Cale de navigare

Eforturile Comisiei de întărire a controlului asupra fondurilor structurale îşi arată roadele

28/10/2009

Comisia Europeană a adoptat astăzi un raport privind progresele în implementarea planului său de acţiune pentru consolidarea gestionării comune a fondurilor UE structurale şi de coeziune. Raportul, prezentat de comisarii Paweł Samecki (politica regională) şi Vladimir Špidla (ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi egalitate de şanse), subliniază măsurile adoptate pentru îmbunătăţirea instrumentelor de control financiar în statele membre şi pentru reducerea erorilor care pot duce la solicitări incorecte de plată din bugetul UE. 

  Paweł Samecki, comisar pentru politica regională, a declarat: „Comisia acordă cea mai mare importanţă progreselor în materie de sisteme de gestionare şi control.Am stabilit planul de acţiune, cu sprijinul statelor membre, pentru a asigura o certificare fiabilă şi riguroasă a cheltuielilor.La rândul său, aceasta ne va ajuta să reducem rata de eroare pe termen lung şi va proteja banii contribuabililor.Astăzi putem observa că eforturile noastre comune îşi arată roadele:Comisia şi statele membre sunt angajate în întreprinderea de acţiuni pertinente atunci când se descoperă erori.Facem progrese, de asemenea, în eforturile noastre de simplificare a normelor de finanţare.”

  Vladimír Špidla, comisarul european pentru ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi egalitatea de şanse a declarat:„Comisia a făcut eforturi deosebite, împreună cu statele membre, să se asigure că banii contribuabililor se folosesc eficient şi că banii UE se pun în serviciul cetăţenilor UE.Simplificarea are o importanţă specială pentru promotorii de proiecte mici şi de aceea am introdus câteva simplificări contabile pentru raportarea costurilor indirecte la începutul actualei perioade de programare.Comisia promovează activ utilizarea pe teren a acestei simplificări şi am plăcerea de a vă raporta că se fac progrese importante, pentru că cele mai multe state membre au informat Comisia în ultimele luni cu privire la sistemele pe care le introduc pentru toate programele sau pentru o parte dintre acestea.”

  Măsuri mai aspre pentru reducerea erorilor

  Comisia a adoptat un plan de acţiune în 37 de puncte la 19 februarie 2008.Acesta a fost proiectat ca un răspuns practic la recomandările Parlamentului European şi ale Curţii de Conturi Europene de consolidare a sistemelor de gestionare şi control în statele membre şi de reducere a riscului de erori în solicitările de plată.Statele membre sunt principalele responsabile pentru detectarea erorilor şi pentru abordarea acestora:rolul Comisiei este de a garanta îndeplinirea acestui obiectiv.Planul de acţiune este destinat să asigure verificarea minuţioasă de către autorităţile naţionale a eligibilităţii cheltuielilor din fondurile structurale înainte de transmiterea solicitărilor de plată către Comisie.Dacă standardele nu sunt respectate, există măsuri coercitive de oprire a plăţilor sau de recuperare a fondurilor prin corecţii financiare (a se vedea MEMO/09/481).

  Raportul de astăzi arată că măsurile mai aspre introduse de Comisie produc deja rezultate concrete.Până acum, în acest an, Comisia a recuperat 629 de milioane de EUR şi estimează că se vor recupera încă jumătate de milion de EUR până la sfârşitul anului 2009. Raportul arată, de asemenea, că statele membre îşi realizează tot mai frecvent propriile corecţii financiare – aceasta le oferă o mai mare libertate de a face solicitări de plată pentru proiecte alternative eligibile.

  Planul de acţiune este destinat, de asemenea, să asiste statele membre în pregătirile lor pentru „închiderea” conturilor programelor din fonduri structurale 2000-2006 şi să asigure verificarea efectivă a strategiilor de audit şi a sistemelor de control financiar pentru perioada bugetară 2007-2013. 

  Simplificarea normelor de finanţare

  Comisia şi statele membre fac progrese semnificative în simplificarea normelor de finanţare. Erorile pot apărea adesea din cauza normelor complexe incorect înţelese sau aplicate. Simplificările sunt destinate să reducă formalităţile birocratice fără a slăbi măsurile de control financiar. Printre schimbările recente se numără măsuri pentru a permite utilizarea plăţilor în rate fixe şi sume forfetare în vederea reducerii sarcinii administrative asupra beneficiarilor.

  Comisia oferă, de asemenea, formare şi orientare autorităţilor de gestionare responsabile cu administrarea programelor din fonduri structurale. În luna iunie s-a organizat la Bruxelles un seminar important, care va fi urmat, anul acesta, de două sesiuni de formare pentru autorităţile naţionale de audit.

  Notă pentru editori

  Politica de coeziune UE a ajutat la crearea a aproximativ 600 000 de locuri de muncă din anul 2000. Politica va investi 347 miliarde de EUR în perioada 2007-2013 în statele membre, ceea ce reprezintă 35% din totalul bugetului comunitar pentru aceeaşi perioadă (975 miliarde de EUR).

  Pagini Utile

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii