Cale de navigare

Peste 1,5 miliarde EUR pentru 15 proiecte privind tehnologiile CCS şi producerea de energie eoliană în largul mării aprobate de Comisie pentru susţinerea redresării economice în Europa

11/12/2009

Comisia a aprobat astăzi 15 proiecte din domeniul energiei care vor contribui în mod semnificativ la redresarea economică a UE, ducând la creşterea siguranţei aprovizionării cu energie şi la reducerea substanţială a emisiilor de CO2 ale acesteia.Prin decizia de astăzi, Comisia acordă un miliard de euro pentru şase proiecte de captare şi stocare a dioxidului de carbon şi 565 milioane EUR pentru nouă proiecte de amplasare de centrale eoliene în largul mării.

  Andris Piebalgs, comisarul pentru energie, a declarat:„Prin această decizie Comisia a pus bazele dezvoltării a două importante tehnologii durabile care vor juca un rol esenţial în combaterea schimbărilor climatice. Această decizie extraordinară a Comisiei constituie nu numai un stimulent pentru economie şi ocuparea forţei de muncă, ci şi un sprijin pentru tehnologiile energetice inovatoare care pot crea mai multe locuri de muncă şi contribui la creşterea economică în viitor.”

  Prin promovarea tehnologiei de captare şi stocare a carbonului (CCS) Comisia afirmă importanţa pe care continuă să o aibă energia pe bază de combustibili fosili şi necesitatea trecerii la un sistem energetic cu emisii reduse de carbon. Proiectele de amplasare de centrale eoliene în largul mării stimulează dezvoltarea şi consolidarea în Europa a unei industrii eoliene în larg competitive şi creează un număr important de locuri de muncă ecologice.

  Proiectele privind tehnologiile energetice inovatoare care au fost premiate vor contribui la îndeplinirea, până în anul 2020 şi în viitor, a obiectivelor cu caracter obligatoriu privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi sursele de energie regenerabilă.

  Decizia cu privire la aceste 15 proiecte este prima etapă spre utilizarea avantajoasă a sumei de aproape patru miliarde de euro rezervate în mai 2009 de EU pentru proiecte energetice în vederea susţinerii redresării economice. Acordul decisiv cu privire la Programul energetic european pentru redresare din luna mai preconiza sprijin financiar din partea Uniunii Europene pentru proiectele energetice din domeniul CCS, al energiei eoliene produse în larg şi al infrastructurii pentru gaz şi energie electrică.Procedurile pentru proiectele privind infrastructura sunt încă curs de derulare.Se aşteaptă ca decizia să fie adoptată în februarie 2010.

  Documentele MEMO/09/542, MEMO/09/543 oferă o descriere mai detaliată a proiectelor pentru care s-au acordat fonduri.

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii