Cale de navigare

Mediu: UE sărbătoreşte 30 de ani de la adoptarea Directivei „Păsări”

31/03/2009

Prima lege a UE cu privire la protecţia naturii, Directiva „Păsări”, sărbătoreşte 30 de ani de la adoptare pe 2 aprilie.Legislaţia este una dintre cele mai importante realizări ale politicii europene de mediu şi reprezintă un pilon central în strategia europeană privind oprirea pierderii biodiversităţii.Directiva „Păsări” a avut un rol major în stoparea declinului câtorva dintre cele mai ameninţate păsări din Europa, în special prin reţeaua ariilor cu protecţie specială (SPA - Special Protection Areas).Datorită acţiunilor punctuale ale Uniunii Europene, ale guvernelor naţionale, ale ecologiştilor şi voluntarilor care au dorit să le pună în aplicare pe loc, multe păsări au acum un viitor mult mai bun.Printre acestea se numără lopătarul (Platalea leucordia), codalbul (Haliaeetus albicilla) şi vulturul imperial spaniol (Aquila adalberti). Astăzi sunt aproximativ 5 000 de arii cu protecţie specială care acoperă peste 10% din masa terestră a UE. Acestea fac parte integrantă din reţeaua ecologică Natura 2000. Directiva „Păsări” este un excelent exemplu de responsabilitate comună şi cooperare între cele 27 de state membre.

  Comisarul pentru mediu, Stavros Dimas, a declarat:  „Directiva „Păsări” este una dintre poveştile de succes ale politicii de mediu a UE.Este expresia practică a angajamentului nostru pentru conservarea biodiversităţii globale.Păsările nu sunt frumoase doar în sine şi o parte nepreţuită a moştenirii noastre naturale, ci sunt, de asemenea, şi indicatorii esenţiali ai sănătăţii mediului.Păsările sălbatice din Europa au beneficiat din plin de standardele înalte prevăzute de Directivă.Cu toate acestea, încă mai trebuie să facem faţă unor mari provocări pentru a asigura populaţii de păsări sănătoase pe termen lung.Directiva „Păsări” este la fel de relevantă astăzi ca şi în urmă cu 30 de ani şi va avea un rol important în realizarea politicii noastre privind biodiversitatea şi în următorii ani.”

  Directiva „Păsări" - o poveste de succes

  La treizeci de ani după adoptare, Directiva „Păsări” rămâne cea mai importantă parte a legislaţiei UE privind protecţia păsărilor din Europa.De asemenea, această legislaţie este una dintre cele mai de succes politici de mediu ale UE.

  Un studiu publicat în revista „Science” a confirmat faptul că legislaţia a contribuit în mod semnificativ la stoparea declinului câtorva dintre păsările cele mai ameninţate  din Europa.Îmbunătăţirea soarţii anumitor păsări precum petrelul de Madeira (Pterodroma Madeira), pelicanul creţ (Pelecanus crispus) şi cormoranul mic (Phalacrocorax pygmaeus) se datorează, în mare parte, desemnării ariilor de protecţie specială (SPA - Special Protection Areas).O reţea de aproximativ 5 000 de arii de protecţie specială acoperă peste 10% din masa terestră a Europei, precum şi importante arii marine de coastă.  

  Directiva „Păsări” este un exemplu extraordinar de cooperare internaţională de succes.La momentul adoptării sale în 1979, UE era alcătuită doar din nouă state membre.Astăzi, cooperarea are loc pe întreg teritoriul Uniunii Europene extinse, cu arii de protecţie specială existente în toate cele 27 de ţări.  În toată Uniunea Europeană se aplică aceleaşi norme privind protecţia păsărilor, iar Comisia este riguroasă în punerea în aplicare a acestora, acţionând în instanţă statele membre, acolo unde este cazul.

  Directiva „Păsări” recunoaşte importanţa activităţilor umane, precum vânătoarea, pescuitul şi creşterea animalelor, care coexistă cu natura.Este posibil ca majoritatea terenurilor acoperite de reţeaua Natura 2000 să continue să se afle în proprietate privată, însă se pune accent pe asigurarea faptului că gestionarea viitoare va fi durabilă, atât din punct de vedere ecologic cât şi economic.

  Provocări viitoare

  În ciuda acestui progres, bogata diversitate a UE de peste 500 de specii de păsări sălbatice trebuie să facă faţă în continuare unor presiuni importante.Conform ultimelor studii ştiinţifice, 43% din speciile de păsări din Europa sunt ameninţate sau se află în grav declin.Acest fapt reprezintă o provocare majoră pentru finalizarea reţelei Natura 2000, inclusiv a componentei marine.

  De asemenea, este necesară şi o protecţie sporită a păsărilor comune care depind de mediul rural în sens larg. Schimbările din politicile agricole au dus la un declin îngrijorător al păsărilor de câmp.Numărul acestora a scăzut cu aproximativ 50% din 1980.Deşi acest număr este pe cale de a se stabiliza, sunt necesare eforturi suplimentare pentru o mai bună integrare a cerinţelor de protecţie a păsărilor în atât cadrul politicii agricole, cât şi al altor politici, în vederea restaurării unor specii importante precum spurcaciul (Tetrax tetrax) şi cristeiul de câmp (Crex crex).

  Sănătatea păsărilor sălbatice reflectă presiunile importante, precum schimbările climatice, cu care se confruntă biodiversitatea.Există deja dovezi ale unei modificări în răspândirea unor populaţii de păsări.Asigurarea unui spaţiu adecvat pentru natură şi adaptarea conservării păsărilor la schimbările climatice reprezintă principalele provocări în viitor.

  Directiva „Păsări” contribuie, de asemenea, la realizarea angajamentelor internaţionale ale UE privind păsările migratoare.Deoarece multe specii îşi petrec o parte din viaţă în afara Europei, este esenţială colaborarea cu alte ţări pe parcursul migraţiei păsărilor pentru a oferi protecţia necesară în vederea asigurării unor populaţii de păsări sănătoase.

  Context

  Directiva „Păsări" a fost adoptată ca răspuns la preocuparea crescândă pentru declinul populaţiilor de păsări sălbatice din Europa din cauza poluării, a pierderii habitatelor şi a activităţilor nedurabile. De asemenea, directiva a fost adoptată şi ca o recunoaştere a faptului că păsările sălbatice, dintre care multe sunt migratoare, reprezintă o moştenire comună a statelor membre iar conservarea lor eficientă presupune o cooperare internaţională.

  Pagini Utile

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii