Cale de navigare

Ca răspuns la criza financiară, Comisia măreşte flexibilitatea fondurilor structurale

24/02/2009 00:00:00

Ca răspuns la criza financiară şi economică, comisarul pentru politică regională, Danuta Hübner, a anunţat luarea unei serii de decizii de către Comisia Europeană, destinate să acorde mai multă flexibilitate statelor membre în utilizarea fondurilor structurale. Modificările vor viza prelungirea termenului pentru ţările UE de folosire a alocărilor aferente perioadei de finanţare 2000-2006 şi garantarea faptului că fiecare euro disponibil poate fi folosit cu o eficienţă maximă.

  Comentând cu privire la deciziile de prelungire a termenului pentru proiecte şi plăţi cu şase luni, până la 30 iunie 2009, comisarul Hübner a declarat: „Depunem toate eforturile pentru a asigura cheltuirea în mod eficient a fiecărui euro din cadrul fondurilor structurale. Suntem în curs de adaptare a politicii de coeziune pentru a face faţă noilor realităţi economice şi pentru a permite statelor membre să optimizeze investiţiile UE ca un remediu excelent împotriva crizei.”

  Prelungirea termenului pentru patru fonduri structurale

  În urma unei invitaţii din partea Comisiei, statele membre au cerut o prelungire a perioadei de eligibilitate pentru finanţarea a 385 din cele 555 programe ale politicii de coeziune corespunzătoare perioadei 2000-2006, în cazul în care fondurile nu au fost utilizate în întregime. Prelungirea perioadei de eligibilitate vizează cele patru fonduri structurale existente la acel moment: Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european (FSE), Fondul european de orientare şi garantare agricolă (FEOGA) şi Instrumentul financiar pentru orientarea pescuitului (IFOP).

  Flexibilitatea va permite statelor membre şi regiunilor să implementeze şi să finalizeze mai multe proiecte pe teren. Comisia le îndeamnă să se concentreze asupra sectoarelor şi măsurilor cu rentabilitate ridicată, precum investiţiile în eficienţa energetică pentru a crea locuri de muncă ecologice şi pentru a economisi energie şi acţiunile de sprijinire a tehnologiilor curate pentru a impulsiona sectoare cum ar fi construcţiile şi industria de autovehicule.

  De cinci ori mai multă flexibilitate

  Comisia a adoptat, de asemenea, o măsură pentru a acorda statelor membre şi regiunilor mai multă flexibilitate în alocarea finanţării pentru diverse priorităţi. Până în momentul de faţă, autorităţile de management au dispus de o marjă de flexibilitate de 2% în cazul în care doreau să transfere fonduri între aşa-numitele „axe prioritare” care desemnează domeniile strategice de cheltuieli ale fiecărui program operaţional al politicii de coeziune.

  „Situaţia în care ne aflăm în prezent este foarte diferită de mediul economic din 2000, când priorităţile erau convenite. Având în vedere circumstanţele excepţionale cu care se confruntă statele membre, Comisia a decis creşterea de cinci ori a marjei de flexibilitate între priorităţi, de la 2 la 10%. Această creştere va permite statelor membre să direcţioneze fondurile rămase către domeniile în care impactul acestora este cel mai ridicat”, a comentat comisarul Hübner.

  Notă pentru redactori

  Comisia analizează toate posibilităţile de creştere şi de accelerare a investiţiilor comunitare, precum şi de facilitare a transferurilor financiare către statele membre şi, prin urmare, către beneficiarii finali ai fondurilor structurale. În acest context, s-au adoptat sau sunt în curs de adoptare mai multe propuneri legislative şi măsuri fără caracter legislativ privind atât perioadele de programare anterioare, cât şi cele actuale (2007-2013) (a se vedea MEMO/08/740).

  Valoarea totală a finanţării alocate statelor membre în perioada bugetară 2000-2006 s-a ridicat la 257 miliarde EUR. Până în prezent, s-au plătit 225 miliarde EUR – şi anume 87,5% din valoarea totală. Statele membre pot efectua acum plăţi aferente acestei perioade până la data de 30 iunie 2009. În majoritatea cazurilor, termenul pentru plăţile corespunzătoare Fondului de coeziune pentru perioada 2000-2006 este sfârşitul lui 2010.

  http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/recovery/

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii