Cale de navigare

Ajutoare de stat: Comisia prezintă orientări privind ajutoarele pentru restructurare acordate băncilor

23/07/2009

Comisia Europeană a adoptat o comunicare prin care explică abordarea proprie în evaluarea ajutoarelor de restructurare acordate băncilor de către statele membre.Această abordare se bazează pe trei principii fundamentale: i) băncile beneficiare ale ajutorului trebuie să devină viabile pe termen lung fără a alt sprijin suplimentar din partea statului; ii) băncile beneficiare ale ajutorului şi proprietarii acestora trebuie să suporte o parte corespunzătoare din costurile de restructurare; şi iii) trebuie adoptate măsuri de limitare a denaturării concurenţei pe piaţa unică. Orientările, care sunt în vigoare până la 31 decembrie 2010, explică în special modul în care Comisia intenţionează să aplice aceste principii în contextul actualei crize financiare sistemice, astfel încât să contribuie la restabilirea viabilităţii sectorului bancar european.

  Comisarul pentru concurenţă, doamna Neelie Kroes, a declarat: „Deşi criza financiară nu s-a încheiat încă, trebuie să începem să acţionăm în mod serios împreună cu statele membre în vederea restructurării băncilor europene. Trebuie să restabilim viabilitatea băncilor fără sprijin public şi să redinamizăm concurenţa pe piaţa unică. Orientările adoptate astăzi vor reprezenta un instrument util pentru bănci şi pentru statele membre, deoarece explică criteriile pe care Comisia le va aplica în cazul ajutoarelor pentru restructurare acordate băncilor în perioada actuală. Acestea completează orientările anterioare ale Comisiei privind garanţiile de stat, recapitalizarea şi  tratamentul activelor depreciate”.

  Comisia se confruntă cu un număr mare de cazuri individuale de restructurare a băncilor ca urmare a măsurilor privind ajutoarele de restructurare acordate băncilor, aprobate cu condiţia ca un plan de restructurare să fie prezentat în termen de şase luni. Pentru încurajarea transparenţei, a predictibilităţii şi a egalităţii de tratament între statele membre, Comisia a adoptat orientări care să clarifice abordarea acesteia, criteriile pe care îşi va întemeia evaluarea şi informaţiile necesare evaluării. Aceste orientări se întemeiază pe articolul 87 alineatul (3) litera (b) din Tratatul CE, care permite acordarea ajutoarelor de stat în cazul unei perturbări grave a economiei.Acestea sunt temporare şi se vor aplica până la sfârşitul anului 2010. După această dată se reia aplicarea normelor obişnuite privind salvarea şi restructurarea, bazate pe articolul 87 alineatul (3) litera (c) din Tratat (ajutoare pentru dezvoltarea unor anumite activităţi sau zone economice cu condiţia ca acestea să nu afecteze negativ condiţiile comerciale într-o măsură contrară interesului comun).

  Stabilitatea financiară

  Comunicarea Comisiei privind restructurarea băncilor completează orientările privind evaluarea ajutoarelor de stat acordate băncilor, adoptate de Comisie de la începutul crizei financiare privind garanţiile, recapitalizarea şi  tratamentul activelor depreciate (a se vedea IP/08/1495, IP/08/1901 şi respectiv IP/09/322).Aceste orientări anterioare au explicat, în special, condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească băncile pentru a putea depune un plan de restructurare.Noua comunicare subliniază modalitatea în care Comisia va utiliza normele privind concurenţa pentru a sprijini stabilitatea financiară.Restabilirea viabilităţii băncilor este cea mai bună garanţie pentru stabilitate şi pentru capacitatea acestora durabilă de a credita activităţile economice. 

  Testul de rezistenţă

  În acest context, Comunicarea subliniază faptul că băncile vor trebui să îşi supună activitatea unui test de rezistenţă în vederea elaborării de strategii pentru un viitor durabil. Aceasta necesită stabilirea punctelor forte şi a punctelor slabe ale băncilor, ceea ce ar putea conduce la regândirea modelului economic al băncilor, la divulgarea şi tratarea activelor depreciate, la retragerea din activităţile care antrenează pierderi sau chiar la luarea în calcul a absorbţiei unui concurent viabil sau a lichidării ordonate.

  Comunicarea clarifică faptul că băncile beneficiare ale ajutoarelor şi acţionarii acestora trebuie să îşi asume în mod corespunzător responsabilitatea pentru comportamentul din trecut şi să contribuie la restructurarea băncii, pe cât de mult posibil, din resurse proprii.Aceasta implică în special faptul ca statul să fie remunerat în mod corect pentru ajutorul pe care îl acordă.  În cazul în care acest lucru nu este posibil imediat din cauza circumstanţelor de pe piaţă, o astfel de partajare a costurilor va fi cerută într-o etapă ulterioară.

  În sfârşit, Comunicarea analizează denaturările concurenţei care rezultă în urma acordării ajutoarelor de stat către bănci şi prezintă măsuri de limitare a acestora. Denaturările pot fi generate de perpetuarea comportamentului din trecut al unor bănci, neadecvat şi excesiv de riscant, şi/sau de menţinerea prezenţei pe piaţă în detrimentul concurenţilor. Ajutoarele de stat de dimensiuni mari pot necesita anumite ajustări, inclusiv măsuri structurale, precum cesionările de active (care se pot programa pe mai mulţi ani în contextul crizei actuale) sau măsuri comportamentale, precum constrângeri în materie de achiziţii sau în materie de preţuri agresive şi de strategii de comercializare finanţate prin ajutoare de stat. Având în vedere numărul de cazuri simultane de restructurare, această analiză se va concentra în mod special asupra structurilor de piaţă naţionale, pentru a conserva integritatea şi potenţialul concurenţial al pieţei unice.

  Pagini Utile

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii