law of passing off) protejează o marcă neînregistrată împotriva unei mărci mai recente, atunci când serviciile primului titular beneficiază, în spiritul publicului relevant, de o reputaţie asociată cu prezentarea lor, când produsele şi serviciile oferite de cealaltă societate sub marca mai recentă constituie o prezentare înşelătoare şi când, din această cauză, titularul mărcii neînregistrate ar putea suferi un prejudiciu comercial.

  În anul 2000, societatea Last Minute Network (LMN), proprietară a site-ului internet www.lastminute.com , a solicitat înregistrarea semnului verbal LASTMINUTE.COM ca marcă comunitară. OAPI, oficiul care gestionează marca comunitară, a respins această cerere, cu motivarea că semnul respectiv era lipsit de caracter distinctiv.

  În anul 2003, societatea Last Minute Tour (LMT) a obţinut înregistrarea comunitară a următorului semn figurativ pentru servicii de voiaj şi produse conexe.

  Opoziţia formulată de LMN împotriva acestei înregistrări a fost respinsă pentru motivul că nu a furnizat în termenul prevăzut dovezile privind utilizarea dreptului anterior invocat în susţinerea opoziţiei.

  LMN a formulat ulterior o cerere de declarare a nulităţii privind „LAST MINUTE TOUR”. În susţinerea cererii, aceasta a arătat că reglementarea britanică privind utilizarea abuzivă a unei denumiri îi conferă dreptul de a interzice utilizarea mărcii respective în Regatul Unit şi, prin urmare, de a obţine anularea acesteia.

  OAPI a respins această cerere. Acesta a apreciat că publicul relevant, în speţă consumatorul mediu din Regatul Unit, confruntat cu marca „LAST MINUTE TOUR”, ar crede că este vorba despre o întreprindere care oferă călătorii „last minute”, fără să îşi imagineze că aceste oferte pot proveni de la titularul mărcii LASTMINUTE.COM. OAPI a considerat că reputaţia societăţii LMN este asociată cu semnul LASTMINUTE.COM în întregime şi nu cu menţiunea generică „last minute”.

  Acesta a adăugat că, întrucât caracterul distinctiv al celor două mărci este foarte limitat, publicul şi-ar concentra atenţia asupra elementelor distinctive şi dominante, respectiv extensia „.com” a mărcii neînregistrate şi elementul grafic din marca comunitară.

  Împotriva acestei decizii de respingere, LMN a formulat o acţiune în faţa Tribunalului de Primă Instanţă.

  În hotărârea sa de azi, Tribunalul consideră că OAPI nu a ţinut seama de criteriile dreptului britanic aplicabile şi, în consecinţă, anulează decizia OAPI.

  Tribunalul apreciază că OAPI a făcut o apreciere eronată a publicului relevant. Potrivit jurisprudenţei Regatului Unit, caracterul înşelător al prezentării produselor şi serviciilor pârâtului din acţiunea în utilizare abuzivă a unei denumiri trebuie să se aprecieze din perspectiva clienţilor reclamantului din acţiune. OAPI nu putea considera aşadar că publicul relevant este constituit din utilizatorul mediu al produselor şi serviciilor în cauză, care locuieşte în Regatul Unit şi este normal informat şi suficient de atent şi de avizat, ci ar fi trebuit să se refere la clienţii titularului mărcii naţionale neînregistrate.

  În continuare, Tribunalul arată că din jurisprudenţa instanţelor din Regatul Unit referitoare la acţiunile în utilizarea abuzivă a unei denumiri rezultă că o marcă, inclusiv un element constitutiv al acesteia, poate dobândi o reputaţie autonomă prin utilizare, cu toate că prezintă un caracter descriptiv sau este lipsită de caracter distinctiv. În consecinţă, OAPI nu putea refuza să recunoască posibilitatea unei reputaţii autonome a cuvintelor „last minute” numai pentru motivul că acestea au un caracter generic.

  În sfârşit, Tribunalul constată că OAPI a efectuat o comparaţie prea formală între aceste două mărci, în măsura în care, la examinarea existenţei unei prezentări înşelătoare a produselor şi serviciilor în cauză, acesta nu a ţinut seama de existenţa eventuală a unei reputaţii autonome a expresiei „last minute” în rândul clienţilor societăţii LMN şi şi-a concentrat atenţia asupra elementelor proprii fiecăreia dintre mărcile prezentate.

  Ca urmare a anulării deciziei, OAPI va avea obligaţia de a reexamina cererea de declarare a nulităţii mărcii comunitare „LAST MINUTE TOUR” din perspectiva tuturor condiţiilor acţiunii în utilizare abuzivă a unei denumiri.

  1 Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului du 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (JO 1994, L 11, p. 1, Ediţie specială, 17/vol. 1, p. 146) [înlocuit cu Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară (JO L 78, p. 1)]

  MENŢIUNE: Împotriva hotărârii Tribunalului se poate declara recurs, numai pentru motive de drept, la Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene, în termen de două luni de la comunicarea acesteia.

  Document neoficial, destinat presei, care nu angajează răspunderea Tribunalului de Primă Instanţă.

  Limbi disponibile: ES, DE, EN, FR, IT, NL, RO

  Textul integral al hotărârii este disponibil la adresa internet a Curţii http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=RO&Submit=rechercher&numaff=T-114/07

  În general, acesta poate fi consultat începând din ziua pronunţării, de la ora 12 CET.

  Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să îl contactaţi pe Claudiu Ecedi-Stoisavlevici. Tel.: (00352) 4303 3720 Fax: (00352) 4303 4719

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii