Cale de navigare

Comisia intensifică eforturile în privinţa bolii Alzheimer şi a altor afecţiuni neurodegenerative

22/07/2009

Comisia Europeană a adoptat astăzi o serie de propuneri concrete de abordare a problemelor legate de boala Alzheimer, demenţe şi alte afecţiuni neurodegenerative.Aceste probleme sociale şi de sănătate cu care se confruntă întreaga Europă necesită un răspuns coordonat care să asigure eficienţa în prevenire şi diagnosticare, ca şi în tratarea şi îngrijirea celor afectaţi.Mai mult, ţările europene sunt chemate să-şi unească resursele şi să-şi coordoneze mai bine eforturile de cercetare în domeniul bolilor neurodegenerative, în special în privinţa bolii Alzheimer, programându-şi investiţiile în cercetare nu fiecare pe cont propriu, ci, pentru prima dată, împreună.În Europa, peste şapte milioane de oameni suferă în prezent de Alzheimer şi de maladii înrudite şi se prevede că numărul bolnavilor se va dubla în următorii 20 de ani.  Planificarea, investiţiile şi cooperarea în acest domeniu sunt cruciale atât pentru a menţine sub control costul social al acestor afecţiuni, cât şi pentru a oferi o speranţă şi o viaţă demnă şi mai sănătoasă milioanelor de persoane aflate în suferinţă şi familiilor acestora.  Măsurile luate astăzi reprezintă importanţi paşi înainte nu numai pentru campania Comisiei „Europa pentru pacienţi”, ci şi pentru noul demers de programare comună în cercetare.

  „Pierderea capacităţilor mintale din cauza demenţei nu este pur şi simplu un aspect normal al îmbătrânirii”,a declarat comisarul UE pentru sănătate, Androulla Vassiliou„Pe măsură ce populaţia Europei îmbătrâneşte trebuie să conlucrăm pentru a înţelege mai bine şi a preveni aceste afecţiuni. Trebuie să ne manifestăm solidaritatea faţă de oamenii atinşi de demenţă, împărtăşindu-ne cele mai bune practici de îngrijire a lor, de respectare a drepturilor şi demnităţii lor.”

  „Vrem să ajutăm cercetarea să joace un rol mai important în abordarea unor provocări  ca Alzheimer şi bolile înrudite, cu care se confruntă societatea”,  a declarat comisarul UE pentru ştiinţă şi cercetare, Janez Potočnik.„Comisia are deja o tradiţie de sprijinire a proiectelor europene de cercetare cu participarea celor mai buni specialişti în acest domeniu, dar va fi un progres important dacă statele membre vor începe acum să îşi coordoneze programele naţionale în jurul unei agende comune.Recomandarea de programare comună a cercetării, pe care o propunem astăzi, invită statele membre să se angajeze într-un demers pragmatic de punere în comun a resurselor şi a investiţiilor în cercetare pentru a aborda mai bine problema bolii Alzheimer şi a altor maladii neurodegenerative.Este o şansă pentru ştiinţa europeană şi o replică la una din provocările societăţii noastre moderne.”

  O povară economică şi socială din ce în ce mai grea

  Datorită creşterii duratei de viaţă şi scăderii raportului dintre populaţia activă şi numărul de pensionari, bolile degenerative ale sistemului nervos devin o povară tot mai grea din punct de vedere economic şi social.S-a estimat că, în 2005, costurile îngrijirii directe şi informale a bolnavilor de Alzheimer şi de alte forme de demenţă în UE27 s-au ridicat la 130 de miliarde de euro (21 000 EUR per pacient).Îngrijirea informală a reprezentat 56% din aceste costuri.În Uniunea Europeană, cele mai răspândite forme de demenţă sunt boala Alzheimer (circa 70% din cazuri) şi demenţa vasculară (sub 30%). 

  Comisia propune patru direcţii principale de acţiune

  Această iniţiativă europeană are ca obiectiv abordarea principalelor probleme pe care le ridică Alzheimer şi demenţa în patru domenii cheie:

  -       acţionarea rapidă pentru diagnosticarea precoce a demenţei şi, în primul rând, pentru reducerea riscului de demenţă;

  -       o mai bună coordonare a cercetării între statele membre;

  -       schimbul de bune practici şi

  -       crearea unui forum de reflecţie cu privire la drepturile, autonomia şi demnitatea pacienţilor.

  Prima iniţiativă de programare comună va coordona cercetările asupra bolii Alzheimer şi a altor maladii neurodegenerative

  Ţările UE au ales boala Alzheimer şi maladiile înrudite ca domeniu pentru lansarea primei iniţiative europene de programare comună a activităţilor de cercetare.Programarea comună se adresează ţărilor UE care doresc să se angajeze în realizarea unei agende comune de cercetare strategică la care vor putea participa pe baza unei geometrii variabile.Douăzeci de state europene şi-au anunţat deja dorinţa de a-şi pune în comun resursele şi de a efectua cercetări într-un domeniu în care o iniţiativă colectivă ar aduce un important plus de valoare comparativ cu eforturile fragmentate de cercetare care se întreprind acum în Europa.

  Această acţiune pilot ar urma să pregătească terenul pentru noi iniţiative de programare comună în viitor.

  Context

  Boala Alzheimer şi alte demenţe fac parte din categoria mai largă a bolilor neurodegenerative.La nivel european, Parlamentul European a adoptat rezoluţii în 1996 şi 1998, iar strategia UE în domeniul sănătăţii, „Împreună pentru sănătate”, prezentată de Comisie în 2007, pune în evidenţă necesitatea unei mai bune înţelegeri a bolilor neurodegenerative ca Alzheimer în contextul îmbătrânirii populaţiei.În 2008, Consiliul a solicitat Comisiei să elaboreze un plan de acţiune pentru abordarea bolilor neurodegenerative, cu un accent deosebit pe boala Alzheimer.Comisia finanţează proiecte de cercetare asupra bolii Alzheimer şi a maladiilor neurodegenerative prin intermediul celui de-al şaptelea Program cadru pentru cercetare.

  Pentru informaţii suplimentare:

  Comunicarea Comisiei, „O iniţiativă europeană în domeniul bolii Alzheimer şi al altor demenţe”.

  http://ec.europa.eu/health/ph_information/dissemination/diseases/alzheimer_en.htm

  Strategia UE în domeniul sănătăţii – „Împreună pentru sănătate”:

  http://ec.europa.eu/health/ph_overview/strategy/health_strategy_en.htm

  Site-ul web „Europa pentru pacienţi”:

  http://ec.europa.eu/health-eu/europe_for_patients/index_en.htm

  „Dementia Yearbook” 2008:

  http://ec.europa.eu/health/ph_information/reporting/docs/2008_dementiayearbook_en.pdf

  Culegere de proiecte de cercetare asupra creierului finanţate de UE:

  ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/brain-research-eu-funding_en.pdf

  MEMO/09/346 Propunerea Comisiei de recomandare a Consiliului privind o iniţiativă pilot de programare comună pentru combaterea bolilor neurodegenerative, în special a bolii Alzheimer http://ec.europa.eu/research/press/2009/pdf/com_2009_0379_en.pdf

  MEMO/09/347 Exemple de proiecte finanţate de UE în domeniul bolilor neurodegenerative

  MEMO/09/345 Questions and answers on Alzheimer's disease and other dementias

  Pagini Utile

  • Conferinţa de presă susţinută de comisarii Vassiliou si Potocnik

   Înregistrarea conferinţei de presă susţinute de Androulla Vassiliou, comisarul european pentru sănătate, şi de Janez Potocnik, comisarul pentru ştiinţă şi cercetare, este disponibilă pe pagina de internet a EbS.

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii