Cale de navigare

Facilitarea obţinerii de probe în materie penală dintr-un stat membru în altul şi asigurarea admisibilităţii acestora

11/11/2009

Comisia a adoptat astăzi o carte verde care se înscrie în seria de acţiuni suplimentare vizând să amelioreze cooperarea între statele membre în legătură cu obţinerea probelor în materie penală.Comisia ia în calcul înlocuirea regimului juridic actual, fragmentat, privind obţinerea de probe în materie penală printr-un instrument unic, întemeiat pe principiul recunoaşterii reciproce, care să cuprindă toate tipurile de probe şi să introducă standarde comune, pentru a garanta admisibilitatea acestora în instanţe.Prin intermediul cărţii verzi, statele membre şi părţile implicate relevante sunt consultate cu privire la validitatea acestei abordări şi cu privire la o serie de aspecte care sunt importante în acest domeniu.

  Vicepreşedintele Jacques Barrot, comisarul responsabil pentru justiţie, libertate şi securitate, a declarat:„Confruntată cu criminalitatea transfrontalieră, acţiunea justiţiei nu trebuie să fie obstrucţionată de diferenţele existente între sistemele judiciare ale statelor membre şi de lipsa recunoaşterii reciproce a hotărârilor judecătoreşti.În acest sens, este deosebit de important să se încurajeze cooperarea mai eficace în legătură cu obţinerea tuturor tipurilor de probe în materie penală, facilitând şi accelerând astfel cooperarea judiciară între statele membre.”

  Normele existente în legătură cu obţinerea de probe dintr-un alt stat membru sunt cuprinse într-o serie de instrumente coexistente, bazate pe diferite principii fundamentale şi acoperind diferite domenii de aplicare,ceea ce complică aplicarea normelor şi poate genera confuzie în rândul practicienilor, conducând la situaţii în care aceştia nu folosesc instrumentul cel mai potrivit pentru o anumită probă.În ultimă instanţă, aceşti factori pot, prin urmare, să afecteze cooperarea transfrontalieră eficace.

  Mai mult decât atât, problema admisibilităţii în faţa unei instanţe a unei probe obţinute într-un alt stat membru este abordată doar indirect, deoarece nu există standarde comune pentru colectarea de probe.Acest lucru creează riscul ca normele privind obţinerea de probe în materie penală să funcţioneze în mod eficient doar între statele membre cu standarde interne similare în materie de colectare de probe.

  În conformitate cu obiectivele stabilite în comunicarea sa „Un spaţiu de libertate, securitate şi justiţie în serviciul cetăţenilor” din 10 iunie 2009, Comisia intenţionează să adopte măsuri suplimentare pentru a îmbunătăţi cooperarea între statele membre cu privire la obţinerea de probe în materie penală.

  Comisia ia în calcul înlocuirea actualului regim juridic privind obţinerea de probe în materie penală printr-un singur instrument întemeiat pe principiul recunoaşterii reciproce şi acoperind toate tipurile de probe.De asemenea, aceasta ia în calcul introducerea de standarde comune privind colectarea probelor în materie penală.

  Obiectivul cărţii verzi este consultarea statelor membre şi a părţilor implicate în cauză cu privire la validitatea acestei abordări şi cu privire la o serie de aspecte care sunt importante în acest domeniu.

  Pagini Utile

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii