Cale de navigare

Comisarul Reding salută noua Cartă europeană privind libertatea presei

09/06/2009

Comisarul Viviane Reding s-a întâlnit astăzi cu dl Hans-Ulrich Jörgens, redactor-şef al revistei germane Stern şi iniţiator al Cartei europene privind libertatea presei.Carta a fost semnată la 25 mai de către 48 de jurnalişti europeni din 19 ţări pentru a proteja presa de intervenţii guvernamentale şi pentru a asigura accesul jurnaliştilor la sursele de informaţie. Carta, care enunţă principalele valori pe care autorităţile publice trebuie să le respecte în relaţia cu jurnaliştii, a fost prezentată şi înmânată astăzi de dl Jörgens Comisarului Viviane Reding, care a salutat adoptarea de către jurnalişti a acestei prime Carte europene privind libertatea presei.

  „Carta privind libertatea presei iniţiată de comunitatea jurnaliştilor europeni reprezintă o importantă reafirmare a valorilor de bază, inclusiv pluralismul mijloacelor de informare în masă şi libertatea de exprimare şi de informare, care stau la baza tradiţiilor democratice ale Europei şi sunt înscrise în documentele juridice fundamentale.De asemenea, Carta reaminteşte faptul că pentru a dispune de o libertate a presei eficace, autorităţile publice au de jucat un rol important:ele trebuie să fie gata să apere libertatea de exprimare şi să stimuleze dezvoltarea acesteia”, a afirmat Viviane Reding, Comisarul UE pentru Societatea Informaţională şi Mass-Media.„Din aceste motive, Carta reprezintă un important pas înainte în sensul reafirmării acestor drepturi şi valori fundamentale, permiţând invocarea acestora de către jurnalişti împotriva guvernelor şi autorităţilor publice ori de câte ori simt că libertatea activităţii lor jurnalistice este ameninţată în mod abuziv”.

  Dl Hans-Ulrich Jörges, redactor şef al revistei germane Stern şi iniţiator al Cartei a adăugat:„Dnă Viviane Reding, vă suntem foarte recunoscători pentru faptul că aţi susţinut de la bun început şi fără rezerve ideea unei Carte europene privind libertatea presei.Ne aşteptăm de aceea ca însăşi Comisia Europeană să respecte această Cartă şi să contribuie în mod activ la aplicarea ei în întreaga Europă.În acelaşi timp, ne aşteptăm ca recunoaşterea Cartei să devină o condiţie pentru ţările candidate la intrarea în UE în cadrul viitoarelor negocieri de aderare.Scopul principal al Cartei este acela de a unifica în final Europa şi din punct de vedere jurnalistic şi de a oferi tuturor colegilor posibilitatea de a-i invoca principiile în situaţiile în care libertatea presei este încălcată.”

  Cele zece articole ale Cartei stabilesc principiile fundamentale pe care guvernele trebuie să le respecte în relaţia cu jurnaliştii, cum sunt interzicerea cenzurii, liberul acces la resursele mass-media naţionale şi internaţionale, precum şi libertatea de a culege şi disemina informaţii.De asemenea, Carta subliniază necesitatea de a proteja jurnaliştii împotriva acţiunilor de spionaj îndreptate împotriva lor şi solicită un sistem juridic eficient menit să apere drepturile jurnaliştilor (textul complet al Cartei se găseşte în anexă).Până în prezent, textul Cartei a fost tradus în opt limbi (engleză, franceză, germană, daneză, croată, rusă, poloneză şi română) şi este disponibil online, unde poate fi semnat de jurnaliştii interesaţi.

  Ideea unei Carte privind libertatea presei s-a născut în 2007, cu ocazia unei întâlniri între Comisarul Reding, dl Jörges şi alţi redactori-şefi ai unor ziare europene (IP/07/713). Aceste dialoguri la nivel înalt între presa scrisă şi Comisie au fost organizate începând cu 2005 pe bază anuală, pe diverse teme ( a se vedea, de asemenea, IP/05/1164, IP/06/1445 şi IP/08/1091), de grupul operativ pentru media al Comisiei (Media Task Force), care trece în revistă toate iniţiativele Comisiei pentru a se asigura că acestea nu afectează, în mod neintenţionat, libertatea editorială sau comercială a presei scrise. Carta privind libertatea presei este un rezultat concret al acestor discuţii fructuoase între diverse mijloace de informare şi Comisia Europeană.

   

  Pagini Utile

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii