Cale de navigare

Ajutoare de stat: Comisia prelungeşte normele de susţinere a producţiei cinematografice până la sfârşitul anului 2012

29/01/2009

Astăzi, Comisia Europeană a adoptat o comunicare privind prelungirea valabilităţii criteriilor de evaluare a ajutoarelor de stat pentru producţiile cinematografice şi operele audiovizuale până la data de 31 decembrie 2012.Aceste criterii, stabilite într-o comunicare a Comisiei din 2001, sunt utilizate de Comisie pentru a aproba schemele naţionale, regionale şi locale de sprijinire a producţiei cinematografice, în cadrul normelor privind ajutoarele de stat în UE.Noua comunicare a Comisiei identifică, de asemenea, mai multe tendinţe care ar putea fi abordate într-o viitoare comunicare privind cinematografia.La nivelul UE, în fiecare an se cheltuiesc aproximativ 1,6 miliarde de euro pentru susţinerea producţiei cinematografice naţionale.

  Comisarul pentru concurenţă, dna Neelie Kroes, a declarat:„Cinematografia europeană este una dintre pietrele de temelie ale expresiei culturale europene.Importanţa sa este recunoscută de normele UE în materie de concurenţă şi, în special, de controlul ajutoarelor de stat.Mă bucur că extinderea comunicării privind cinematografia îmi permite să aprob în continuare sprijinul acordat de statele membre filmelor europene.Concurenţa şi cultura pot coexista în mod armonios şi se pot consolida reciproc, astfel cum dovedesc normele noastre”.

  „Marele succes al celui mai bun film european din 2008, producţia italiană «Gomora», ilustrează forţa cinematografiei europene, care este capabilă să călătorească şi să aibă succes în afara graniţelor”, a declarat Viviane Reding, comisarul UE pentru media. „Pentru a se exprima, creatorii europeni au nevoie de un mediu stabil pentru industria filmului. De aceea, astăzi reconfirmăm actuala abordare a Comisiei privind ajutoarele naţionale în domeniul cinematografiei pentru încă trei ani. Industria audiovizuală europeană se confruntă cu noi provocări pe pieţele cu o evoluţie rapidă. De aceea, trebuie să lansăm, de asemenea, o dezbatere pentru a găsi metode să transformăm aceste provocări în oportunităţi, în special printr-o mai bună utilizare a dimensiunii pieţei interne şi privind dincolo de graniţele Europei. Recenta propunere a Comisiei privind MEDIA Mundus, un program de cooperare între profesioniştii europeni din domeniul cinematografiei şi omologii lor din ţări emergente, se înscrie în această direcţie” (a se vedea IP/09/26).

  Prin decizia luată astăzi, Comisia va continua să aplice criteriile stabilite în comunicarea privind cinematografia din 2001 (a se vedea IP/01/1326) pentru evaluarea compatibilităţii schemelor de ajutor ale statelor membre cu normele privind ajutoarele de stat din Tratatul CE, până cel târziu la data de 31 decembrie 2012. Aceste criterii au fost anterior extinse în 2004 şi 2007 (a se vedea IP/04/343 şi IP/07/820).

  Tendinţele cele mai recente identificate în comunicarea de astăzi includ sprijinul acordat altor aspecte decât producţia cinematografică şi de televiziune (precum distribuţia şi proiecţia digitală a filmelor), mai multe scheme de ajutor pentru producţia cinematografică la nivel regional, precum şi concurenţa între anumite state membre de a folosi ajutoarele de stat pentru a atrage investiţii străine din partea unor mari companii de producţie cinematografică, în special din SUA. Aceste tendinţe ar putea duce, în timp util, la o mai mare acurateţe a criteriilor în materie de ajutoare de stat. Totuşi, întrucât acestea sunt aspecte complexe, Comisia doreşte să reflecteze asupra lor împreună cu statele membre, organismele de sprijinire a producţiei cinematografice şi industria europeană a filmului.

  Context

  Comunicarea Comisiei privind cinematografia din 2001 a stabilit patru criterii specifice de compatibilitate, conform cărora ajutoarele pentru producţiile cinematografice şi de televiziune pot fi aprobate ca ajutoare culturale, în conformitate cu articolul 87 alineatul (3) litera (d) din Tratatul CE, necesitând totodată respectarea principiului general al legalităţii. Aceste criterii se referă la următoarele aspecte:

  •       ajutorul trebuie să fie destinat unui produs cultural;

  •       producătorul trebuie să aibă libertatea de a cheltui cel puţin 20% din bugetul de producţie în alte state membre, fără reducerea ajutorului acordat în cadrul unei scheme, ca urmare a obligaţiilor de teritorializare a cheltuielilor;

  •       în principiu, intensitatea ajutorului trebuie să se limiteze la 50% din bugetul de producţie, cu excepţia filmelor cu grad de dificultate şi a filmelor cu buget redus; şi

  •       suplimentele de ajutor pentru activităţi specifice de producţie nu sunt autorizate.

  Valabilitatea acestor criterii trebuia să expire la data de 31 decembrie 2009.Ca urmare a unei consultări publice pe această temă, lansată în octombrie 2008 (a se vedea IP/08/1580), Comisia a decis astăzi să extindă valabilitatea până la data de 31 decembrie 2012.

  UE însăşi susţine sectorul cinematografic european prin programul MEDIA 2007, care oferă, pentru perioada 2007-2013, 755 de milioane de euro pentru formare şi pentru producerea şi distribuirea filmelor europene în afara graniţelor (a se vedea IP/07/169). Datorită susţinerii MEDIA, 9 din 10 filme europene sunt prezentate în afara ţării în care au fost produse.

  Pentru detalii suplimentare, a se vedea MEMO/09/33.

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii