Cale de navigare

Declaraţie referitoare la România în urma misiunii FMI

10/08/2009

O echipă a Comisiei Europene a participat la o misiune a FMI în România în contextul asistenţei financiare internaţionale acordate ţării.

  Delegaţia Comisiei, condusă de Şefa de Unitate Fabienne Ilzkovitz, a concluzionat că implementarea de către România a programului său economic este satisfăcătoare. Cu toate acestea, având în vedere deteriorarea condiţiilor economice în cursul primei părţii a acestui an, guvernul va trebui sa adopte măsuri suplimentare, inclusiv reforme structurale, pentru a limita creşterea deficitului bugetar, care va fi probabil mai mare decât s-a anticipat anterior. Ilzkovitz este Şefă de Unitate în cadrul Directoratului General Economie şi Afaceri Financiare, pentru un grup de ţări care include şi România. Misiunea s-a desfăşurat între 29 iulie şi 10 august.

  Datorită unor evoluţii mai nefavorabile decât s-a anticipat la nivelul cererii interne şi mediului extern, PIB-ul s-a contractat în termeni reali cu 6,2% pe an în primul trimestru, mai mult decât s-a previzionat când programul de ajustare economică al României a fost convenit în iunie. Noile previziuni ale autorităţilor referitoare la creşterea economică în acest an au fost revizuite în jos la circa -8/-8½% de la -4% iniţial, cu doar o redresare modestă aşteptată în 2010, întrucât situaţia financiară slabă a gospodăriilor şi şomajul în creştere vor menţine cererea internă la un nivel scăzut.

  Reflectând o creştere economică scăzută, veniturile bugetare în 2009 sunt, de asemenea, cu 3,5% din PIB mai scăzute decât s-a anticipat. Guvernul este de acord să efectueze reduceri suplimentare de cheltuieli de circa 0,8% din PIB în 2009 pentru a limita deteriorarea situaţiei bugetare. Reformele structurale vor fi de asemenea accelerate pentru a continua consolidarea bugetară după anul 2009. Acestea vor include măsuri suplimentare de restructurare a ocupării forţei de muncă în sectorul public şi de îmbunătăţire a disciplinei fiscale la nivelul administraţiei locale, unităţilor descentralizate şi a întreprinderilor de stat. Reformele menţionate vor fi efectuate în plus faţă de legea responsabilităţii fiscale, în curs de adoptare, şi a reformei sistemelor de salarizare în sectorul public şi de pensii.

  În octombrie, Comisia va efectua propria sa evaluare înainte de plata celei de-a doua tranşe a împrumutului de asistenţă financiară pe termen mediu de 5 miliarde de euro pentru susţinerea balanţei de plăţi a României convenit de UE în iunie pe baza unei propuneri a Comisiei. În iulie, Comisia a plătit prima tranşă de 1,5 miliarde euro. Evaluarea curentă efectuată de către FMI şi guvernul României plasează ţinta revizuită de deficit la 7,3% din PIB în 2009, comparativ cu 4,6% la începutul programului (respectiv 7,8% şi 5,1% din PIB conform regulilor Sistemului European al Conturilor – ESA95).

  Pentru 2010, în vederea reducerii deficitului la sub 6% din PIB în cash (corespunzând unui deficit de 6,5% în ESA95) au fost convenite măsuri suplimentare vizând în special reducerea salariilor în sectorul public şi limitarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii, acordând în acelaşi timp prioritate proiectelor de investiţii co-finanţate din fonduri UE.

  Astăzi, Comisia şi FMI-ul au salutat de asemenea semnarea de scrisori formale de către băncile mamă ale celor mai mari nouă bănci cu capital străin din România, angajând menţinerea expunerii generale a grupurilor lor faţă de România. (vezi IP/09/1228)

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii