Cale de navigare

“Cooperarea consolidată”, un raspuns viabil pentru solutionarea divorţurilor transfrontaliere pe teritoriul Uniunii Europene

28/03/2010

  Necesitatea unui astfel de proiect

  În fiecare an se înregistrează aproximativ 300.000 de căsătorii internaţionale pe teritoriul Uniunii Europene. Potrivit datelor oficiale, o cincime dintre divorţurile ce au loc pe teritoriul comunitar în fiecare an, implică cupluri internaţionale, în cazul acesta regăsindu-se circa 140.000 de cupluri. Ajunse în această conjunctură, astfel de cupluri se pot confrunta cu probleme juridice, în condiţiile în care 20 din cele 27 de state ale UE stabilesc legislaţia aplicabilă pe baza a diverşi factori consideraţi relevanţi precum naţionalitate şi şederea de lungă durată, iar şapte state (Danemarca, Letonia, Irlanda, Cipru, Finlanda, Suedia şi Regatul Unit) aplică strict legislaţia lor naţională. Lipsa unor practici comune la nivelul Uniunii Europene împiedică divorţurile amiabile, cresc costurile aferente şi deseori produc chiar şi traume în cadrul cuplurilor transfrontaliere. 

  Încă din 2006, Comisia Europeană şi-a propus să ajute cuplurile internaţionale printr-un set de măsuri (aşa-numitul Roma III), însă nu a beneficiat de sprijinul unanim din partea statelor membre.  În 28 iulie şi 12 august 2008, precum şi în 12 ianuarie 2009, un grup de 10 state membre au adresat comisiei o solicitare oficială pentru stabilirea unor norme de „cooperare consolidata” în privinţa divorţurilor internaţionale care să se aplice iniţial pe teritoriul acestor „state membre participante”, ulterior orice stat membru putându-se alătura. Iniţiatorii acestei propuneri sunt Austria, Bulgaria, Franţa, Grecia, Ungaria, Italia, Luxemburg, România, Slovenia şi Spania.

  Divorţurile transfrontaliere – o problemă spinoasă

  În ceea ce priveşte procedurile de divorţ internaţional, discrepanţele dintre legislaţiile naţionale şi eventualele conflicte între acestea generează o stare de nesiguranţă, fiind dificil pentru cuplurile internaţionale a anticipa ce legi s-ar aplica în cazul unei separări. Noua propunere de „cooperare consolidata” va conduce la o autonomie sporită a cuplurilor implicate în divorţuri, cadrul legal devenind mai flexibil. Astfel, părţile implicate într-o separare vor avea posibilitatea de a-şi alege legislaţia naţională aplicabilă cazului propriu. Această selecţie este, totuşi, limitată la legislaţia cu care unul dintre soţi are legătură de cetăţenie, pentru a evita situaţiile de inaplicabilitate. Măsura este în mod special folositoare cuplurilor ce doresc să ajungă la o separare amiabilă sau a celor ce vor să stabilească în mod clar legile aplicabile lor, chiar dacă nu intenţionează să se despartă. Se evită astfel procedurile costisitoare şi îndelungate, iar membrii familiilor implicate, mai cu seamă copiii, sunt protejaţi de traumele unui astfel de proces. 

  O altă dimensiune a propunerii legislative o reprezintă evitarea dezavantajarii unuia dintre soţi prin „precipitarea la tribunal” a celuilalt. Această problemă se iveşte atunci când unul dintre membrii cuplului este mai potent financiar decât partenerul său. Suportând costuri precum cele de călătorie şi judecată, acesta se adresează unui tribunal dintr-o altă ţara, unde s-a relocat, beneficiind astfel de alte norme ce ar putea dezavantaja celălalt membru al cuplului. Prin noile norme legislative propuse de către Comisia Europeană se urmăreşte protejarea soţilor mai vulnerabili, evitându-se ca aceştia să fie dezavantajaţi material în cursul procesului de divorţ. Se garantează astfel aplicarea legislaţiei din ţara în care soţul vulnerabil este rezident, evitându-se aşa-numitul proces de „vânare a legislaţiei favorabile” de către unul dintre soţi.

  Viviane Reding – susţinătorul fervent al proiectului

  Propunerea a fost prezentată oficial în data de 24 martie 2010 de către Viviane Reding, comisarul european pentru justiţie şi drepturi fundamentale ale cetăţenilor, care şi-a propus în cadrul mandatului său ca prioritate majoră reglementarea legislaţiei divorţului pentru cupluri internaţionale. Potrivit comisarului european, o legislaţie la nivel comunitar european este preferabilă, însă în momentul de faţă eforturile vor fi concentrate pe aprobarea cooperării consolidate între cele zece state participante, ulterior putându-se alătura şi alte state membre UE. 

  „Este pentru întâia dată în istoria Uniunii Europene când Comisia Europeană propune un proiect de cooperare consolidată. Acesta implică un număr de state membre care pornesc la drum, invitând şi celelalte state membre să li se alăture. Este un sistem deschis în care alte state pot intra oricând se decid şi sper din tot sufletul ca această mişcare să ia amploare, deoarece rezolvăm astfel probleme importante cu care se confruntă 140.000 de cupluri anual pe teritoriul Uniunii Europene”, a declarat Viviane Reding. Răspunzând unei întrebări în cadrul conferinţei de presă de lansare a propunerii legislative, comisarul european a punctat importanţa proiectului în vederea deblocării unui sistem actual nefuncţional, cu atât mai mult cu cât legislaţiile naţionale privind căsătoria sau divorţul din cadrul statelor participante nu sunt alterate în niciun fel. „Sunt un cetăţean european convis, şi nu îmi doresc o Europă cu două viteze. Am ajuns la concluzia că dacă exita un blocaj instituţional datorită căruia Europa este ţintuita pe loc,  este mai bine ca acesta să fie înlăturat, chiar şi cu ajutorul unui proiect ce nu implică iniţial toţi cei 27 de membri.  Nu facem altceva decât o viaţă mai uşoară cetăţenilor din spaţiul unic european”.

  Prin aplicarea propunerii de „cooperare consolidata” se vor pune bazele unui cadru legal clar în privinţa divorţurilor internaţionale pe teritoriul statelor UE participante, iar cetăţenii acestora vor beneficia şi vor fi protejaţi de o legislaţie flexibilă şi predictibilă, prevenindu-se situaţiile de injustiţie datorate arbitrarului şi interpretării legislaţiilor naţionale aplicabile. Noua legislaţie va putea înfiinţa tribunale speciale pe teritoriul celor zece state participante în vederea stabilirii criteriilor aplicabile cuplurilor internaţionale aflate în proces de separare. Cadrul legal se va adresa cuplurilor internaţionale, celor ale căror membri locuiesc în ţări diferite, precum şi acelora care locuiesc într-o ţară alta faţă de cea de origine.

  Ultima actualizare: 25/08/2011  |Începutul paginii