Cale de navigare

Comisia Europeană salută iniţiativa Statelor Unite care vizează o guvernare internaţională mai independentă şi mai responsabilă a internetului

30/09/2009

Viviane Reding, Comisarul UE pentru Societate informaţională şi mass-media, a primit astăzi cu satisfacţie anunţul conform căruia ICANN, principalul organismul responsabil cu gestionarea numelor de domeniu de internet, îşi va îmbunătăţi gradul de deschidere şi responsabilitate faţă de miliarde de utilizatori ai internetului din întreaga lume.Începând cu 30 septembrie, ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), cu sediul în SUA, nu va mai face obiectul evaluării unilaterale de către Departamentul Comerţului al Statelor Unite, aceasta urmând să fie efectuată de către echipe independente de evaluatori, numite de Comitetul consultativ guvernamental (Governmental Advisory Committee – GAC) al ICANN şi chiar de către ICANN, în colaborare cu guverne din întreaga lume.Începând cu 2005, Comisia Europeană a făcut apel, în repetate rânduri, la o reformă a guvernării resurselor globale esenţiale ale internetului.  Acest demers este necesar pentru a garanta stabilirea unor obiective importante de politici publice, cum ar fi libertatea de exprimare, precum şi pentru a facilita efectuarea de tranzacţii comerciale online stabile.Comisia Europeană este ferm angajată în acompanierea şi sprijinirea implementării reformelor anunţate astăzi, în strânsă colaborare cu cele 27 de state membre ale UE.

  „Am primit cu satisfacţie decizia administraţiei Statelor Unite de a adapta rolul esenţial al ICANN în ceea ce priveşte guvernarea internetului la realităţile secolului XXI şi ale unei lumi globalizate”,a declarat Viviane Reding, Comisarul European pentru Societate informaţională şi mass-media. 

  „Utilizatorii internetului din întreaga lume se pot aştepta începând de astăzi ca deciziile ICANN referitoare la numele şi adresele de domeniu să ţină cont de interesele tuturor, devenind astfel mai independente şi mai responsabile.

   Echipele externe de evaluatori vor examina periodic performanţele ICANN. Dacă va fi implementată eficient şi în mod transparent, această reformă se va putea bucura de o acceptare largă în rândul societăţii civile, al comunităţii de afaceri, precum şi al guvernelor.”

  „Comisia Europeană şi-a luat angajamentul ferm de a transforma această reformă în realitate prin cooperarea cu partenerii noştri din cadrul guvernelor, al comunităţii de afaceri şi al societăţii civile. Vom juca un rol activ în cadrul Comitetului consultativ guvernamental al ICANN, precum şi în ceea ce priveşte viitoarea reformă a acestuia.Provocarea noastră actuală este aceea de a face ca activitatea GAC, ale cărui atribuţii au sporit, să devină mai eficientă, precum şi de a consolida dialogul dintre guverne, comunitatea de afaceri şi societatea civilă prin intermediul Forumului privind guvernarea internetului.De asemenea, intenţionăm să examinăm îndeaproape efectul activităţii ICANN în materie de concurenţă. Aş dori să încurajez toate părţile implicate să exploreze în mod activ posibilităţile de elaborare a unor mecanisme externe de recurs în legătură cu deciziile Consiliului ICANN.

  Independenţa şi responsabilitatea asumate de ICANN arată în prezent mai bine pe hârtie.Trebuie să conlucrăm pentru a asigura eficacitatea lor în practică.”

  Aşa cum s-a anunţat astăzi, „Proiectul comun de acord” elaborat în Statele Unite, care prevede actualmente o evaluare unilaterală a deciziilor ICANN de către Departamentul Comercial al SUA, nu va fi extins după data de 30 septembrie 2009.Acesta va fi înlocuit cu o „declaraţie de angajament” comună a guvernului Statelor Unite şi a ICANN, realizându-se astfel o reformă importantă a practicilor curente de guvernare.Printre cele mai importante reforme ale ICANN se numără:

  -       Independenţă sporită faţă de evaluările periodice obişnuite, efectuate de reprezentanţi ai unui singur guvern.Deciziile luate de ICANN afectează utilizatorii internetului din întreaga lume şi, prin urmare, este important ca acestea să reflecte interesele tuturor.

  -       Responsabilitate externă, care implică existenţa unor echipe independente de evaluatori, numite de comun acord de GAC şi ICANN.GAC este deschis participării guvernelor şi autorităţilor publice din întreaga lume şi oferă consultanţă Consiliului ICANN în ceea ce priveşte aspectele de interes public ale activităţilor desfăşurate de ICANN.Echipele de evaluatori vor evalua periodic performanţele ICANN, ţinând totodată seama de propriile angajamente de ordin public.Internetul joacă un rol esenţial pentru economiile şi societăţile lumii.Comisia Europeană şi statele membre ale UE au participat activ, timp de mulţi ani, la elaborarea strategiilor ICANN, cu scopul de a garanta respectarea pe internet a unor valori europene precum libertatea de exprimare, confidenţialitatea, protecţia consumatorilor şi securitatea.  

  În iunie 2009, Comisia Europeană a emis un document de politică prin care se solicita sporirea gradului de responsabilitate a ICANN faţă de comunitatea internaţională, îmbunătăţirea transparenţei procesului său decizional şi a rolului guvernelor în definirea aspectelor de interes public ale procesului decizional al ICANN ( IP/09/951).Anunţul de astăzi indică faptul că Statele Unite împărtăşeşte multe dintre aceste preocupări şi obiective.

  Măsuri viitoare

  Un alt aspect important în materie de guvernare a internetului este promovarea în continuare a Forumului privind guvernarea internetului, iniţial programat să activeze timp de 5 ani (prima reuniune având loc în 2006). Acesta reprezintă o platformă unică de discuţii între părţile implicate în guvernarea internetului. Comisia Europeană doreşte menţinerea forumului, având în vedere că acesta reprezintă singura modalitate prin care pot fi abordate toate aspectele legate de internet de către o gamă largă de părţi interesate din întreaga lume, inclusiv parlamentari.

  Context

  Pentru ca traficul pe internet să ajungă la destinaţie, numele şi adresele de domeniu reprezintă elemente esenţiale.Organismul responsabil cu definirea strategiilor pentru coordonarea globală a sistemului de nume de domeniu (Domain Name System – DNS) este ICANN, o corporaţie non-profit din sectorul privat american, cu sediul în California.De la înfiinţarea sa în 1998, ICANN a funcţionat în temeiul unei serii de memorandumuri de înţelegere încheiate cu guvernul SUA, care a prevăzut obiectivele sale referitoare la procesul decizional privind DNS. Valabilitatea celui mai recent memorandum de înţelegere (denumit „Proiect comun de acord”) va expira la 30 septembrie 2009. În luna mai, Comisarul european Viviane Reding şi-a expus viziunea referitoare la viitorul guvernării internetului într-un mesaj video (IP/09/696):

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/reding/video/text/message_20090504.pdf

   

  Annex

  Growth of internet users by regions of the world
  1990-2008, in millions of users

       Source: International Telecommunication Union

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii