Cale de navigare

Comisia protejează mediul mai mult ca oricând

23/09/2009

Comisia Europeană se află de multă vreme în avanpostul politic al combaterii schimbărilor climatice globale.Fiind o organizaţie cu un număr mare de angajaţi, Comisia conduce prin exemplu, marcând o diferenţă reală. Bazându-se pe succesul proiectului său pilot lansat în 2001, Comisia Europeană a decis în prezent să extindă sistemul său de management de mediu la toate activităţile şi clădirile sale din Bruxelles şi Luxemburg.Prin acest sistem de certificare, bazat pe Regulamentul EMAS (sistemul comunitar de management de mediu şi audit), Comisia pune în aplicare un sistem care defineşte şi evaluează aspectele de mediu ale activităţilor sale, ceea ce duce la îmbunătăţiri continue în domenii precum eficienţa energetică sporită, folosirea optimă a resurselor naturale şi reducerea emisiilor de CO2.

  Comisia protejează mediul mai mult ca oricând

  „Angajaţii nostri şi-au asumat de multă vreme un angajament real în sensul reducerii impactului activităţilor Comisiei asupra mediului.Comisia s-a angajat încă din 1997 să efectueze o «administrare ecologică», prin care a evaluat impactul activităţilor sale asupra mediului, a redactat rapoarte în acest sens şi a redus impactul asupra mediului prin intermediul punerii în aplicare a Regulamentului EMAS, în etapa pilot. Extinzând sistemul EMAS în cadrul Comisiei, valorificăm experienţa acumulată pentru a face faţă provocării de a reduce în mod continuu amprenta ecologică în anii următori”, a declarat Siim Kallas, vicepreşedintele Comisiei Europene, însărcinat cu administraţia, auditul şi lupta antifraudă.

  Extinderea sistemului de management de mediu la toate sediile Comisiei din Bruxelles şi Luxemburg

  Rezultatele pozitive ale etapei pilot demonstrează că sistemul de management de mediu întemeiat pe Regulamentul EMAS este instrumentul cel mai adecvat pentru a gestiona şi a îmbunătăţi performanţele în materie de mediu ale Comisiei Europene. De asemenea, sistemul a dovedit sinergiile dintre diferite departamente şi a implicat angajaţii în realizarea obiectivelor comune. Prin decizia luată astăzi, Comisia extinde acest sistem de management la toate activităţile şi clădirile sale din Bruxelles şi Luxemburg. Înregistrarea oficială la EMAS a tuturor autorităţilor competente la nivel naţional ar trebui realizată până în 2012 pentru toate activităţile Comisiei şi până în 2014 pentru toate clădirile acesteia.

  Principalele realizări ale etapei pilot EMAS în Bruxelles (2002-2008)

  (1) Reducerea consumului de energie şi de apă, precum şi a emisiilor de CO2 generate de clădiri[1]

  Consumul de electricitate şi de apă a scăzut cu 14% şi respectiv 23% pe m². Emisiile de CO2 au fost reduse cu peste 7% pe m² în aceste clădiri.

  (2) Reducerea consumului de hârtie

  Începând din 2003, consumul de hârtie offset s-a redus cu 48%, iar a hârtiei de birou cu 41%.

  (3) Reducerea producerii de deşeuri

  Volumul de deşeuri generate a scăzut cu 11%, de la 331 kg/persoană/an la 294 kg/persoană/an. Aproximativ 54% din această cantitate este reciclată.

  (4) Promovarea mijloacelor de transport durabile

  Datele celor mai recente sondaje (mijlocul anului 2008) indică efectele pozitive ale eforturilor Comisiei de a promova mijloacele de transport care respectă mediul înconjurător. Ponderea personalului din Bruxelles care se deplasează la serviciu cu maşina personală a scăzut la 29% (de la 50% în 1998), în timp ce proporţia utilizatorilor de mijloace de transport în comun – autobuz, tramvai, metrou sau tren – a crescut la 50% (de la 32% în 1998).

  Comisia conlucrează îndeaproape cu Regiunea Bruxelles pe marginea unui nou proiect de planificare urbană, axat pe zona din Bruxelles în care se află principalele clădiri ale Comisiei. Unul dintre obiective este transformarea cartierului într-o zonă unde se asigură o mai mare protecţie a mediului înconjurător, destinată muncii şi traiului, acordând  o atenţie specială mijloacelor de transport durabile.

   

   

  Toate declaraţiile CE privind mediul înconjurător sunt disponibile pe site-ul EMAS:

  http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm (la rubrica Tools |environmental statement library |section 99).

   

  [1]Din considerente de comparaţie, sunt luate in calcul doar 19 clădiri de birouri incluse în prezent în domeniul de aplicare al EMAS în Bruxelles.

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii