Cale de navigare

Consiliul, pregătit să sprijine trecerea politicii maritime integrate într-o nouă fază

18/11/2009

Comisia salută concluziile Consiliului Afaceri Generale şi Relaţii Externe din 16-17 noiembrie, în care sunt recunoscute progresele obţinute în ultimii doi ani în domeniul politicii maritime integrate (PMI) şi este aprobată abordarea integrată a afacerilor maritime.În concluziile sale, Consiliul s-a referit atât la raportul intermediar privind politica maritimă integrată, prezentat de Comisie luna trecută, cât şi la recenta comunicare privind integrarea supravegherii maritime. 

  Comisarul Borg a declarat în acest sens:„Sprijinul constant al Consiliului pentru abordarea integrată a afacerilor maritime constituie contextul adecvat pentru a încheia prima fază a politicii maritime integrate.Acum putem iniţia trecerea la un nou nivel al acestei ambiţioase politici. Ca răspuns la solicitările Consiliului, vom extinde acum domeniul de aplicare al politicii maritime integrate pentru a include provocările pe termen mediu şi lung pentru mările şi zonele de coastă ale Europei şi a ne concentra asupra creşterii economice, a locurilor de muncă de calitate, a protecţiei mediului, a siguranţei şi securităţii, precum şi a bunăstării cetăţenilor.”  

  Cu privire la supravegherea maritimă, comisarul a adăugat: „Salutând comunicarea Comisiei şi aprobând abordarea noastră, Consiliul a întărit confirmarea faptului că integrarea supravegherii maritime se află pe calea cea bună şi îşi merită pe deplin locul în centrul politicii maritime integrate. În mod evident, toate părţile interesate împărtăşesc convingerea că supravegherea maritimă integrată va aduce beneficii generalizate prin utilizarea mai bună şi mai eficientă a resurselor existente, care va fi, de asemenea, şi mai rentabilă.”

  Consiliul Afaceri Generale şi Relaţii Externe a încurajat Comisia să menţină ritmul imprimat politicii maritime integrate şi a indicat necesitatea de a creşte potenţialul economic al sectoarelor maritime, de a îmbunătăţi eficacitatea acţiunilor guvernamentale desfăşurate pe mare şi de a genera sinergii în procesele de obţinere a creşterii economice, a stabilităţii ecologice şi a unei solide dimensiuni sociale a activităţilor maritime.

  În continuare, Consiliul a identificat mai multe direcţii pentru orientarea viitoare a PMI. Acestea includ definirea unei strategii pentru creştere, ocuparea forţei de muncă şi sustenabilitate, prezentarea de iniţiative de planificare maritimă spaţială, elaborarea de propuneri privind guvernanţa în materie de cercetări marine şi maritime în vederea creşterii rolului cunoştinţelor ştiinţifice în procesul de luare a deciziilor şi continuarea progreselor în domeniul supravegherii maritime integrate.   În special, Consiliul a lansat un apel pentru dezvoltarea în continuare a abordărilor strategice în cazul bazinelor maritime regionale, pornind astfel de la lucrările recente ale Comisiei cu privire la Marea Arctică, Marea Baltică şi Marea Mediterană şi extinzând domeniul de aplicare al acestora la alte regiuni. 

  Salutând comunicarea Comisiei privind dezvoltarea dimensiunii internaţionale a politicii maritime integrate, Consiliul a recunoscut, de asemenea, importanţa dialogului la nivel internaţional cu privire la o politică maritimă integrată şi la alte aspecte din domeniul maritim, desfăşurat în cadrul forumurilor competente, inclusiv cu privire la ratificarea şi implementarea Convenţiei Naţiunilor Unite asupra dreptului mării.

  În cadrul unei serii separate de concluzii, Consiliul a aprobat abordarea Comisiei din comunicarea sa intitulată „Către integrarea supravegherii maritime” ( MEMO /09/454), care pune bazele unui mediu comun în vederea schimbului de informaţii.

  Consiliul a solicitat Comisiei să conlucreze strâns cu statele membre şi cu organismele UE relevante pentru a armoniza aspectele adecvate civile şi militare ale supravegherii maritime în vederea stabilirii unei abordări integrate a activităţilor de supraveghere. În acest scop, Consiliul a invitat Comisia să elaboreze o foaie de parcurs până la sfârşitul anului 2010, care să cuprindă paşii necesari în direcţia acestei abordări integrate. Foaia de parcurs ar urma apoi să fie actualizată în 2011 pentru a reflecta rezultatele proiectelor în domeniu şi experienţa dobândită în operaţiunile din cadrul politicii europene de securitate şi apărare (PESA).

  Consiliul a invitat, de asemenea, Parlamentul European, Comisia, statele membre şi preşedinţiile viitoare ale Consiliului să menţină integrarea supravegherii maritime pe lista priorităţilor şi să exploreze oportunităţile şi sinergiile care pot decurge din cooperarea şi sprijinul mutual transsectorial şi transfrontalier, inclusiv din aspectele corespunzătoare ale politicii europene de securitate şi apărare. 

  Pagini Utile

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii