Cale de navigare

Programul MEDIA 2007-2013

20/12/2011

În cadrul ediţiei 2011 a Premiilor Academiei Europene de Film, care s-a desfăşurat în 3 decembrie la Berlin, au fost premiate şase filme sprijinite financiar prin programul pentru cinematografie MEDIA al Uniunii Europene. Mai mult, 17 dintre cele 24 de filme nominalizate pentru premii au beneficiat de un sprijin în valoare totală de peste 7,5 milioane de euro din partea programului MEDIA pentru producţie şi distribuţie.

  Cu un buget de 755 milioane de euro, programul MEDIA contribuie la industria de film şi cea audiovizuală a Europei în perioada 2007-2013, urmărind îmbunătăţirea distribuţiei şi consolidarea competitivităţii sectorului. Faptul că acest program este benefic pentru cultură reiese din impactul şi din premiile câştigate de filmele finanţate prin această modalitate. Câteva titluri ale filmelor câştigătoare de-a lungul timpului: 4 luni, 3 săptămâni şi două zile de Cristian Mungiu, Good Bye Lenin! de Wolfgang Becker, La Vie en Rose de Olivier Dahan, La Vita è bella de Roberto Benigni, Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain de Jean-Pierre Jeunet, Volver de Pedro Almodóvar.

  Dar ce este mai exact programul MEDIA?

  MEDIA este programul european lansat acum 20 de ani cu scopul de a sprijini industria audiovizuală europeană. Programul a susţinut dezvoltarea şi distribuţia a mii de filme, festivaluri şi proiecte în întreaga Europă. În perioada 2001-2006, mai mult de jumătate de miliard de euro a fost investit în 8 000 de proiecte din 30 de ţări. Multimedia 2007-2013 este al patrulea program multianual din 1991, având un buget de 755 milioane de euro. A fost lansat de Comisia Barosso pentru a permite utilizarea mai intensă a tehnologiei digitale în distribuţia filmelor şi a altor lucrări audiovizuale.

  Efectele revoluţiei digitale şi extinderea Uniunii Europene au determinat o regândire a priorităţilor şi structurii programului. O consultare publică organizată de Comisia Europeană pentru pregătirea programului MEDIA 2007 a identificat zone unde erau necesare schimbări. Programul trebuia să fie adaptat schimbărilor tehnologice şi să se adreseze: problemelor profesioniştilor din domeniul audiovizual din ţările recent intrate în UE, acţiunilor inovatoare destinate domeniului digital, finanţării afacerilor mici şi medii din această zonă. O altă prioritate o constituie distribuţia şi promovarea filmelor europene în afara ţării lor de origine, în Europa şi în întreaga lume. Bugetul pentru promovare reprezintă 65% din total.

  Obiectivele programului MEDIA sunt: păstrarea şi sporirea diversităţii culturale şi a moştenirii cinematografice şi audiovizuale, garantarea accesului publicului european la această moştenire şi promovarea dialogului intercultural; creşterea distribuţiei şi a circulaţiei creaţiilor audiovizuale în interiorul şi în afara Uniunii Europene, inclusiv printr-o cooperare mai puternică între actori; întărirea competitivităţii sectorului audiovizual european în cadrul unei pieţe europene competitive şi deschise, favorabile creării locurilor de muncă, inclusiv prin promovarea legăturilor dintre profesioniştii din domeniul audiovizual.

  Cele cinci linii de acţiune ale programului MEDIA

  Programul MEDIA 2007-2013 este împărţit în cinci linii de acţiune.

  Trainingul pentru profesionişti, care cuprinde trainingul MEDIA continuu şi trainingul MEDIA iniţial. Primul permite crearea unor reţele de training pan-europene care să ajute profesioniştii din industria audiovizuală să-şi perfecţioneze competenţele pe piaţa internaţională. Al doilea vizează încurajarea schimburilor, cooperării între şcolile/universităţile de film şi audiovizual, pe de o parte şi industrie, pe de altă parte.

  Dezvoltarea proiectelor de producţie şi a campaniilor permite finanţarea producătorilor europeni independenţi ai proiectelor audiovizuale, atât înainte cât şi în timpul producţiei. Finanţarea este destinată acoperirii cheltuielilor cu dezvoltarea proiectului (care poate fi dramă, desen animat sau documentar creativ) sau cu producţia de televiziune (care permite participarea sau cooperarea a cel puţin trei emiţători din diverse state membre). De asemenea, poate fi subvenţionată o parte din garanţiile aferente obţinerii unui credit de la instituţiile financiare.

  Distribuţia lucrărilor cinematografice şi a programelor audiovizuale: MEDIA încurajează circularea lucrărilor audiovizuale europene între diferitele state participante la acest program. Se oferă sprijin distribuitorilor filmelor europene, agenţilor de vânzare europeni şi editorilor de DVD-uri europene. MEDIA sprijină, totodată, distribuirea lucrărilor audiovizuale europene la nivelul cinematografelor şi al programelor de televiziune.

  Promovarea lucrărilor cinematografice şi a programelor audiovizuale, aici fiind inclus sprijinul pentru festivalurile de film: Programul MEDIA sprijină numeroase modalităţi de promovare pentru a ajuta producătorii europeni independenţi şi distribuitorii să obţină acces şi să participe la cele mai importante şi de impact evenimente internaţionale şi să promoveze lucrările europene în toate pieţele internaţionale majore.

  Proiectele pilot: Programul MEDIA oferă suport proiectelor pilot pentru ca acestea să se poată adapta evoluţiei pieţei, fiind pus accent pe introducerea şi utilizarea tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor.

  MEDIA Mundus

  Programul MEDIA este dedicat şi ţărilor din afara Europei. Această acţiune a fost lansată şi adoptată de către Parlamentul European în decembrie 2007, pentru a consolida cooperarea artistică între profesioniştii mediului audiovizual din pieţele europene şi cele din ţările lumii a treia. Acţiunea s-a desfăşurat până în 2010, după care Comisia Europeană a propus lansarea programului MEDIA Mundus, bazându-se pe rezultatele obţinute anterior. Programul se va desfăşura între 2011 şi 2013 având un buget de 15 milioane de euro pentru finanţarea proiectelor depuse de profesionişti din domeniul audiovizual.

  MEDIA Literacy

  Alfabetizarea în domeniul media este esenţială în zilele noastre atât pentru generaţia tânără dar şi pentru adulţi şi persoanele în vârstă, pentru profesionişti dar şi pentru copii, părinţi, profesori. Această componentă a programului MEDIA permite accesul la educaţie în acest sens, la înţelegerea şi abordarea critică privind conţinutul media şi crearea comunicării în diverse contexte. MEDIA Literacy se referă la toate canalele media (televiziune şi film, radio şi muzică înregistrată, media imprimată, internet şi alte tehnologii de comunicare digitală) Scopul acestui program este de a creşte gradul de conştientizare al oamenilor faţă de nenumăratele forme ale mesajelor media pe care le întâlnesc în viaţa lor cotidiană.

  MEDIA România

  Pentru a putea participa la programul MEDIA, trebuie contactat biroul MEDIA existent în fiecare stat membru UE. Aceste birouri oferă informaţii şi consultanţă. Conform site- ului http://www.media-romania.eu, MEDIA Desk România pune la dispoziţia celor interesaţi informaţii privind oportunităţile de finanţare oferite de Programul MEDIA 2007-2013 al Uniunii Europene, actualizează permanent informaţia privind reglementările juridice europene şi naţionale relevante pentru sectorul audiovizual, organizează seminarii şi reuniuni pentru diseminarea proiectelor de succes finanţaţe prin intermediul Programului, editează şi distribuie gratuit broşuri şi pliante conţinând date sintetice despre evoluţia programului în România şi Europa.

  Programul MEDIA este considerat un succes. Deja s-au pus bazele unui nou program – "Europa creativă" – dat publicităţii de Comisia Europeană pe 25 noiembrie 2011, acesta fiind o continuare a programelor Cultura şi Media. Se va desfăşura în intervalul 2014-2020 şi va avea un buget de 1,8 miliarde de euro. Noul program ar aloca peste 900 de milioane EUR pentru a susţine sectorul cinematografic şi al audiovizualului (domeniu cuprins în actualul program MEDIA) şi aproape 500 de milioane EUR pentru cultură. Comisia propune, de asemenea, să se aloce peste 210 milioane EUR pentru o nouă facilitate de garanţie financiară care ar permite micilor operatori să aibă acces la împrumuturi bancare de până la 1 miliard EUR şi aproximativ 60 de milioane EUR în sprijinul cooperării în materie de politici şi al promovării abordărilor inovatoare faţă de atragerea publicului şi noile modele de afaceri.

  Ultima actualizare: 20/12/2011  |Începutul paginii