Cale de navigare

Cipuri mici cu potenţial mare: noile recomandări ale UE asigură respectarea vieţii private de către codurile de bare ale secolului XXI

12/05/2009

Europenii ar trebui să poată controla cipurile inteligente - o piaţă mondială care se preconizează că va creşte de cinci ori în următorii zece ani – fiind totuşi în acelaşi timp capabili să le utilizeze cu uşurinţă pentru simplificarea vieţii de zi cu zi.Există deja peste 6 miliarde de cipuri inteligente, dispozitive microelectronice care pot fi integrate într-o diversitate de obiecte de uz cotidian, de la frigidere la cartelele de autobuz.Cu ajutorul tehnologiei de identificare prin frecvenţă radio (Radio Frequency Identification – RFID), cipurile pot prelucra automat date atunci când sunt apropiate de dispozitive de „citire” care le activează, le recepţionează semnalul radio şi fac schimb de date cu ele.Sunt în cartelele pe care le utilizaţi pentru a intra în birou şi în cardurile inteligente cu care vă plătiţi taxele de autostradă.Comisia Europeană a adoptat astăzi un set de recomandări prin care se asigură faptul că toţi cei implicaţi în proiectarea sau exploatarea de tehnologii bazate pe cipuri inteligente respectă dreptul fundamental al persoanelor la viaţă privată şi la protecţia datelor cu caracter personal, cuprins în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene proclamată la 14 decembrie 2007.

  „Cipurile inteligente, o tehnologie promiţătoare pentru viitor, ne pot uşura viaţa în multe feluri.Vorbim de obiecte banale care devin deodată inteligente, conectându-se la o reţea şi făcând schimb de informaţii.Gândiţi-vă la frigidere inteligente care vă anunţă că laptele este expirat sau la ambalaje inteligente pentru alimente, care îi avertizează pe părinţi cu privire la posibile alergii”, adeclarat Viviane Reding, comisarul UE pentru societatea informaţională şi media.„Utilizarea de mici cipuri inteligente pentru a permite comunicarea între obiecte prezintă un clar potenţial economic.Dar europenii nu trebuie să fie luaţi niciodată prin surprindere de noile evoluţii tehnologice.De aceea, Comisia a adoptat astăzi recomandări ferme adresate industriei de profil.Consumatorii europeni trebuie să aibă încredere că, dacă vine vorba de datele lor personale, viaţa lor privată va rămâne la adăpost chiar şi într-un mediu tehnologic în schimbare.Prin urmare, Comisia doreşte ca tehnologia RFID să permită consumatorilor să controleze securitatea datelor lor personale, acesta fiind cel mai bun mod de a asigura succesul său economic.În definitiv, cota Europei pe piaţa mondială a cipurilor inteligente va atinge 35% în următorii opt ani.”

  Cipurile inteligente (sau dispozitivele de identificare radio) pot avea şi au deja un impact enorm asupra activităţii întreprinderilor, asupra serviciilor publice şi a produselor de consum, de la eficientizarea reciclării şi a serviciilor de sănătate la reducerea timpului de aşteptare pentru plata taxelor de autostradă şi pentru recuperarea bagajelor în aeroporturi.

  Pentru a se asigura că Europa este pregătită pentru aceste schimbări, Comisia a prezentat astăzi următoarele principii vizând protejarea vieţii private şi a datelor cu caracter personal în cursul utilizării cipurilor inteligente:

  -       Consumatorii ar trebui să poată decide dacă produsele pe care le cumpără din magazine folosesc sau nu cipuri inteligente.La cumpărarea unui produs cu cipuri inteligente, acestea ar trebui dezactivate automat, imediat şi gratuit la punctul de vânzare, cu excepţia cazului în care consumatorul optează pentru păstrarea lor în funcţiune şi cere în mod explicit acest lucru.Se pot acorda exceptări, de exemplu pentru a se evita impunerea unor sarcini inutile comercianţilor cu amănuntul, însă numai după ce se evaluează impactul cipului asupra vieţii private.

  -       Companiile sau autorităţile publice care utilizează cipuri inteligente ar trebui să ofere consumatorilor informaţii simple şi clare, din care aceştia să înţeleagă dacă datele lor cu caracter personal vor fi utilizate, ce tip de date se colectează (cum ar fi numele, adresa, data naşterii) şi în ce scop sunt colectate acestea.De asemenea, acestea ar trebui să eticheteze în mod clar dispozitivele care „citesc” informaţiile stocate în cipurile inteligente, pentru ca acestea să poată fi identificate, şi să pună la dispoziţie un punct de contact de unde cetăţenii să poată obţine mai multe informaţii.

  -       Asociaţiile şi organizaţiile din domeniul comerţului cu amănuntul ar trebui să atragă atenţia consumatorilor asupra produselor care conţin cipuri inteligente, prin adoptarea unui semn comun la nivel european care să indice prezenţa unui cip inteligent într-un produs.

  -       Înainte de a utiliza cipuri inteligente, companiile şi autorităţile publice ar trebui să realizeze evaluări ale impactului în ceea ce priveşte protecţia vieţii private şi a datelor.Aceste evaluări, supervizate de autorităţile naţionale însărcinate cu protecţia datelor, ar trebui să asigure faptul că datele cu caracter personal sunt în siguranţă şi bine protejate.

  În 2008 s-au vândut, la nivel mondial, 2,2 miliarde de dispozitive RFID, cum ar fi cele utilizate pentru plata taxelor de autostradă sau pentru identificarea containerelor de transport, dintre care aproximativ o treime s-au vândut în Europa.Potrivit estimărilor, piaţa mondială a dispozitivelor RFID s-a ridicat la 4 miliarde EUR în 2008 şi urmează să crească până la circa 20 miliarde EUR până în 2018.

  Context

  În 2006, Comisia Europeană a lansat o consultare publică (IP/06/289)cu privire la realizarea şi utilizarea de cipuri inteligente (sau de tehnologii de identificare prin frecvenţă radio).Pe baza acestei consultări, Comisia a adoptat ulterior, în martie 2007, o comunicare (IP/07/332) în care arăta că publicul aşteaptă măsuri suplimentare de protecţie a vieţii private şi a datelor.Recomandarea adoptată astăzi, a cărei elaborare s-a bazat pe consultarea tuturor părţilor interesate, inclusiv furnizorii şi utilizatorii acestei tehnologii, organismele de standardizare, organizaţiile consumatorilor, grupurile din cadrul societăţii civile şi sindicatele, constituie un răspuns la aceste aşteptări şi vizează crearea de condiţii echitabile pentru industria europeană de profil, respectând în acelaşi timp dreptul la viaţă privată al persoanelor.Statele membre au acum la dispoziţie doi ani pentru a informa Comisia cu privire la măsurile pe care intenţionează să le ia pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor din recomandare. În termen de trei ani, Comisia va prezenta un raport cu privire la implementarea recomandării, inclusiv o analiză a impactului acesteia asupra companiilor şi a autorităţilor publice care utilizează cipuri inteligente, precum şi asupra cetăţenilor.

  Pagini Utile

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii