Cale de navigare

Cetăţenii Europei unite – în prim-planul mandatului spaniol al preşedinţiei UE

28/01/2010

  „Inovaţie şi egalitate”

  Acestea sunt principiile care vor guverna mandatul spaniol al preşedinţiei Uniunii Europene pentru următoarele şase luni. Susţinerea acestor valori va sta la temelia redresării economice a Europei unite şi va veghea drepturile şi libertăţile cetăţenilor acesteia.

  Într-un interviu acordat pe 19 ianuarie 2010 website-ului Reprezentanţei Comisiei Europene la Bucureşti, Excelenţa Sa, Domnul Estanislao de Grandes Pascual, Ambasadorul Regatului Spaniei în România, sublinia impactul urmării acestor două principii în viaţa oricărui cetăţean european, mai cu seamă în perioada ce va urma. Primul element al binomului, acela al „inovatiei”, este strâns legat de prioritatea principală a preşedinţiei Uniunii Europene, aceea a redresării economice prin promovarea unui model nou de creştere economică. Spania însăşi este una dintre ţările cel mai puternic afectate de criza economică ce a zguduit economia globală, având o rată a şomajului ce se apropie vertiginos de 20 de procente, în condiţiile în care în zona euro aceasta atingea aproape 10% în octombrie 2009.

  Calea spre redresare economică

  În viziunea decidentilor europeni, pilonul redresării economice constă în aplicarea unui program pe termen lung - Strategia UE 2020 - ce trebuie continuat în mandatele succesive celui spaniol. Acest demers va sprijini revirimentul economic prin crearea de noi locuri de muncă, generarea unei creşteri economice sustenabile bazată pe inovaţie în tehnologie, progresul la nivel social şi nu în ultimul rând, respectul faţă de mediul înconjurător. Potrivit iniţiatorilor proiectului, doar tehnologia şi cunoaşterea pot asigura creşterea economică susţinută. Într-o lume aflată într-o perpetuă schimbare, diferenţa o face inovaţia; atât la nivelul produselor, cât şi al proceselor tehnologice. Este momentul ca Uniunea Europeană să evolueze către o economie a valorilor.

  Grija faţă de mediu

  Însă această creştere economică nu se poate înfăptui decât ţinând cont de realităţile mediului înconjurător. Economiile europene trebuie să se adapteze unor condiţii dificile precum preţul crescând al energiei şi competiţia din ce în ce mai acerbă pentru accesul la resurse naturale. Potrivit strategiei propuse Europei pe următorii zece ani, utilizarea chibzuită a resurselor naturale şi energiei, precum şi utilizarea tehnologiilor noi, prietenoase mediului, vor stimula creşterea economică şi crearea de noi locuri de muncă.  Din această perspectivă, pe agenda de priorităţi a Europei se află adoptarea unui plan de acţiune în domeniul energiei pentru următorii patru ani. Acesta va reprezenta un cadru judicios pentru toate deciziile ce vor fi luate ulterior la nivelul Uniunii Europene, cu accent principal pe măsurile ce vizează combaterea schimbărilor climatice - respectiv aplicarea deciziilor luate în cadrul recentului summit de mediu de la Copenhaga.

  Crearea de locuri de muncă - esenţială

  Impactul dificultăţilor economice cu care se confruntă atât bătrânul continent cât şi întreaga lume este simţit cel mai acut la nivel social, prin pierderea slujbelor. Se estimează că rata medie a şomajului în spaţiul european va depăşi 10 procente anul acesta, în câteva ţări membre ea apropiindu-se deja de 20%. În aceste condiţii, în accepţiunea forurilor europene, soluţia cea mai eficace este stimularea creării de noi slujbe. Noua economie este proiectată să-şi asume protecţia mediului înconjurător şi să se concentreze pe evoluţie tehnologică, fiind capabilă, prin urmare, să genereze slujbe novatoare, însă pregătirea personalului în vederea angajării în astfel de slujbe va necesita un efort suplimentar din partea economiilor statelor membre.

  Cetăţeanul european – prioritar

  În următoarea decadă este absolut necesar ca strategia europeană să acorde atenţie în special creşterii economice şi creării de locuri de muncă - dar nicidecum suficient. Se impune identificarea unor căi de construire a unei societăţi mai bune, mai echitabile. Aici rezonează puternic cel de-al doilea principiu sub care va funcţiona Uniunea Europeană în decursul mandatului spaniol şi al celorlalte două mandate ulterioare (Belgia şi Ungaria) - egalitatea. În lista priorităţilor acestor preşedinţii europene se află redefinirea conceptului de cetăţean  european al  secolului 21. Acest proces va prinde formă prin aplicarea Cartei Drepturilor Fundamentale ale UE, realizarea unui echilibru între siguranţă şi libertăţile de circulaţie potrivit programului de la Stockholm, implementarea unui pact european privind imigraţia şi azilul, precum şi asigurarea egalităţii dintre bărbaţi şi femei. La baza consolidării unui statut puternic şi evoluat al cetăţeanului european stau lupta împotriva violenţei domestice, a abuzurilor împotriva copiilor, precum şi combaterea sărăciei şi excluderii sociale.

  Război declarat violenţei şi abuzurilor

  Violenţa împotriva femeilor este tratată cu prioritate în cadrul mandatului spaniol, aceasta  reprezentând un flagel real al societăţii noastre. Este o problemă cu care Spania se confruntă şi pe care o combate cu succes. În 2005 a intrat în vigoare în premieră în Europa o lege specială anti-discriminare, care a înfiinţat tribunale speciale şi centre de tratament pentru victimele violenţei domestice. Trei ani mai târziu, guvernul spaniol a emis o măsură legislativă prin care se instaura conceptul de ordin de restricţie aplicat celor cunoscuţi cu antecedente în violenţa de cuplu. De asemenea, s-au introdus linii de telefon speciale, atât pentru canalizarea agresivităţii bărbaţilor cu porniri violente, cât şi pentru a acorda sprijin femeilor ce sunt victime ale violenţei. Ca urmare, numărul de agresiuni împotriva femeilor a scăzut în Spania semnificativ în 2009 comparativ cu anul precedent. Intenţionând să trateze problema violenţei domestice nu doar la nivel naţional, ci european, guvernul spaniol va propune măsuri similare întregului spaţiu comunitar. Stabilirea ca obiectiv a combaterii violenţei asupra femeilor reprezintă un precedent în istoria mandatelor preşedinţiei Uniunii Europene, măsurile ce urmează a fi luate incluzând crearea unui Ordin de Protecţie European şi a unui Observator al Violenţei. Se vor putea diagnostica problemele comune ale statelor membre pentru identificarea ulterioară a unor soluţii de combatere susţinută a fenomenului.

  Instrumente la îndemâna cetăţeanului

  Acest al patrulea mandat al Spaniei la preşedinţia Uniunii Europene reprezintă o provocare majoră, atât pentru guvernul spaniol şi instituţiile europene, cât şi pentru toţi cetăţenii spaţiului comunitar. Noutăţile aduse de implementarea Tratatului de la Lisabona odată cu ianuarie 2010 îşi vor pune amprenta asupra vieţii în Europa unită. Una dintre schimbările cu impact direct este puterea sporită de decizie a cetăţeanului obişnuit prin aşa-numita Iniţiativă a Cetăţenilor, prin care se pot face propuneri legislative, dacă acestea au întrunit aprobarea unui minimum de un milion de cetăţeni dintr-un număr seminificativ de state membre. Astfel de instrumente oferă premise reale pentru ca cetăţeanul european al secolului 21 să-şi poată manifesta direct apartenenţa la marea familie numită Uniunea Europeană.

  Ultima actualizare: 25/08/2011  |Începutul paginii