Cale de navigare

Propunere UE – despăgubiri în caz de încălcare a normelor concurenţiale

27/05/2009

UE propune noi reguli de bază pentru a ajuta victimele să solicite despăgubiri prin acţiuni în despăgubire pentru încălcare normelor antitrust.

  Cu ce probleme ne confruntăm?

  Practicile anticoncurenţiale adoptate de companii (formarea de carteluri, abuzul de monopol) păgubesc economia europeană cu câteva miliarde de euro în fiecare an.

  Aceste practici pot fi întâlnite în multe sectoare economice. Ele afectează viaţa de zi cu zi a consumatorilor si subminează firmele care respectă regulile jocului. 

  Legislaţia UE le interzice (Articolele 81 şi 82 din Tratatul CE), iar victimele au dreptul să fie despăgubite.

  Cu toate acestea, acţiunile în instanţă sunt greu de intentat, rareori obţinându-se despăgubiri.

  Cine va beneficia şi cu ce rezultate?

  Cei care au de suferit de pe urma încălcării normelor concurenţiale sunt atât consumatorii, cât şi întreprinderile. UE propune adoptarea unor noi norme care:

  - vor permite victimelor practicilor anticoncurenţiale să solicite despăgubiri în oricare dintre statele membre ale UE, stabilind noi reguli de bază privind modul în care instanţele de judecată naţionale trebuie să trateze acţiunile în despăgubire în materie de concurenţă eliminând principalele obstacole juridice care stau, în prezent, în calea introducerii unor acţiuni în despăgubire pe motive bine întemeiate;

  - vor conţine măsuri de siguranţă astfel încât să se evite creşterea excesivă a numărului de procese;

  - vor oferi ţărilor europene cadrul în care să le aplice, utilizând metodele care corespund cel mai bine sistemului lor juridic.

  Care este contextul?

  După cum a subliniat în repetate rânduri Curtea Europeană de Justiţie, victimele practicilor anticoncurenţiale au, în mod clar, dreptul de a fi despăgubite. În prezent însă, multe dintre reglementările şi procedurile naţionale în materie de acţiuni în despăgubire nu funcţionează bine atunci când sunt aplicate în cazurile de încălcare a regulilor în domeniul concurenţei.

  Normele care fac obiectul acestei propuneri sunt menite să rezolve această problemă. Ele sunt rezultatul unor ample consultări şi al unei evaluări de impact.

  Care sunt principalele elemente ale acestei propuneri?

  Victimele vor avea mai multe şanse de a obţine despăgubiri, deoarece:

  - le va fi mai uşor să intenteze acţiuni colective – fie prin (a) acţiuni de grup introduse de victime care acţionează împreună, fie prin (b) acţiuni de reprezentare introduse, de exemplu, de un grup de consumatori sau o asociaţie de întreprinderi, în numele tuturor consumatorilor sau al întreprinderilor care au avut de suferit;

  - va fi mai greu pentru pârâţi să evite prezentarea unor probe importante în faţa instanţei;

  - va fi mai clar ce tip de despăgubiri pot fi solicitate şi cine poate formula cererea în justiţie (toate hotărârile Curţii Europene vor fi puse laolaltă, ceea ce va simplifica analiza);

  - va fi mai clar ce reguli se aplică şi cum funcţionează acestea (siguranţă juridică);

  - datorită noilor reglementări referitoare la furnizarea dovezilor va fi mai uşor pentru victimele indirecte să intenteze o acţiune în instanţă (în cazurile în care clienţii direcţi ai companiei care a încălcat regulile concurenţiale au transferat propriilor clienţi suprapreţul care le-a fost aplicat);

  - va fi mai clar că hotărârile definitive pronunţate de autorităţile naţionale competente constituie dovezi suficiente în cazul introducerii ulterioare a unor acţiuni în despăgubire.

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii