Cale de navigare

Teme de actualitate

Temele de comunicare ale Comisiei reflectă priorităţile din programul său politic, precum şi rezultatele cercetărilor privind preocupările cetăţenilor Uniunii Europene. Astfel, pe de o parte, aceste teme sunt stabilite pe baza priorităţilor din Strategia Politică Anuală şi Programul Legislativ şi de Lucru ale Comisiei. în egală măsură sunt luate în considerare interesele cetăţenilor europeni, aşa cum rezultă ele din analiza opiniei publice şi monitorizarea mass media.

Selectarea unui set anual de teme prioritare permite utilizarea eficientă a resurselor, o mai bună planificare şi coordonare a activităţilor de comunicare, precum şi un impact crescut al mesajului european către cetăţenii Uniunii.

Priorităţile de comunicare pentru anul 2010

 

Cele trei priorităţi de comunicare prevăzute pentru anul 2010 sunt:

1. Stimularea creşterii economice şi identificarea de noi surse de dezvoltare economică

2. Energie şi schimbări climatice;

3. Aplicarea Tratatului de la Lisabona in slujba cetăţenilor

Pagini Utile

Contacte utile
Ultima actualizare: 25/08/2011  |Începutul paginii