Cale de navigare

Pescuit: dezbatere deschisă privind viitorul politicii europene comune în domeniul pescuitului

22/04/2009

Astăzi, Comisia Europeană a adoptat o Carte verde privind viitorul politicii comune a Uniunii Europene în domeniul pescuitului.Documentul analizează aspectele problematice ale politicii curente şi lasă deschisă întrebarea privind modul în care ar trebui remediate aceste deficienţe.Până la 31 decembrie 2009 sunt aşteptate răspunsurile pescarilor şi ale altor părţi interesate din cadrul sectorului de activitate, precum şi ale oamenilor de ştiinţă, societăţii civile şi cetăţenilor interesaţi, care sunt invitaţi să îşi facă cunoscută opinia privind viitoarea imagine a pescuitului european. Consultarea constituie un prim pas în procesul care ar trebui să introducă o reformă radicală a politicii comune în domeniul pescuitului.

  Joe Borg, Comisarul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime, a declarat:„Punem sub semnul întrebării chiar şi fundamentele politicii actuale şi nu trebuie să lăsăm deoparte nici un aspect.Nu ne dorim doar o nouă reformă.A venit momentul să concepem un sistem modern, simplu şi sustenabil de gestionare a pescuitului în UE, care să rămână valabil pe parcursul întregului secol XXI.”   

  Obiectivul Cărţii verzi adoptate astăzi este unul dublu:sensibilizarea publicului cu privire la provocările cu care s-a confruntat sectorul pescuitului în ultimii ani şiobţinerea unui răspuns din partea publicului care să poată deveni o nouă strategie inovatoare şi consensuală de reglementare în domeniu.Întrebările pe care le ridică sunt următoarele:Cum putem asigura sustenabilitatea pe termen lung şi viabilitatea sectorului pescuitului?Cum poate fi adaptată capacitatea totală a flotei, ţinând cont, în acelaşi timp, de problemele sociale cu care s-ar putea confrunta comunităţile din regiunile de coastă?Cum se poate dezvolta în continuare o cultură a respectării reglementărilor în vigoare?  Cum poate contribui cel mai bine PCP la sustenabilitatea pescuitului dincolo de apele teritoriale ale UE? 

  Cartea verde analizează toate faţetele politicii de astăzi în domeniul pescuitului şi explică motivele pentru care anumite probleme persistă în pofida progreselor înregistrate în urma reformei din 2002.Una dintre problemele principale este aceea a resurselor piscicole europene epuizate:88% dintre stocuri sunt supraexploatate (în comparaţie cu o medie mondială de 25%), iar 30% sunt „în afara limitelor biologice de siguranţă”, ceea ce înseamnă că nu se pot reproduce în ritm normal deoarece populaţia reproducătoare este epuizată.Totuşi, în multe cazuri continuăm să pescuim de 2 sau 3 ori mai mult decât capacitatea pe care o pot susţine resursele piscicole.Acest lucru se datorează în general supracapacităţii flotei.Această supracapacitate este, de fapt, ineficientă din punct de vedere economic deoarece nu numai că duce la epuizarea stocurilor, dar reduce în mod constant profiturile în acest domeniu de activitate.Trebuie găsite soluţii care să contribuie la refacerea celor mai afectate stocuri şi care să garanteze, în acelaşi timp, că pescuitul poate continua să fie o sursă stabilă de venituri pentru pescari.

  Dincolo de problema supracapacităţii, Cartea verde identifică alte patru probleme structurale ale prezentei abordări:

  -       lipsa unor obiective strategice precise, în special în ceea ce priveşte responsabilitatea ecologică şi integrarea cu alte aspecte maritime de ordin general;

  -       un sistem de adoptare a deciziilor mult prea centralizat şi axat pe soluţii pe termen scurt care, cel mai adesea, subminează sustenabilitatea pe termen lung;

  -       un cadru de reglementare care nu acordă suficiente responsabilităţi domeniului respectiv de activitate;

  -       absenţa voinţei politice în direcţia respectării limitelor de pescuit impuse.

  Aceste aspecte trebui analizate în contextul în care în Europa se importă două treimi din necesarul de produse pescăreşti.

  Comisia este preocupată de faptul că, dacă nu se obţine o mai bună sustenabilitate ecologică a activităţilor de pescuit în anii următori, există riscul ca  mările Europei să se depopuleze şi sectorul pescuitului să devină neviabil din punct de vedere economic.Totuşi, dacă următoarea reformă va proiecta politica comună în domeniul pescuitului în secolul XXI, avantajele nu se vor limita la pescari sau comunităţile din regiunile de coastă, ci vor fi împărtăşite de cetăţenii Europei.

  Deşi Comisia este obligată din punct de vedere juridic să realizeze numai o evaluare a unor părţi ale PCP până în 2012, situaţia de fapt, în special în ceea ce priveşte stocurile şi supracapacitatea flotelor, constituie un argument suficient pentru necesitatea de a lansa procesul de reformă încă de pe acum.Consultarea lansată astăzi se va încheia la 31 decembrie 2009, iar Comisia va sintetiza rezultatele acesteia în prima jumătate a anului 2010.După consultarea ulterioară a părţilor interesate, Comisia va elabora un raport de evaluare a impactului şi o propunere pentru un nou regulament de bază.Aceasta va putea fi apoi prezentată Parlamentului European şi Consiliului la începutul anului 2011, în vederea adoptării în 2012.

  Pagini Utile

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii