Cale de navigare

Ungaria şi România – Program operaţional 2007 2013: program de cooperare transfrontalieră Ungaria - România

24/04/2009

„Ungaria - România, program de cooperare transfrontalieră 2007-2013” – program operaţional în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană, cofinanţat de Fondul european de dezvoltare regională (FEDER)

  „Ungaria - România, program de cooperare transfrontalieră 2007 2013” – program operaţional în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană, cofinanţat de Fondul european de dezvoltare regională (FEDER)

  Prezentare generală

  La 21 decembrie 2007, Comisia Europeană a aprobat un program de cooperare transfrontalieră între Ungaria şi România pentru perioada 2007–2013.Programul oferă sprijin comunitar regiunilor maghiareSzabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés, Csongrádşi judeţelor româneSatu-Mare, Bihor, Arad şi Timiş.    

  Bugetul total al programului este de aproximativ 275 de milioane de euro, iar asistenţa comunitară prin Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) se ridică la circa 224 de milioane de euro.Aceasta reprezintă aproximativ 2,6% din  totalul investiţiilor UE alocate obiectivului de cooperare teritorială europeană în cadrul politicii de coeziune pentru perioada 2007-2013.   

  Obiectivul şi scopul programului

  Obiectivul strategic global al programului este acela de a apropia persoanele, comunităţile şi agenţii economici din zona transfrontalieră pentru a facilita dezvoltarea comună a zonei de cooperare, bazându-se pe avantajele-cheie ale zonei de frontieră.

  Zona de frontieră eligibilă este omogenă şi, în general, prezintă caracteristici economice şi sociale similare.Ea este bogată în diferite resurse naturale:de exemplu, abundenţa râurilor constituie un atu important, dar prezintă şi riscuri de inundaţii puternice şi de poluare transfrontalieră a râurilor.În ceea ce priveşte principalele sectoare economice, agricultura şi industria alimentară joacă un rol‑cheie în economia întregii regiuni.

  Investiţiile străine directe (ISD) au un rol important în dezvoltarea şi restructurarea economiei zonei de frontieră.În timp ce întreprinderile mari şi societăţile multinaţionale activează cu succes, întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-urile) din zonă sunt încă fragile, iar şomajul continuă să creeze probleme sociale, mai ales în zonele rurale.O altă problemă importantă este nivelul foarte scăzut al activităţii de cercetare şi dezvoltare (R&D).

  Infrastructura rutieră şi accesibilitatea din zonă au fost mult îmbunătăţite prin realizarea unor porţiuni de autostradă.Cu toate acestea, căile de acces spre aşezările rurale mici, mai ales spre cele situate în apropierea imediată a graniţelor, continuă să fie foarte deteriorate.

  Situaţia este eterogenă în ceea ce priveşte utilităţile publice:în timp ce în Ungaria majoritatea utilităţilor sunt conforme standardelor europene, partea românească a zonei transfrontaliere se confruntă cu probleme mai mari.Lipsa accesului la internet în bandă largă reprezintă o problemă în aşezările mici situate de ambele părţi ale graniţei.

  Impactul preconizat al investiţiilor

  Programul urmăreşte să amelioreze infrastructura de transport, pentru a sprijini accesibilitatea în cadrul zonei de frontieră, îmbunătăţind astfel fluxul de informaţii privind oportunităţile comune din această zonă, precum şi utilizarea eficientă şi protecţia resurselor naturale comune.De asemenea, vor fi consolidate legăturile economice din zona de frontieră, în scopul de a încuraja dezvoltarea economică durabilă, valorificând diferitele avantaje comparative.Activităţile programului au ca obiectiv şi mărirea coerenţei sociale şi culturale a persoanelor şi a comunităţilor.Astfel se va asigura egalitatea între femei şi bărbaţi, se va ţine cont de nevoile specifice ale persoanelor dezavantajate, cu dizabilităţi sau aparţinând minorităţilor etnice şi se vor asigura măsuri de protecţie a mediului natural şi a celui antropic pentru a sprijini dezvoltarea durabilă.

  Priorităţi

  Programul operaţional se structurează în funcţie de următoarele patru priorităţi:

  Prioritatea 1:Îmbunătăţirea condiţiilor-cheie pentru dezvoltarea durabilă comună a zonei de cooperare [aproximativ 48,9% din finanţarea totală]

  Această prioritate urmăreşte îmbunătăţirea facilităţilor de transport şi a comunicării transfrontaliere, precum şi protecţia mediului.Ea va fi realizată prin intermediul următoarelor acţiuni:construcţia, reabilitarea şi lărgirea drumurilor şi porţiunilor de căi ferate transfrontaliere, studii de fezabilitate, redactarea de planuri şi documente tehnice (EIA), proiectarea de servicii de transport public transfrontalier, realizarea infrastructurii de internet în bandă largă, programe de promovare a accesului comunităţilor, realizarea facilităţilor necesare unor buletine de ştiri transfrontaliere.

  În privinţa mediului, se preconizează acţiuni în domeniile protecţiei naturii (cooperare între instituţii, planuri de gestionare şi infrastructuri comune în ariile protejate, conferinţe, laboratoare şi expoziţii comune), resurselor de apă şi gestionării calităţii (cooperare între instituţii, previziunea şi prevenirea inundaţiilor) şi reducerii poluării (sisteme de colectare şi tratare a deşeurilor solide, schimb de bune practici în domeniul gestionării deşeurilor).

  Prioritatea 2: Întărirea coeziunii sociale şi economice din zona de frontieră   [aproximativ 41,3% din finanţarea totală]

  Această prioritate urmăreşte creşterea competitivităţii economice a zonei prin dezvoltarea mediului antreprenorial şi îmbunătăţirea resurselor umane.Domeniile de intervenţie planificate sunt:sprijinirea cooperării antreprenoriale transfrontaliere (investiţii dedicate infrastructurii antreprenoriale şi promovării cooperării);promovarea cooperării în domeniile cercetării şi dezvoltării şi inovării;cooperarea în domeniul pieţei muncii;educaţia – colaborarea în vederea dezvoltării competenţelor şi cunoştinţelor, în domeniile sănătăţii şi prevenirii riscurilor comune, precum şi colaborarea între comunităţi.

  Prioritatea 3:Asistenţa tehnică [aproximativ 9,8% din finanţarea totală]

  Aceasta include acţiuni în sprijinul punerii în aplicare a programului.Se va oferi o asistenţă generală în ceea ce priveşte programul operaţional de pregătire a proiectului, gestionarea şi aplicarea programului, precum şi informarea în legătură cu programul şi evaluarea acestuia.

  Autoritatea de gestionare:Agenţia Naţională pentru Dezvoltare – Budapesta, Ungaria

  Date de contact:

  Agenţia Naţională pentru Dezvoltare

  Pozsonyi út 56

  H-1133 Budapesta

  Ungaria
  Telefon:+36 1 237 44 00
  Site internet:http://www.nfh.hu

  Titlu:Programul operaţional „Ungaria - România, program de cooperare transfrontalieră 2007-13”

  Tip de intervenţie:program operaţional

  Nr. CCI:2007CB163PO067

  Numărul deciziei:C/2007/6602

  Data aprobării finale:21/12/2007

   

  Repartizarea finanţării în funcţie de priorităţi (în euro)

  Prioritate

  Contribuţia UE

  Contribuţia publică naţională

  Contribuţia publică totală

  1. Îmbunătăţirea condiţiilor‑cheie pentru dezvoltarea durabilă comună a zonei de cooperare

  114 482 217

  20 202 744

  134 684 961

  2. Întărirea coeziunii sociale şi economice din zona de frontieră

  96 524 222

  17 033 686

  113 557 908

  3. Asistenţa tehnică

  13 468 496

  13 468 496

  26 936 992

  Total

  224 474  935

  50 704 926

  275 179 861

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii