Cale de navigare

Comisia face apel în favoarea unei Europe fără fum de ţigară până în 2012

30/06/2009

În urma unor consultări ample, Comisia a adoptat astăzi o propunere de recomandare a Consiliului care invită toate statele membre să adopte, până în 2012, legi de protecţie a cetăţenilor lor împotriva expunerii la fumul de ţigară. Fumatul continuă să fie cauza cu cel mai mare impact individual asupra mortalităţii premature şi morbidităţii în Uniunea Europeană. Potrivit unor estimări moderate, 79 000 de adulţi, dintre care 19 000 de nefumători, au decedat în UE-25, în 2002, din cauza expunerii la fumul de ţigară la domiciliu (72 000) şi la locul de muncă (7 300).

  Comisarul UE pentru sănătate, Androulla Vassiliou a declarat: „Am convingerea fermă că fiecare cetăţean european merită să beneficieze de protecţie deplină împotriva fumului de ţigară. Există un curent de susţinere din partea publicului larg, iar noi vom acţiona alături de statele membre pentru a concretiza acest lucru.”

  În prezent, zece ţări UE au în vigoare legi generale împotriva fumatului. Regatul Unit şi Irlanda dispun de dispoziţiile legale cele mai stricte împotriva fumatului, care interzic complet fumatul în spaţii publice închise, în mijloacele de transport în comun şi la locurile de muncă. Bulgaria urmează să se alăture acestora în 2010. Un sondaj recent Eurobarometru arată că politicile împotriva fumatului sunt tot mai bine-venite în rândul populaţiei. Astfel, 84% din cetăţenii europeni sunt în favoarea interzicerii fumatului în birouri şi în alte locuri de muncă închise, 77% în favoarea interzicerii fumatului în restaurante şi 61% pentru interzicerea fumatului în baruri şi localuri.

  Recomandarea privind interzicerea fumatului

  Recomandarea invită statele membre să acţioneze în trei direcţii principale:

  -       adoptarea şi implementarea de legi care să protejeze pe deplin cetăţenii lor împotriva expunerii la fumul de ţigară în spaţiile publice închise, la locurile de muncă şi în mijloacele de transport în comun, astfel cum se prevede la articolul 8 din Convenţia-cadru pentru lupta împotriva fumatului, în termen de trei ani de la adoptarea recomandării

  -       îmbunătăţirea legilor împotriva fumatului prin luarea de măsuri de sprijin, cum ar fi protejarea copiilor, încurajarea eforturilor de renunţare la fumat, precum şi prin avertismentele vizuale de pe pachetele de ţigări

  -       consolidarea cooperării la nivelul UE prin instituirea unei reţele de puncte focale naţionale de luptă împotriva fumatului.

  Câte ţări au deja politici împotriva fumatului?

  Toate statele membre dispun de o formă de legislaţie care vizează limitarea expunerii la fumatul pasiv şi a efectelor sale nocive asupra sănătăţii. Sfera de aplicare şi natura acestor reglementări variază. Până în prezent, zece state membre asigură protecţie generală împotriva expunerii la fumul de ţigară. În Irlanda şi în Regatul Unit, există interdicţii totale de a fuma în toate spaţiile publice închise şi la locurile de muncă, inclusiv în baruri şi restaurante. O formă similară de interdicţie urmează să intre în vigoare în Bulgaria în 2010. Italia, Malta, Suedia, Letonia, Finlanda, Slovenia, Franţa şi Ţările de Jos au introdus o legislaţie împotriva fumatului care permite amenajarea de spaţii închise speciale pentru fumat. Cu toate acestea, în celelalte state membre, cetăţenii şi lucrătorii nu sunt încă pe deplin protejaţi de expunerea la fumul de ţigară la locurile de muncă şi în spaţiile publice închise.

  Contextul referitor la politica UE împotriva fumatului

  La începutul anilor ’90, o serie de directive UE privind sănătatea şi securitatea la locul de muncă au definit anumite restricţii privind fumatul la locul de muncă. Rezoluţia Consiliului (1989) şi Recomandarea privind interzicerea fumatului (2002) au invitat statele membre să asigure protecţie împotriva expunerii la fumul de ţigară din mediul ambiant de la locurile de muncă închise, spaţiile publice închise şi în mijloacele de transport în comun. Pe lângă măsurile legislative, campaniile media antifumat, „Îndrăzniţi să spuneţi nu” şi „HELP: pentru o viaţă fără tutun” au evidenţiat, printre altele, pericolele pe care le prezintă fumatul pasiv.

  În 2007, Comisia a lansat o dezbatere publică cu privire la cea mai bună modalitate de promovare în UE a mediilor ambiente fără fum de ţigară, prin intermediul cărţii verzi intitulate „Către o Europă fără fum de tutun: opţiuni privind politicile comunitare”.

  Convenţia-cadru pentru lupta împotriva fumatului

  Convenţia-cadru pentru lupta împotriva fumatului a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, primul tratat adoptat vreodată privind sănătatea publică, a fost semnat de toţi membrii Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) şi a fost ratificat până în prezent de 164 de părţi semnatare, inclusiv de Comunitate şi de 26 dintre statele sale membre. CE conduce negocierile referitoare la protocolul acestei convenţii-cadru privind comerţul ilicit cu tutun şi deţine un rol activ în procesul de implementare a convenţiei.

  În iulie 2007, în cadrul Celei de-a doua conferinţe a părţilor la convenţie s-au adoptat orientări generale privind protecţia împotriva fumatului pasiv care stabilesc un „standard esenţial” pe care părţile trebuie să-l urmeze. Comunitatea a contribuit la elaborarea acestor orientări.

  Persoane de contact:

  Nina Papadoulaki –  32-2-298-6378

  Antonie Kerwien   –  32-2-297-2686

  Pagini Utile

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii