Cale de navigare

20 de state membre întârzie să se conformeze legislaţiei comunitare de promovare a eficienţei energetice

29/01/2009

Comisia Europeană a trimis astăzi avize motivate unui număr de douăzeci de state membre care nu au anunţat transpunerea directivei privind serviciile energetice[1].Scopul directivei este de a consolida şi a ameliora eficienţa energetică la utilizatorii finali prin asigurarea unui cadru pentru stimulente  şi servicii energetice.

 

[1]Directiva 2006/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind eficienţa energetică la utilizatorii finali şi serviciile energetice şi de abrogare a Directivei 93/76/CEE a Consiliului

    Cu toate că li s-a trimis o scrisoare de somare în iulie 2008, statele membre respective încă nu au informat Comisia despre transpunerea integrală a directivei în legislaţiile lor naţionale.În consecinţă, Comisia a iniţiat a doua etapă a procedurii privind încălcarea dreptului comunitar împotriva acestor douăzeci de state – Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Cipru, Finlanda, Germania, Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburg, Polonia, Portugalia, Regatul Unit, România, Slovacia, Slovenia, Suedia, Ţările de Jos şi Ungaria.

    Directiva amintită se aplică în construcţii, transporturi, agricultură şi industrie, stabilind un cadru în care statele membre au posibilitatea de a crea un mediu de afaceri şi o infrastructură propice creşterii eficienţei energetice la scara întregii economii.Directiva creează, de asemenea, condiţii pentru dezvoltarea şi promovarea unei pieţe a serviciilor energetice şi pentru identificarea altor măsuri de ameliorare a eficienţei energetice, abordând în acest sens rolul distribuitorilor de energie, finanţarea economiilor de energie, rolul sectorului public de a constitui un exemplu, precum şi importanţa disponibilităţii informaţiilor.

    Angajamentul politic al statelor membre în direcţia promovării eficienţei energetice trebuie să se materializeze prin acţiuni la nivelul legislaţiei naţionale.

    Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii