Cale de navigare

„Going East”: Forumul Parteneriatului estic al UE – dimensiunea locală şi regională

09/06/2009

Comitetul Regiunilor organizează, la 16 şi 17 iunie, pe marginea lucrărilor sesiunii sale plenare, două zile de dezbateri şi de schimburi de opinii dedicate Parteneriatului estic, care se înscriu pe făgaşul iniţiativei lansate la 7 mai, anul trecut, de şefii de stat şi de guvern din cele 27 de state membre ale UE, din Ucraina, Belarus, Moldova, Georgia, Azerbaidjan şi Armenia şi de reprezentanţii instituţiilor europene, printre care şi preşedintele CoR, Luc Van den Brande.

  La Forumul din 16 şi 17 iunie, CoR aduce laolaltă reprezentanţi instituţionali şi politici, precum şi membri ai societăţii civile, operatori de proiect şi cercetători. Acest forum este conceput în primul rând ca o ocazie de a împărtăşi experienţe şi de a încuraja lansarea unor proiecte locale între reprezentanţii ţărilor din cadrul Parteneriatului estic, autorităţile locale şi regionale, întreprinderi, organizaţii neguvernamentale, asociaţii şi instituţii europene.

  După momentul politic introductiv, în prezenţa preşedintelui CoR, Luc Van den Brande, şi a dlui Jan Tombiński, ambasador şi reprezentant permanent al Poloniei pe lângă UE, sunt propuse două ateliere tematice: unul, despre coeziunea teritorială şi dezvoltarea economică, iar celălalt, despre consolidarea instituţiilor şi buna guvernanţă.

  Pentru CoR, acest forum reprezintă o ocazie de a afirma că relaţiile Europei cu vecinii săi din Est trebuie să prindă rădăcini la nivel local şi regional – Parteneriatul estic trebuie să contribuie în primul rând la dialogul dintre cetăţeni. Forumul este precedat de adoptarea de către CoR a unui aviz privind Parteneriatul estic, elaborat la solicitarea Preşedinţiei cehe a UE de István Sértő-Radics (HU-ALDE), preşedintele Comisiei pentru relaţii externe şi cooperare descentralizată (RELEX) a CoR, şi se va întemeia pe concluziile seminarului pe această temă, organizat de Comisia RELEX la 3 iunie, Košice (Slovacia). La 26 mai, CoR a organizat, de asemenea, în parteneriat cu Asociaţia Agenţiilor pentru Democraţie Locală (Association of Local Democracy Agencies – ALDA), o masă rotundă despre rolul autorităţilor teritoriale în consolidarea democraţiei şi a instituţiilor, urmând exemplul Republicii Belarus.

  Pagini Utile

  • Programul forumului şi alte informaţii suplimentare

   Programul forumului este disponibil aici.

    

  • Avizul COR privind Parteneriatul Estic

   Avizul Comitetului Regiunilor poate fi consultat aici .

    

  • Comitetul Regiunilor pe internet

   www.cor.europa.eu

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii