Cale de navigare

Comisia Europeană promovează o guvernare a internetului deschisă, independentă şi responsabilă

18/06/2009

Comisia Europeană, organul executiv al Uniunii Europene, a pledat astăzi, într-un document strategic, pentru mai multă transparenţă şi responsabilitate multilaterală în materie de guvernare a internetului. În prezent, există 1,5 miliarde de utilizatori ai internetului la nivel mondial, dintre care 300 de milioane în cele 27 de state membre ale Uniunii Europene.Un organism privat cu sediul în Statele Unite, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers(ICANN), este actualmente responsabil pentru coordonarea aspectelor cheie în domeniul internetului.Comisia este de acord cu menţinerea rolului de lider al companiilor private în ceea ce priveşte gestionarea cotidiană a funcţionării internetului, cu condiţia ca acestea să fie responsabile şi independente.De asemenea, Comisia este de părere că deciziile în materie de internet, în special cele legate de gradul de deschidere şi de securitate, ar trebui luate într-un mod transparent şi responsabil, având în vedere că ele afectează întreaga lume.Actualmente, ICANN activează în temeiul unui acord de proiect comun („Joint Project Agreement”) cu Departamentul Comerţului al Statelor Unite, care expiră la 30 septembrie 2009.În opinia Comisiei Europene, viitoarele dispoziţii în materie de guvernare a internetului ar trebui să reflecte rolul esenţial pe care l-a dobândit reţeaua globală pentru toate ţările.

  Viviane Reding, Comisarul UE pentru Societate Informaţională şi Media, a declarat: „ICANN va cunoaşte în curând un moment istoric în dezvoltarea sa. Va deveni ICANN un organism pe deplin independent, care să îşi asume responsabilitatea faţă de ansamblul comunităţii internetului? Aceasta este opţiunea la care europenii se aşteaptă şi pe care noi o vom susţine. Invit Statele Unite să colaboreze cu Uniunea Europeană în vederea atingerii acestui obiectiv.”

  Dat fiind că acord de proiect comun bilateral dintre ICANN şi guvernul Statelor Unite va expira în septembrie 2009, Comisia a declarat astăzi că rolul de lider al sectorului privat ar trebui menţinut, fiind însă necesar ca activitatea acestuia să se desfăşoare conform unor orientări clare, definite în urma unui dialog internaţional. De exemplu, dacă ICANN se va afla în postura de a superviza introducerea de nume de domeniu personalizate (fapt care va permite unui site web înlocuirea numelui de domeniu „.com” cu unul de tip „.orice”), acesta va trebui să definească orientări precise şi să acţioneze în mod transparent.UE consideră totodată că viitoarele dispoziţii privind guvernarea internetului trebuie să se conformeze unor principii esenţiale, în special celor referitoare la respectarea drepturilor omului şi la libertatea de exprimare, precum şi necesităţii de a garanta stabilitatea şi securitatea internetului.

  În comunicarea intitulată „Guvernarea internetului: etapele următoare”, pe care o publică astăzi,Comisia a formulat o serie de propuneri prin care să se confere guvernării internetului un caracter mai deschis, mai transparent şi mai axat pe incluziune. Un obiectiv cheie este cel referitor la principiul responsabilităţii – atât pe plan intern (organismele cu putere de decizie şi organizarea generală a ICANN), cât şi pe plan extern (responsabilitate multilaterală, implicând toate ţările lumii).          

  Aceasta se traduce totodată prin faptul că cei afectaţi de deciziile organismelor de guvernare ar trebui să aibă posibilitatea de a introduce o acţiune în faţa un tribunal independent. Mai mult, Comisia propune ca reţeaua să fie gestionată de organisme private, pe baza unor principii convenite de autorităţile publice, însă fără intervenţie din partea guvernului în operaţiunile cotidiene.

  Guvernul SUA este singurul organism care dispune în mod oficial de drept de supervizare a politicilor şi activităţilor ICANN, de la crearea acestuia în 1998.Dat fiind faptul că acordul de proiect comun este pe cale să expire, Comisia este de părere că ICANN ar trebui să devină responsabil la nivel mondial, altfel spus, nu doar în faţa unui singur guvern, ci în faţa întregii comunităţi mondiale a internetului. Acest lucru este deosebit de important având în vedere faptul că următorul miliard de utilizatori ai internetului va proveni în special din ţările în curs de dezvoltare. Comisia a afirmat astăzi că UE ar trebui să iniţieze discuţii cu partenerii internaţionali în privinţa acestor aspecte, în special referitor la modalitatea de consolidare a capacităţii de reacţie a internetului în caz de defecţiune accidentală sau atac deliberat.

  Propunerile de politică ale Comisiei vizează reafirmarea iniţiativei private şi garantarea faptului că internetul va rămâne un instrument al inovaţiei, al libertăţii de exprimare şi al dezvoltării economice.

  Istoric

  UE a deţinut dintotdeauna un rol primordial în ceea ce priveşte discuţiile la nivel internaţional referitoare la guvernarea internetului.Uniunea Europeană a fost implicată în special în activitatea de înfiinţare a ICANN în 1998.Guvernele, sectorul privat şi societatea civilă au convenit asupra unei serii de principii importante privind modalitatea de gestionare şi coordonare în interesul public a internetului, în contextul Summitului mondial privind societatea informaţională, în perioada 2003 – 2005. Atât necesitatea de a garanta menţinerea securităţii şi stabilităţii internetului, cât şi necesitatea rolului de lider al sectorului privat şi a implicării multilaterale depline, axate pe incluziune, în procesul decizional cheie au reprezentat priorităţi esenţiale promovate puternic de UE.

  Annex

   

  Growth of Internet users by regions of the world
  1990-2008, in millions of users

   

   

  Source: International Telecommunication Union

  Pagini Utile

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii