Cale de navigare

Grupul european pentru etică (EGE) cere CE să includă principii etice în politicile agricole

21/01/2009

Grupul european pentru etică (EGE) a avut o reuniune în cursul zilei de astăzi cu Mariann Fischer Boel, comisarul european pentru agricultură şi dezvoltare rurală, pentru a prezenta principalele recomandări cuprinse în avizul său cu privire la implicaţiile etice ale evoluţiilor moderne ale tehnologiilor agricole.

  Ca răspuns la solicitarea preşedintelui Barroso, EGE a adoptat în luna decembrie un aviz cu privire la implicaţiile etice ale evoluţiilor moderne ale tehnologiilor agricole, pentru a răspunde noilor provocări şi perspective pentru agricultura UE.Grupul a hotărât să se concentreze în special asupra tehnologiilor şi metodelor agricole pentru producţia primară a alimentelor de origine vegetală.

  În avizul său, EGE recunoaşte nevoia de a promova inovarea în domeniul agricol pentru a putea răspunde cererii de alimente a populaţiei mondiale aflate în creştere.El admite însă că tehnologiile singure nu pot oferi soluţii finale la provocările cu care se confruntă agricultura modernă în UE şi în restul lumii.

  Grupul subliniază necesitatea unei viziuni şi a unei abordări integrate privind tehnologiile agricole, care să permită evaluarea unitară a proceselor de producţie, depozitare şi distribuţie în cazul examinării implicaţiilor etice ale oricărei noi tehnologii.El consideră obiectivele (1) securităţii alimentare, (2) siguranţei alimentare şi (3) sustenabilităţii ca fiind priorităţi absolute şi principii directoare la care orice tehnologie agricolă trebuie să adere.

  Pornind de la acest cadru etic, EGE formulează, de asemenea, recomandări privind o serie de subiecte, precum:revizuirea politicii agricole comune a UE, evaluarea impactului tehnologic al tehnologiilor agricole;dreptul la alimente;sustenabilitatea tehnologiilor agricole;siguranţa alimentară;biodiversitatea agricolă;protecţia solului şi a apei;biocarburanţii;culturile modificate genetic;cercetarea în ştiinţele agricole;elaborarea de politici privind culturile arabile;comerţul mondial cu produse agricole;sistemul drepturilor de proprietate intelectuală;concurenţa loială şi „monopolurile verticale”;preţurile alimentelor;aspectele societale;participarea publică;responsabilitatea cetăţenilor UE;deşeurile alimentare etc.

  Context

  Grupul european pentru etică (EGE) este un organism independent, pluralist şi multidisciplinar compus din cincisprezece experţi numiţi de Comisie pentru a oferi avize cu privire la chestiuni de natură etică.

  Avizul adoptat, textul integral al comunicatului de presă şi lista membrilor sunt disponibile pe site-ul web al EGE:

  http://ec.europa.eu/european_group_ethics/index_en.htm

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii