Cale de navigare

Raport al UE privind contribuţia naţională la dezvoltarea regională

14/05/2009

  Care este miza?

  - Finanţarea europeană pentru dezvoltare regională (prin fondurile structurale şi de coeziune) are ca obiectiv stimularea creşterii economice, a competitivităţii şi a ocupării forţei de muncă în toate regiunile Uniunii.

  - Se bazează pe reglementări potrivit cărora finanţarea europeană nu înlocuieşte investiţiile publice care ar putea fi realizate de guvernele naţionale (principiul „adiţionalităţii”).

  - Astfel, guvernele nu trebuie să coboare sub un nivel minim al cheltuielilor naţionale în domenii eligibile (infrastructură de bază, resurse umane şi sectorul producţiei).

  - În prezent, conformarea la aceste reglementări se verifică doar în regiunile care beneficiază de cea mai mare parte a sprijinului financiar acordat de UE.

  - În perioada 2007-2013, cheltuielile naţionale în aceste regiuni vor totaliza peste 650 de miliarde de euro. Această sumă se adaugă celor 282 de miliarde de euro provenind din fonduri europene.

  - Prin urmare, fiecărui euro acordat prin finanţare europeană pentru dezvoltare regională îi vor corespunde, în medie, 3 euro provenind din bugetul naţional.  

  - Investiţiile publice planificate în aceste regiuni vor reprezenta aproximativ 6% din PIB-ul  agregat estimat al acestora (în unele ţări din Europa de Est, procentul va fi mult mai ridicat).

  Cu ce probleme ne confruntăm?

  Deşi s-au înregistrat o serie de progrese (de ex. recuperarea fondurilor UE în cazurile în care contribuţia autorităţilor naţionale nu a fost posibilă), lipsa datelor comparabile îngreunează verificarea respectării reglementărilor înainte ca UE să-şi ia angajamentul de a acorda finanţare:

  • nu există o metodă standard de evaluare – prin urmare, este dificil să se compare rezultatele de la o ţară la alta
  • documentele înaintate de autorităţile naţionale în vederea verificărilor preliminare variază semnificativ de la ţară la ţară,motiv pentru care nu este posibilă o evaluare omogenă
  • informaţiile evaluate provin din surse diferite,ceea ce duce la apariţia unui număr mare de estimări şi ipoteze care fac rezultatele mai puţin concludente.

   

  Ce schimbări va aduce acest raport?

  Raportul îşi propune:

  - să solicite utilizarea unor metode de contabilitate publică mai uşor de comparat de la o ţară la alta, astfel încât datele să fie credibile, comparabile şi complete.

  - pentru a verifica dacă este prevăzută contribuţia financiară adecvată la nivel naţional, se derulează o procedură foarte complexă. Standardizarea tipurilor de date şi a metodelor de evaluare ar duce la simplificarea procedurii.

  - să sublinieze importanţa alocării de fonduri naţionale pentru dezvoltarea regională, care să vină în completarea celor europene

  - să facă publice detaliile acestui efort comun de investiţie

  - să lanseze o dezbatere cu autorităţile naţionale pe tema metodelor de evaluare

  - să publice rezultatele pentru fiecare ţară, încurajând statele membre să furnizeze finanţarea adecvată, să se alăture unui dialog şi să pună în comun informaţiile pe această temă.

  De ce este necesară intervenţia Uniunii Europene:

  Dezvoltarea regională necesită atât finanţare naţională, cât şi finanţare din partea UE.

  Prin urmare, este vitală menţinerea unui anumit nivel al cheltuielilor în unele sectoare strategice.UE trebuie să se asigure că finanţarea pe care o acordă nu antrenează reducerea cheltuielilor naţionale în aceste sectoare.

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii