Cale de navigare

O mai bună legiferare – analiza strategică

29/01/2009

Analiza strategică privind O mai bună legiferare în Uniunea Europeană anunţată astăzi de Comisia Europeană arată că o mai bună legiferare reprezintă o componentă esenţială a răspunsului Europei la criza economică şi financiară.Analiza arată că cetăţenii şi societăţile comerciale, în special întreprinderile mici şi mijlocii (IMM), au deja beneficii de pe urma măsurilor simplificate şi a reducerii costurilor administrative.Ca urmare a unei simplificări radicale, până în prezent s-a propus eliminarea a 1 300 de acte, reprezentând aproximativ 10% din acquis sau 7 800 de pagini de Jurnal Oficial.Măsurile de reducere a sarcinii administrative prezentate deja sau prevăzute reprezintă economii care depăşesc 30 de miliarde EUR.Doar în ce priveşte TVA-ul, propunerea anunţată astăzi generează economii de 18 miliarde EUR.Iniţiativele Comisiei privind sarcinile administrative au inspirat cele mai multe state membre, iar 21 dintre acestea au pus în practică la nivel naţional programe naţionale ambiţioase de reducere a sarcinilor administrative.În final, Comisia va continua să îmbunătăţească calitatea tuturor noilor acte legislative pe care le emite prin creşterea calităţii evaluărilor de impact pe care le elaborează.Aceasta se va realiza prin întărirea verificării subsidiarităţii, îmbunătăţirea procesului de consultare a părţilor interesate şi prin evaluarea mai amănunţită a impactelor asupra, de exemplu, IMM-urilor, sarcinilor administrative, drepturilor fundamentale, consumatorilor şi regiunilor.

  José Manuel Barroso, preşedintele Comisiei Europene, a declarat:„Reducerea sarcinii administrative propusă de Comisie este o componentă esenţială a iniţiativei de redresare a Europei.Vremurile sunt în schimbare.Procesul de legiferare trebuie să fie unul dinamic şi nu static.El trebuie să fie adaptat la noi situaţii şi la noi necesităţi.Prin îmbunătăţirea procesului de consultare a părţilor interesate, prin elaborarea unor evaluări de impact ameliorate şi prin reducerea sarcinilor administrative putem face ca procesul de legiferare la nivel european să fie mai tot mai eficace şi mai uşor de aplicat.Comisia acţionează deja în acest sens.Sper ca în lunile care urmează statele membre şi Parlamentul European să impulsioneze eforturile noastre şi să acţioneze şi ele în acest sens”.

  Vicepreşedintele Günter Verheugen a afirmat: „La patru ani de la lansare, strategia pentru o mai bună legiferare este un succes.Am obţinut deja rezultate impresionante şi suntem hotărâţi să mergem mult mai departe până la sfârşitul acestui an. Legiferarea mai bună – legiferare acolo unde este necesar, dar cu menţinerea sarcinilor asupra întreprinderilor şi a cetăţenilor la un nivel minim necesar – trebuie să rămână o componentă esenţială a răspunsului nostru la dificultăţile economice actuale.”

  Simplificarea radicală a legislaţiei UE a continuat în 2008

  Prin simplificarea şi codificarea legislaţiei, actuala Comisie a întreprins acţiuni care, după obţinerea acordului Consiliului şi Parlamentului, vor reduce acquis-ul legislaţiei UE cu aproape 10% – aproximativ 1 300 de acte legislative şi 7 800 de pagini de Jurnal Oficial.Totuşi, simplificarea poate fi şi mai amplă, astfel încât în 2009 Comisia va examina 33 de iniţiative în domeniu.În urma unei acţiuni de revizuire a legislaţiei UE, un număr de 81 de acţiuni suplimentare ar putea fi incluse în activităţile viitoare de simplificare.Prin urmare, viitoarea Comisie ar trebui să poată duce la bun sfârşit procesul de simplificare.

  Pentru mai multe informaţii, a se vedea MEMO/09/31

  Reducerea sarcinii administrative se desfăşoară cu viteză maximă

  De la prezentarea de către Comisia Europeană a propunerii de reducere a sarcinilor administrative care revin întreprinderilor din UE cu 25% până în 2012 şi de a implica şi statele membre, numărul celor care au stabilit obiective naţionale similare de reducere a crescut semnificativ de la 7 (2006), la 14 (2007) şi apoi la 21 (2008).

  În 2007 şi 2008 Comisia a iniţiat 21 de acţiuni rapide (AR) reprezentând economii pentru întreprinderile din UE estimate la 2,3 miliarde EUR.În plus, s-au pus bazele pentru a permite Comisiei să elaboreze propuneri care să genereze reduceri de cost la scară mare.Astăzi, Comisia a adoptat o propunere de revizuire ambiţioasă a directivei privind TVA-ul, pentru a îndepărta barierele din calea facturării electronice.Potenţialul de reducere anuală pe termen mediu ar putea ajunge până la 18 miliarde EUR.În cazul dreptului societăţilor comerciale, Comisia plănuieşte să propună ca statele membre să poată exclude micro-întreprinderile din domeniul de aplicare a directivelor UE privind contabilitatea, ceea ce ar genera economii suplimentare de 7 miliarde EUR.Principiul „a gândi mai întâi la scară mică” se aplică pe deplin acestor directive pentru a adapta sistemul nevoilor IMM-urilor.

  Pentru mai multe informaţii, a se vedea MEMO/09/30

  Mai multe informaţii (Secretariat General)

  Mai multe informaţii (DG Întreprinderi şi Industrie)

  Pentru mai multe informaţii privind facturarea electronică, a se vedea IP/09/132

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii