Cale de navigare

Comisia face un pas înainte pe calea dezvoltării surselor regenerabile de energie împreună cu ţările mediteraneene şi cu ţările din Golf

08/10/2009

La 9 octombrie, comisarul pentru relaţii externe şi politica europeană de vecinătate, dna Benita Ferrero-Waldner, va găzdui, la Bruxelles, o conferinţă la nivel ministerial pe tema cooperării în domeniul surselor regenerabile de energie între UE, ţările din regiunea mediteraneeană şi cele din regiunea Golfului, în cooperare cu comisarul pentru energie, dl Andris Piebalgs. Conferinţa îşi propune să consolideze sprijinul politic acordat intensificării cooperării în acest domeniu şi să contribuie la găsirea unor soluţii concrete pentru provocările viitoare. În cadrul conferinţei vor lua cuvântul miniştri şi înalţi reprezentanţi din Albania, Bahrain, Republica Cehă, Egipt, Franţa, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Germania, Italia, Irak, Iordania, Muntenegru, Oman, Autoritatea Naţională Palestiniană, Spania, Siria, Tunisia şi Emiratele Arabe Unite, precum şi din Liga Statelor Arabe, Consiliul de Cooperare al Golfului şi Uniunea Maghrebului Arab. La conferinţă vor participa şi reprezentanţi ai sectorului industrial şi ai instituţiilor financiare internaţionale, aceasta fiind o ocazie unică de a explora domeniul de aplicare al viitoarei cooperări în domeniul surselor regenerabile de energie.

  Comisia face un pas înainte pe calea dezvoltării surselor regenerabile de energie împreună cu ţările mediteraneene şi cu ţările din Golf

  Dna Benita Ferrero-Waldner a subliniat că: „Sursele regenerabile de energie nu pot oferi soluţii la toate problemele legate de schimbările climatice şi de securitatea energetică cu care ne confruntăm, însă acestea vor reprezenta un element foarte important în orice strategie de succes. De aceea, avem nevoie de un parteneriat privind sursele regenerabile de energie cuţările din regiunea mediteraneeană şi din regiunea Golfului.Aceşti parteneri au un potenţial extraordinar în ceea ce priveşte producţia de energie regenerabilă, în timp ce UE poate contribui cu o vastă expertiză şi cu numeroase cunoştinţe tehnologice. Sper ca această conferinţă să reprezinte un pas înainte în vederea realizării unei pieţe a energiei verzi de sine stătătoare şi să ne ajute să identificăm împreună modul în care pot fi valorificate eforturile comune în vederea lansării de noi tehnologii, în special în domeniul energiei solare.”

  Comisarul Piebalgs a declarat: „Importantul potenţial al Africii de Nord în ceea ce priveşte energia solară şi cunoştinţele europene în domeniul tehnologiilor regenerabile oferă posibilitatea unei cooperări mai strânse în zona mediteraneeană. Având în vedere faptul că peste câteva săptămâni va avea loc Conferinţa de la Copenhaga, ar trebui să profităm de această ocazie pentru a promova dezvoltarea unui sector industrial care să poată favoriza crearea de locuri de muncă şi creşterea economică în regiune.”

  Conferinţa va oferi o platformă pentru prezentarea iniţiativelor UE privind sursele regenerabile de energie, inclusiv a directivei privind energia regenerabilă, şi a potenţialului de creştere a exporturilor de energie regenerabilă.  În urma acestei conferinţe, partenerii vor avea o imagine a modului în care UE şi Comisia pot contribui la dezvoltarea potenţialului surselor regenerabile de energie în regiunea mediteraneeană şi în regiunea Golfului, având în vedere experienţa UE în promovarea, dezvoltarea şi exploatarea surselor regenerabile de energie.

  Conferinţa va cuprinde patru sesiuni şi va aborda următoarele subiecte:

  -       rolul energiei în relaţiile UE cu partenerii din regiunea mediteraneeană şi din regiunea Golfului;

  -       dezvoltarea unei pieţe regionale a „energiei verzi”, ţinând seama de aspectele legate de politici, legislaţie şi reglementare;

  -       aspectele legate de cercetare şi tehnologie în domeniul surselor regenerabile de energie şi posibilităţile de cooperare între diferiţii actori din UE, din regiunea mediteraneeană şi din regiunea Golfului şi                               

  -       posibilele iniţiative şi proiecte comune menite să sprijine dezvoltarea surselor regenerabile de energie, în special a energiei solare.

  UE şi-a propus ca ponderea energiei provenite din surse regenerabile în cadrul consumului total de energie să fie de 20%. Uniunea va continua să mărească la maximum propria producţie de energie din surse regenerabile, iar comerţul cu ţările terţe privind energia regenerabilă ar putea contribui la îndeplinirea obiectivului ambiţios stabilit de UE în această privinţă.

  Pagini Utile

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii