Cale de navigare

Comisia salută sprijinul politic acordat de Consiliu pachetului privind cerul unic european

30/03/2009

După votul pozitiv din Parlamentul European de săptămâna trecută, miniştrii transporturilor au confirmat astăzi acordul stabilit privind un pachet aviatic de anvergură. Acest pachet, care va fi adoptat în mod formal de Consiliu în următoarele săptămâni, consolidează cerul unic european, atribuie Agenţiei Europene de Siguranţă a Aviaţiei responsabilitatea pentru toate elementele de siguranţă ale sectorului aviatic şi stimulează punerea în aplicare a unor noi tehnologii. În ansamblu, aceste măsuri vor oferi zboruri mai sigure, mai ecologice şi mai eficiente din punctul de vedere al costurilor. Economiile anuale ale transportatorilor aerieni sunt estimate la patru miliarde de euro. În acelaşi timp, Planul general pentru ATM va plasa industria aeronautică europeană în avangarda inovării tehnologiilor de gestionare a traficului aerian, creând astfel o infrastructură europeană performantă şi oferindu-le producătorilor un avantaj concurenţial pe pieţele mondiale.

  Vicepreşedintele Comisiei responsabil cu transporturile, Antonio Tajani, a declarat:„Europa are nevoie de un sistem de gestionare a traficului aerian care să poată face faţă viitoarei dezvoltări a sectorului aeronautic. Pasagerii aşteaptă servicii de înaltă calitate.Acest pachet de măsuri va oferi zboruri mai sigure, mai ecologice şi mai eficiente din punctul de vedere al costurilor. Aeronavele vor putea parcurge rutele cele mai scurte, în conformitate cu cerinţele de mediu tot mai stricte.Pentru prima oară, nevoile utilizatorilor spaţiului aerian devin elementul central al sistemului. Pachetul nu ar fi putut sosi într-un moment mai oportun decât acum, când sectorul se află în dificultate din cauza crizei actuale.”

  Primul pilon al pachetului aduce o serie de îmbunătăţiri legislaţiei iniţiale privind cerul unic european (a se vedea IP/01/1398), inclusiv obiective de performanţă obligatorii pentru furnizorii de servicii de navigaţie aeriană, funcţii de gestionare a reţelei europene pentru a asigura convergenţa între reţelele naţionale, precum şi o dată definitivă până la care statele membre să-şi îmbunătăţească performanţele, inclusiv printr-un proces de cooperare sporită şi integrare mai profundă a furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană cunoscut sub denumirea de blocuri funcţionale ale spaţiului aerian.

  Pilonul tehnologic se concentrează asupra introducerii de tehnologii de ultimă generaţie. Programul SESAR reuneşte toate părţile interesate din sectorul aeronautic în vederea elaborării, validării şi punerii în funcţiune a unui sistem modern de gestionare a traficului aerian la nivel european.

  Pilonul siguranţei prevede responsabilităţi sporite pentru Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei (AESA). Acesta va garanta existenţa unor reguli precise, uniforme şi obligatorii pentru funcţionarea aeroporturilor, gestionarea traficului aerian şi serviciile de navigaţie aeriană, precum şi o supraveghere eficace a implementării lor de către statele membre. Aceste noi competenţe ale AESA permit agenţiei să exercite un control mai cuprinzător asupra siguranţei aviatice europene şi să se asigure că sunt aplicate reglementări de siguranţă comune în toate etapele zborului, încă de pe pistă.

  În sfârşit, pilonul capacităţii aeroportuare abordează chestiunea insuficienţei pistelor şi infrastructurilor aeroportuare, care riscă în prezent să devină o problemă majoră.Iniţiativa vizează o mai bună coordonare a intervalelor orare aeroportuare acordate operatorilor de aeronave prin măsuri de gestionare a traficului aerian, precum şi prin instituirea unui observator al capacităţii aeroportuare pentru o integrare completă a aeroporturilor în reţeaua aeronautică.

  Noul pachet legislativ plasează chestiunile legate de mediu în centrul preocupărilor legate de cerul unic european, iar mai buna gestionare a traficului aerian urmăreşte reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră produse de avioane.Se preconizează îmbunătăţiri de până la 10% pe zbor, ceea ce înseamnă o economie de 16 milioane de tone de CO2 pe an şi o reducere a costurilor anuale cu 2,4 miliarde de euro pentru utilizatorii spaţiului aerian. Astfel, aviaţia va putea face faţă integrării sale în sistemul european de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră.

  Dat fiind că factorul uman este elementul central al furnizării de servicii de navigaţie aeriană, instituţiile europene au adoptat şi o declaraţie prin care îşi exprimă dorinţa de a conlucra, implicând personalul în aplicarea pachetului aviatic pentru a asigura standarde înalte de competenţă pentru toate categoriile de angajaţi care garantează siguranţa şi pentru a spori încrederea în mecanismele de raportare a incidentelor.

  Pagini Utile

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii