Cale de navigare

Guvernanţa internetului: comisarul european Reding solicită privatizarea integrală şi răspunderea deplină a ICANN începând cu 1 octombrie

04/05/2009

Într-o înregistrare video publicată pe site-ul său în această dimineaţă, Viviane Reding, comisarul european pentru societatea informaţională şi media, a cerut o mai mare transparenţă şi răspundere în ceea ce priveşte guvernanţa internetului începând cu 1 octombrie 2009. Deciziile-cheie în materie de guvernanţă a internetului, referitoare, de exemplu, la domeniile de nivel superior şi administrarea repertoarului principal al internetului, sunt în prezent luate de către ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), o companie privată cu scop nelucrativ având sediul în California. Până în acest moment, ICANN şi-a desfăşurat activitatea în temeiul unui acord încheiat cu departamentul de comerţ al SUA. Acest acord expiră însă la 30 septembrie anul acesta. În ceea ce priveşte etapa următoare, comisarul Reding a expus astăzi un nou model de guvernanţă în materie de internet. Acest model prevede privatizarea integrală şi răspunderea deplină a ICANN, existenţa unui organism juridic independent, precum şi a unui aşa-numit „G12 pentru guvernanţa internetului” - un forum multilateral în cadrul căruia guvernele pot discuta despre strategia generală în materie de guvernanţă a internetului, precum şi despre aspecte privind securitatea.

  „Sunt convinsă că Preşedintele Obama va avea curajul, înţelepciunea şi respectul care se impun faţă de caracterul global al internetului şi că în septembrie va crea condiţiile necesare pentru o nouă formă de guvernanţă a internetului - mai responsabilă, mai transparentă, mai democratică şi mai multilaterală”, a declarat comisarul european Viviane Reding în înregistrarea video din această dimineaţă. „Acum este momentul să acţionăm,iar Europa va fi gata să îl sprijine pe Preşedintele Obama în eforturile sale.”

  Reding a subliniat faptul că „momentul adevărului îl va constitui data de 30 septembrie anul acesta, dată la care expiră actualul acord dintre ICANN şi guvernul american. Astfel se creează condiţiile pentru o privatizare integrală a ICANN şi se ridică totodată problema autorităţii în faţa căreia va trebui să răspundă ICANN începând cu 1 octombrie.”

  ICANN are ca obiect de activitate unele dintre cele mai sensibile aspecte în materie de guvernanţă a internetului, cum ar fi domeniile de nivel superior sau administrarea sistemului de adrese internet care asigură conexiunea a milioane de computere. ICANN a fost înfiinţat în 1998 în California, în temeiul unui acord cu guvernul SUA.

  „Responsabilizarea ICANN este indispensabilă”, a declarat Reding. „Decizia administraţiei Clinton de a privatiza progresiv sistemul de nume de domeniu şi de adrese de internet a fost una corectă. Pe termen lung, nu este justificabil ca un serviciu public al unei singure ţări să deţină dreptul de supraveghere a unei funcţii a internetului utilizată de sute de milioane de oameni din întreaga lume.”

  De asemenea, Comisarul Reding a prezentat modalitatea în care ar putea fi pus la punct, începând cu 30 septembrie, un nou model de guvernanţă a internetului. Acesta ar putea include în special următoarele:

          Un ICANN complet privatizat şi independent, care să respecte cele mai înalte standarde ale guvernanţei corporative, în special cele privind transparenţa financiară şi răspunderea internă, şi care să facă obiectul unei revizuiri eficiente din punct de vedere juridic.

           Un forum multilateral, în cadrul căruia guvernele să poată aduce în discuţie aspecte legate de strategia generală de guvernanţă a internetului, cum ar fi acel aşa-numit „G12 pentru guvernanţa internetului” – un grup neoficial de reprezentanţi ai guvernelor, care să se reunească de cel puţin două ori pe an şi care să fie în măsură să adopte cu majoritate de voturi recomandări adresate ICANN, dacă va fi cazul.Un astfel de grup ar putea reacţiona rapid în cazul unor ameninţări la adresa stabilităţii, securităţii şi caracterului deschis al internetului. Pentru a avea un caracter geografic echilibrat, acest „G-12 pentru guvernanţa internetului” ar trebui să includă câte doi reprezentanţi din America de Nord, America de Sud, Europa şi Africa, trei reprezentanţi din Asia şi Australia, precum şi pe Preşedintele ICANN, ca membru fără drept de vot. Organizaţiilor internaţionale cu competenţe în acest domeniu li s-ar putea acorda statut de observator.

  În data de 6 mai, Comisia Europeană va găzdui la Bruxelles o primă audiere publică cu scopul de a oferi comunităţii europene a internetului oportunitatea de a-şi face cunoscute aşteptările cu privire la viitorul guvernanţei internetului.

  Istoric

  Timp de mulţi ani, Uniunea Europeană a jucat un rol important în cadrul discuţiilor privind guvernanţa internetului. Comisia Europeană a solicitat în mod repetat crearea unui sistem de guvernanţă a internetului care să se afle în totalitate în responsabilitatea sectorului privat, fără o intervenţie din partea guvernului în ceea ce priveşte administrarea de zi cu zi a internetului (a se vedea IP/06/1297) şi a sprijinit un dialog politic deschis între toate părţile interesate privind guvernanţa şi dezvoltarea internetului ( IP/06/1491). De asemenea, Comisia Europeană participă la reuniunile Comitetului Guvernamental Consultativ din cadrul ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), al cărui obiectiv principal este consilierea ICANN cu privire la aspectele de politică publică ale activităţilor sale de coordonare.

  Pagini Utile

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii