Cale de navigare

Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional salută reînnoirea angajamentelor celor mai mari bănci străine din România

21/05/2009

La o reuniune de coordonare a Grupului Bancar European, care a avut loc la Bruxelles în data de 19 mai 2009, băncile-mamă a celor mai mari nouă bănci care desfăşoară operaţiuni în România şi-au reînnoit angajamentele de a-şi susţine filialele din această ţară. Aceste angajamente, alături de pachetul de sprijin privind balanţa de plăţi, vor ajuta sistemul bancar din România să treacă mai uşor prin această perioadă de criză, vor restabili încrederea investitorilor şi vor readuce economia pe făgaşul creşterii economice.

    În contextul efectelor negative ale crizei financiare globale asupra situaţiei economice şi financiare din România, autorităţile române au cerut sprijin pentru balanţa de plăţi din partea  Uniunii Europeane şi a Fondului Monetar Internaţional. Banca Mondială, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Europeană pentru Investiţii, Corporaţia Financiară Internaţională (IFC) şi Agenţia de Garantare a Investiţiilor Multilaterale (MIGA) oferă sprijin financiar, inclusiv prin planul de acţiune comun al instituţiilor financiare internaţionale. Succesul programului de reformă macroeconomică şi sustenabilitatea balanţei de plăţi depind într-o mare măsură de implicarea continuă a băncilor străine în România. În data de 26 martie la Viena, Austria, băncile-mamă a celor mai mari nouă banci străine care desfăşoara operaţiuni în România (Grupul Erste Bank,  Raiffeisen International, Eurobank EFG, National Bank of Greece, Unicredit Group, Société Generale, Alpha Bank, Volksbank, Piraeus Bank) au convenit asupra unei declaraţii privind menţinerea implicării lor în România şi creşterea capitalului filialelor, după cum este necesar (a se vedea Declaraţia finală a băncilor participante).

    După întâlnirea de la Viena, Banca Naţională a României a efectuat o serie de teste de stres. Rezultatele acestora au fost discutate cu celelalte bănci, confirmându-se astfel faptul că acestea au suficiente resurse de capital şi rezerve importante de lichidităţi. În urma discuţiilor ţinute în data de 19 mai la Bruxelles, cele nouă bănci au convenit să transmită, în săptămânile următoare, scrisori bilaterale de angajament pentru a atinge obiectivele asupra cărora s-a convenit la Viena. Aceste angajamente prevăd o creştere preventivă a ratei minime de adecvare a capitalului în cazul fiecărei filiale de la 8 la 10 procente pe întreaga durată a programului şi, împreună cu pachetul de sprijin financiar internaţional acordat României, vor ajuta sistemul bancar românesc să treacă mai uşor prin această perioadă de criză, vor restabili încrederea investitorilor şi vor readuce economia pe făgaşul creşterii economice durabile.

    Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional au prezidat reuniunea de coordonare a Grupului Bancar European. Grupul Bancar Mondial, Banca Europeană pentru Dezvoltare, Banca Europeană pentru Investiţii, Banca Naţională a României, autorităţile de supervizare a sistemelor bancare şi miniştrii de finanţe (din Austria, Franţa, Grecia şi Italia) şi Banca Centrală Europeană au participat de asemenea la reuniune.

    Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii